Gå direkt till innehåll
Ersta Sköndal Bräcke högskolas rektor Roger Klinth framför högskolan.
Ersta Sköndal Bräcke högskolas rektor Roger Klinth framför högskolan.

Pressmeddelande -

Ersta Sköndal Bräcke högskola får ny delägare

Den idéburna stiftelsen Stockholms Sjukhem går in som ny delägare i Ersta Sköndal Bräcke högskola. Högskolan får därmed en unik ägarprofil bestående av de fyra största idéburna välfärdsaktörerna i Sverige.

– Det känns väldigt positivt att få ytterligare en ägare till högskolan, särskilt när det handlar om en så stor och stabil ägare som Stockholms Sjukhem. Deras värdegrund och de verksamheter de bedriver stämmer överens med högskolans inriktning. En ytterligare stark och aktiv ägare ökar våra möjligheter att svara upp mot de samhällsbehov som utgör högskolans primära drivkraft. Det nya delägarskapet stärker våra möjligheter att bygga en profilerad bas för forskning, utbildning och samverkan. Jag ser stora möjligheter att utveckla praktiknära forskning och utbildning i nära samspel med våra ägares verksamheter, säger Roger Klinth, rektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

– Jag är mycket glad över att Stockholms Sjukhem blir delägare i Ersta Sköndal Bräcke högskola. Det ger oss en plattform för att knyta samman utbildning och forskning med både våra kliniska vård- och omsorgsverksamheter och vår egen FOUU-enhet. Delägarskapet innebär också förbättrade möjligheter att möta behovet av kompetensförsörjning, kompetensutveckling och verksamhetsnära forskning för de välfärdstjänster vi levererar, säger sjukhusdirektör Karin Thalén.

– Tillsammans med de tre idéburna välfärdsaktörerna som redan idag är delägare till högskolan – Ersta diakoni, Stiftelsen Stora Sköndal och Bräcke diakoni – vill vi också bidra till högskolans fortsatta utveckling genom att verksamhetsförlagd utbildning och forskning i ökad utsträckning kan bedrivas i aktivt samarbete med alla våra verksamheter, säger Karin Thalén.

För mer information, kontakta Roger Klinth, rektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola, tel: 08-555 050 01
eller Karin Thalén, sjukhusdirektör på Stockholms Sjukhem, tel: 08-122 892 01.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Stockholms Sjukhem
Stiftelsen Stockholms Sjukhem är en idéburen vårdgivare grundad 1867 som bedriver geriatrisk vård, palliativ vård, rehabilitering och äldreomsorg. Stiftelsen har även en egen enhet för forskning, utveckling och utbildning. Stockholms Sjukhem har cirka 1 300 anställda och bedriver verksamhet i egna lokaler på Kungsholmen samt på Bromma sjukhus. Stockholms Sjukhem drivs utan vinstsyfte och är medlem i Famna - Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Om Ersta Sköndal Bräcke högskola
Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnar utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Högskolan bedriver även forskning inom området Människan i välfärdssamhället. Högskolan finns idag på tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg. Tillsammans har de tre campusen cirka 1 700 studenter.

Ämnen

Taggar

Regioner


----------------------------------

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi bedriver även utbildning i teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Forskarutbildning anordnas inom området Människan i välfärdssamhället med för närvarande två forskarutbildningsämnen, Palliativ vård och Social välfärd med inriktning mot civilsamhället. Vi har även uppdragsutbildning inom våra områden.
Ersta Sköndal Bräcke högskola har sin verksamhet förlagd på tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg.

Presskontakt

Marie Hedberg

Marie Hedberg

Presskontakt Kommunikatör/pressansvarig 08-555 050 62

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi och kyrkomusik samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Ersta Sköndal Bräcke högskola finns i Stockholm och Göteborg. Under 2022 byter högskolan namn till Marie Cederschiöld högskola.

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Stigbergsgatan 30
100 61 Stockholm