Gå direkt till innehåll
Projekt om stöd vid cancerbehandling får 4 miljoner

Nyhet -

Projekt om stöd vid cancerbehandling får 4 miljoner

Forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola har beviljats 4 miljoner för att utveckla en modell för stödjande interventioner för patienter och närstående i samband med allogen hematopoetisk stamcellstransplantation.

Allogen hematopoietisk stamcellstransplantation är en av den mest avancerade behandlingsmetoden i modern cancervård. Den innebär att patienten först får en intensiv behandling med cytostatika och ibland även helkroppsstrålning, därefter får stamceller från en donator, som kan vara en familjemedlem eller en okänd person från donatorsregistret. Behandlingen gör att patientens immunförsvar blir kraftigt nedsänkt och det krävs isolering på sjukhus.

– Både den inledande behandlingen och transplantationen innebär betydande påfrestningar för individen. Våra tidigare studier visar att både patienter och deras närstående upplever stor osäkerhet och fysisk, psykisk, social och existentiell stress under de olika faserna av transplantationen. Osäkerheten och stressen är relaterad till överlevnad i det långa loppet, men det påverkar även patientens livskvalitet samt den närståendes, som förutom egen oro också ofta får ta ett stort ansvar under tiden när patienten är hemma, säger Carina Lundh-Hagelin, forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Risker för biverkningar är stor vilket gör att det krävs intensiv övervakning och patienten kan bli utskriven från sjukhuset först efter tre, fyra veckor. När patienten väl är hemma krävs kontroller på sjukhuset flera gånger i veckan under ungefär tre månader, men det krävs fortsatta kontroller resten av livet.

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla en modell för hur patienters, och närståendes behov av stöd systematiskt kan identifieras och åtgärdas med sjuksköterskeledda personcentrerade stödinterventioner. Dessutom ska man utvärdera om den utvecklade modellen påverkar patientens och närståendes livskvalitet när de genomgår en allogen stamcellstransplantation.

– Preliminära resultat visar att patienter upplever en förbättrad dialog med sjuksköterskan när de använder ett särskilt framtaget formulär som underlag för samtalet, samt att patienterna tycker att de får en bättre struktur på sina symtom och känslor. Liknande resultat har även visat sig gälla för närstående inom palliativ vård vilket är ett underlag också i det aktuella projektet, säger Carina Lundh-Hagelin.

Modellen ska utvecklas i samverkan med före detta patienter, närstående samt hälso-och sjukvårdspersonal på den enheter där modellen kommer utvecklas och initialt kommer att användas.

Projektet har beviljats ett anslag om 4 miljoner kronor från Sjöbergstiftelsen. Förutom Ersta Sköndal Bräcke högskola deltar forskare från Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Sophiahemmet Högskola, Lunds Universitet och Linnéuniversitetet. Stiftelsen som gett anslaget främjar forskning med inriktning mot cancer, hälsa och miljö. Projektet förväntas starta i januari 2021.

För mer information kontakta Carina Lundh-Hagelin.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Sara Rystedt

Sara Rystedt

Presskontakt Funktionschef HR och kommunikation 08-555 050 69
Kristin Kling

Kristin Kling

Presskontakt Kommunikatör 076-608 33 28

Marie Cederschiöld högskola

Vid Marie Cederschiöld högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi och kyrkomusik samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Marie Cederschiöld högskola finns i Stockholm och Göteborg. Vårt namn fram till januari 2022 var Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Marie Cederschiöld högskola
Stigbergsgatan 30
100 61 Stockholm
Sweden