Gå direkt till innehåll
Professor om Uppdrag gransknings granskning: ”Det behövs en skarpare lagstiftning”

Nyhet -

Professor om Uppdrag gransknings granskning: ”Det behövs en skarpare lagstiftning”

”Jag tror att man skulle ta några steg framåt om man hade betydligt tydligare krav”, det säger Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, om resurser och kompetens hos socialtjänsterna, efter den granskning som Svt:s Uppdrag granskning gjort, som sändes igår onsdag.

Uppdrag granskning har granskat fall under tre år av barnärenden som utretts av IVO, där barn farit illa trots rop på hjälp och varningssignaler. Det har handlat om barn som skadats av en egen förälder, men även om barn som varit utsatta och omhändertagits för att få ett tryggt familjehem, men som farit illa även i det kommande familjehemmet. I programmet sägs att det i många av fallen handlar om att socialtjänsten brustit och gjort fel i sina ageranden.

Maria Eriksson, professor i socialt arbete på högskolan och som medverkar i programmet, menar att det ofta handlar om socionomers arbetsförhållanden.

– Det är hög personalomsättning inom den sociala barnavården och många är nya på sina jobb. Ofta kan den som är längst anställd bara ha jobbat två år på arbetsplatsen. Då är det svårt att få det stöd man behöver för att känna sig trygg i sina handlingar, samt om det man gör är rätt eller fel. Fall där samhället behöver ingripa för att skydda barn är dessutom ofta väldigt komplexa ärenden, säger Maria Eriksson.

Maria säger även att bristande erfarenhet och kompetens i att möta barn också kan ha betydelse.

– Många handläggare i den sociala barnavården har ett stort antal ärenden, och det finns studier som tyder på att

situationen försämrats särskilt i socioekonomiskt utsatta områden under de senaste tio åren, vad gäller arbetsbelastning och tillgång till resurser, säger Maria Eriksson.

Maria säger att hon tror att det behövs en skarpare lagstiftning för att öka kraven på kompetensen hos socialtjänsterna. Hon menar att det är en lagstiftningsfråga, och om inte kommunerna själva tar ansvaret, så behöver man peka på kompetenskraven när det gäller att arbeta med barn och familjer. Nu har regeringen utsett en särskild utredare, som fått i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter.

För mer information, kontakta Maria Eriksson.

Ta del av Maria Erikssons publikation "Tidiga och samordnade insatser för att förebygga barns utsatthet för våld".

Ta del av de artiklar som Svt nyheter publicerat här och programmet Uppdrag granskning här.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Rani Banth

Presskontakt Kommunikatör och pressansvarig 072-173 50 11

Marie Cederschiöld högskola

Vid Marie Cederschiöld högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi och kyrkomusik samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Marie Cederschiöld högskola finns i Stockholm och Göteborg. Vårt namn fram till januari 2022 var Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Marie Cederschiöld högskola
Stigbergsgatan 30
100 61 Stockholm
Sweden