Skip to main content

Synliggör syskonen som anhöriga i Hälso- och sjukvårdslagen

Nyhet   •   Maj 22, 2019 12:03 CEST

Syskon till personer med psykisk eller fysisk ohälsa, har ofta liknande problem som barn till föräldrar med psykisk eller fysisk ohälsa. Men det är inget man hittills pratat så mycket om och syskonen glöms ofta bort. Malin Lövgren, docent i palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, är en av initiativtagarna till en nyligen överlämnad skrivelse till socialminister Lena Hallengren, för att få till en ändring i Hälso- och sjukvårdslagen.

– Barn som är anhöriga till syskon med ohälsa och funktionsnedsättning har blivit en mer uppmärksammad grupp under de senaste åren, såväl i forskning som i praktiken. Senaste åren har jag ägnat stor del av min forskning till just syskons situation. Tyvärr har vi mycket kvar att göra för att utveckla det stöd de behöver. Just nu utvärderar vi till exempel en stödintervention till familjer med barncancer där alla barnen är involverade, syskon och sjuka barn. Trots att syskon uppvisar samma problematik som barn till en sjuk förälder ingår inte syskon i den hälso- och sjukvårdslag som beaktar barn som anhöriga. Därför har syskonens behov och önskemål om stöd lyfts och behandlats under våra möten i Forskarnätverket Barn som Anhöriga vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga, säger Malin Lövgren.

Vid det senaste mötet gjorde därför Malin Lövgren och Annemi Skerfving vid Stockholms universitet, slag i saken och författade tillsammans med Nationellt kompetenscentrum ett brev till socialministern, med syfte att lyfta frågan om att synliggöra och inkludera syskon i 5 kapitlet, 7 § i Hälso- och sjukvårdslagen.

–Syskon till personer med exempelvis psykisk eller fysisk ohälsa eller som avlider, känner sig ofta osedda då de kommer i andra hand. De kan därmed få problem med sin egen hälsa, må dåligt i skolan och får inte den hjälp som behövs. Tyvärr ser vi också att de syskon som mist en bror eller syster under barndomen har ökad risk för egen förtidig död. Barndomen är en viktig tid i livet för utveckling och skolgång och problematiska händelser som t.ex. sjukdom och död i familjen påverkar även syskonen, säger Malin Lövgren.

För mer information, kontakta Malin Lövgren.

Ta del av skrivelsen till socialminister Lena Hallengren här.

Läs mer på Nationellt kompetenscentrum anhöriga.