Gå direkt till innehåll
Palliativa vårdinsatsers betydelse för lindring av symtom för personer med hjärtsvikt i livets slutskede

Nyhet -

Palliativa vårdinsatsers betydelse för lindring av symtom för personer med hjärtsvikt i livets slutskede

Palliativa vårdinsatser kan lindra symtom som smärta, ångest, andnöd och illamående i livets slutskede. Det visar en ny studie baserad på data från det Svenska palliativregistret, gjord av forskare från bland annat Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Studien utgår från den sista veckan i livet för 4 215 patienter som avlidit av hjärtsvikt. Studien visar att palliativa vårdinsatser påverkade hur den sista veckan i livet faktiskt blev för patienterna.

– Vi kunde se att palliativa vårdinsatser har stor betydelse för symtomlindring, och det är därför viktigt att fortsätta att utveckla kunskaper i palliativ vård och det palliativa förhållningssättet inom olika vårdformer. Vi kunde tydligt se att symptom lindrades när det fanns dokumenterat i patientjournalen att det var palliativ vård som var inriktning och mål för vården, säger Anette Alvariza, professor i palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Dessutom kunde forskarna se att symtom lindrades betydande när det för patienten fanns individuella läkarordinationer för mediciner att ges via injektion, när någon sorts symtomskattningsskala hade använts, att det någon gång under sjukdomsperioden hade genomförts så kallade brytpunksamtal med patient om att målet med sjukdomen var symtomlindring och att bot inte var möjligt, när liknande samtal också genomförts med närstående samt att extern konsultation hade gjorts i de fall det fanns behov.

Varje år avlider ungefär 90 000 människor i Sverige, varav majoriteten får palliativ vård. Många av de patienter som vårdas i livets slutskede finns inom såväl öppen som sluten vård samt inom den kommunala vården.

– I studien jämförde vi olika slag av vårdplatser för personer som avlidit till följd av hjärtsvikt. Resultatet visade att symtom lindrades i större utsträckning för patienter vid specialiserade palliativa enheter och särskilda boenden, än på akutsjukhus, säger Anette Alvariza.

Studien är ett samarbete mellan svenska och internationella forskare. Svenska palliativ registret väcker stort internationellt intresse då det är unikt och innehåller samlad data för cirka 60 procent av alla personer som dör i Sverige oavsett diagnos och vårdplats. När resultaten i denna studie tolkas och förstås måste det dock beaktas att uppgifterna i registret lämnas av vårdpersonal efter en persons död vilket kan påverka trovärdigheten. Det är således inte personens egen upplevelse av symtomlindring som speglas i denna studie.

För mer information, kontakta Anette Alvariza.

Läs hela artikeln här. Palliative key aspects are of importance for symptom relief during the last week of life in patients with heart failure (wiley.com)

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Sara Rystedt

Sara Rystedt

Presskontakt Funktionschef HR och kommunikation 08-555 050 69
Kristin Kling

Kristin Kling

Presskontakt Kommunikatör 076-608 33 28

Marie Cederschiöld högskola

Vid Marie Cederschiöld högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi och kyrkomusik samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Marie Cederschiöld högskola finns i Stockholm och Göteborg. Vårt namn fram till januari 2022 var Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Marie Cederschiöld högskola
Stigbergsgatan 30
100 61 Stockholm
Sweden