Skip to main content

Studie visar unika resultat gällande vård av personer med demenssjukdom som tidigare upplevt trauma

Nyhet   •   Okt 10, 2019 08:30 CEST

Ny forskning visar unika resultat om specifik vård av personer med demenssjukdom som upplevt ett trauma. En person med en demenssjukdom kan förutom den nedsatta kognitionen också påverkas av minnen från tidigare upplevt trauma. I den nyligen genomförda studien har man intervjuat personal som vårdar personer med trauman från förintelsen och hur det påverkar deras vårdsituationer.

– Studien visar de utmaningar som kan uppstå i vårdsituationer och vilken särskild kompetens som krävs för att möta personer med demenssjukdom som också upplevt ett trauma, säger Carina Lundh Hagelin, forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, som genomfört studien tillsammans med forskare vid Sophiahemmet Högskola och Högskolan Dalarna i samverkan med Judiska hemmet.

Studien bekräftar därmed tidigare forskning som visar vikten av en personcentrerad vård för att möta personer som har en demenssjukdom på bästa sätt.

– Vårdarens kunskap om det historiska sammanhanget när traumat inträffade, verkar vara avgörande för att kunna bekräfta uppkomna känslor och situationer, säger Carina Lundh Hagelin.

Studien visar i sitt resultat att vården måste baseras på både historisk och samtida kunskap om traumat, i detta fall andra världskriget, samt individens livshistoria. På så sätt kan vården anpassas och personer med demenssjukdom tröstas i känslomässigt utmanande situationer när trauma från det förflutna gjorde sig påmint.

– Resultaten från studie kan vara av stort värde för framtiden utifrån olika situationer och trauman hos människor som flyr i världen idag, avslutar Carina Lundh Hagelin

För mer information om studien, kontakta Carina Lundh Hagelin.

Övriga författare till studien är: Åsa Gransjön Craftman, Sophiahemmet högskola, Anna Swall, Högskolan Dalarna, Kajsa Båkman, Föreningen Judiska Hemmet och Åke Grundberg, Sophiahemmet högskola.

Länk till artikeln i Sage Journals.