Gå direkt till innehåll
Vilken roll kan och bör filantropin spela för demokrati och välfärd?

Nyhet -

Vilken roll kan och bör filantropin spela för demokrati och välfärd?

Filantropi, välgörenhet utan motprestation, är ett av de områden det forskas om vid Centrum för civilsamhällesforskning på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Under våren hålls en seminarieserie där man får möta tre ledare från filantropi- och stiftelsevärlden i England, Tyskland och USA. 

Bland USA:s rika människor har filantropin djupa historiska rötter, och stiftelser och ideella/nonprofit organisationer spelar en stor roll för välfärd och forskning. I Sverige har det snarare varit skattefinansiering, stat och offentlig sektor som dominerat. Detta speglar synen på, samt förtroendet för stat, marknad och civilsamhälle. Frågan är om man idag kan se tendenser till en mer prominent roll för filantropi även i Sverige och om den då tar nya former?

– Vi kan se att det individuella givandet ökar och detta har länge varit stort. Men det finns även tecken på att den storskaliga filantropin börjar bli synligare, inspirerad av inte minst amerikanska förebilder. Därför blir det väldigt intressant att föra upp och diskutera den roll som filantropiska och ickevinstdrivande organisationer kan spela för demokrati, allmännytta och gemensam välfärd idag, säger Lars Trägårdh forskare vid Centrum för civilsamhällesforskning, som tillsammans med Maribel Morey är en av de som leder den kommande seminarieserien.

Först ut är Lisbet Rausing. Lisbet har erfarenhet av såväl näringsliv som filantropi. Hon är en av grundarna av Arcadia Fund, som har som mål är att skydda hotad natur och kultur, samt att underlätta open access (öppen och fri information). Dessutom har hon en Fil. dr. från Harvard University där hon disputerade på en avhandling om Linné. Hon diskuterar sin syn på filantropi och vad som driver henne i ett offentligt samtal med Lars Trägårdh den 10 februari. Läs mer om seminariet och anmäl dig här.

För mer information, kontakta Lars Trägårdh eller Maribel Morey.

De andra två seminarierna hålls den 14 april samt i maj (datum inte bestämt).

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Marie Hedberg

Marie Hedberg

Presskontakt Kommunikatör/pressansvarig 0768-931 004

Relaterade event

Marie Cederschiöld högskola

Vid Marie Cederschiöld högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi och kyrkomusik samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Marie Cederschiöld högskola finns i Stockholm och Göteborg. Vårt namn fram till januari 2022 var Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Marie Cederschiöld högskola
Stigbergsgatan 30
100 61 Stockholm