Skip to main content

2:a Nationella Konferensen i Palliativ Vård

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 10:05 CET

Den 13-14 mars arrangeras den andra nationella konferensen i palliativ vård. Intresset för konferensen har varit mycket stort och det kommer att vara över 700 deltagare med representanter från de flesta av sjukvårdens professioner.

Den palliativa vården i Sverige utvecklas just nu starkt med stöd av Socialdepartementet genom Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen. Även många landsting och kommuner liksom de nystartade regionala cancercentra är aktiva i denna utveckling.

Trots en stark utveckling av den palliativa vården finns fortfarande stora brister på flera håll i landet, och stora regionala skillnader i tillgången till palliativ vård. Att ut-veckla den palliativa vården handlar om kunskap, attityder, organisation och resurser.

Temat för årets konferens är ”Palliativ Vård för Alla”. Vi vill med detta lyfta fram att den palliativa vården ska genomsyra hela sjukvårdssystemet och inte enbart ses som en särskild vårdform. Döendet och döden är inte en sjukdom utan något som kommer att drabba oss alla. Inga undantag finns för ålder, diagnos, kulturell eller social bakgrund.

Under två dagar kommer landets ledande kompetens att samlas på Folkets Hus i Stockholm för att diskutera den palliativa vårdens möjligheter och utmaningar. Programmet bygger till stora delar på 24 parallella sessioner med inbjudna experter. De fyra plenarföreläsningarna speglar några av de viktiga utmaningar som den palliativa vården står inför idag. Eva Nilsson Bågenholm, nationell äldresamordnare inleder konferensen med att tala om palliativ vård för alla.

Palliativ vård kommer att belysas ur en mängd olika perspektiv under konferensen. Ett tema är smärta, ett annat är palliativ vård inom akutsjukvården. Vi kommer att få ta del av seminarier kring sociala medier i vården, vårdmiljöns betydelse inom palliativ vård, dödshjälp och existentiell kris. Ett par av sessionerna kommer särskilt att belysa forskning i palliativ vård – nya avhandlingar under 2011-2012 och vägledning för den som vill börja forska.

Konferensen avslutas med en föreläsning om ”Den moderna döden” med Karin Johannisson som är professor i idéhistoria vid Uppsala universitet.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Stockholms Sjukhem, Ersta diakoni, Ersta Sköndal högskola och Nationella rådet för Palliativ vård. Vårt gemensamma syfte är att skapa ett nationellt forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom palliativ vård.

För fullständigt program, läs här.

Presskontakt: Marianne Spiik, 08-617 93 52, 0739-17 74 43

----------------------------------
Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Här bedrivs också forskning inom huvudområdena socialvetenskap och vårdvetenskap, det civila samhället, palliativ vård, vårdetik med livsåskådningsvetenskap och organisations- och arbetslivsetik.