Gå direkt till innehåll
Nytt examenstillstånd till Marie Cederschiöld högskola

Nyhet -

Nytt examenstillstånd till Marie Cederschiöld högskola

Regeringen har beslutat att ge Marie Cederschiöld högskola tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tillstyrkt högskolans ansökan och regeringen delar UKÄ:s bedömning.

Som hälso- och sjukvårdskurator arbetar man med social och psykosocial hälsa inom hälso- och sjukvården, och blir därmed den självklara länken mellan vården och andra samhällsaktörer. Utbildning till hälso- och sjukvårdskurator är relativt nytt i Sverige, och det var först 2019 som yrket blev ett legitimationsyrke. Att Marie Cederschiöld högskola nu blir ett av de lärosäten i Sverige som får utfärda denna examen är ytterligare ett bevis på högskolans höga kompetens inom socialt arbete och omvårdnad.

– Det känns bra att högskolan fått förtroende att driva ytterligare en samhällsviktig utbildning. Den nya utbildningen passar väl in i vårt övriga utbud och matchar på ett bra sätt högskolans forskning och grundläggande identitet, säger högskolans rektor Roger Klinth.

– Sedan 2019 är hälso- och sjukvårdskurator ett legitimationsyrke i Sverige. Yrkesgruppen spelar en viktig roll i arbetet mot psykisk ohälsa och det är därför välkommet att ytterligare en utbildningsanordnare kommer att kunna utfärda denna examen, säger utbildningsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande på regeringens hemsida.


Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Sara Rystedt

Sara Rystedt

Presskontakt Funktionschef HR och kommunikation 08-555 050 69
Kristin Kling

Kristin Kling

Presskontakt Kommunikatör 076-608 33 28

Marie Cederschiöld högskola

Vid Marie Cederschiöld högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi och kyrkomusik samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Marie Cederschiöld högskola finns i Stockholm och Göteborg. Vårt namn fram till januari 2022 var Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Marie Cederschiöld högskola
Stigbergsgatan 30
100 61 Stockholm
Sweden