Skip to main content

Högtidlig avslutning efter 90 år av diakonutbildning

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 09:52 CEST

Bland årets avslutningar uppmärksammar Ersta Sköndal högskola en avslutning extra mycket. Den 28 maj går den allra sista gruppen diakonstudenter ut på Campus Bräcke, i och med att Svenska kyrkan flyttar diakonutbildningen till sitt eget utbildningsinstitut. Därmed avslutas en stolt 90-årig tradition av diakonutbildning på Bräcke i Göteborg.

Ersta Sköndal högskolas bakgrund inom diakonirörelsen
Ersta Sköndal högskola har sin historia i 1800- och 1900-talens frivilliga diakonirörelser. Högskolans tre ägare – Bräcke Diakoni, Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal – har alla startat som diakonianstalter och därför har diakonutbildningen haft en naturlig plats inom Ersta Sköndal högskola.

Bräcke Diakoni startade i Göteborg 1923, under namnet Göteborgs diakonissanstalt, med uppdrag att utbilda diakonissor. Ersta diakoni inledde sin verksamhet 1851, under namnet Svenska diakonissanstalten, med starten av ett sjukhus i Stockholm. Stora Sköndal är en diakoniinstitution i stadsdelen Sköndal i Stockholm, grundad 1898 i Gävle för utbildning av manliga diakoner. Sedan 1905 bedrivs verksamheten på Campus Sköndal.

Diakonutbildningen flyttar till Svenska kyrkans utbildningsinstitut
Diakonerna var länge en del av diakonirörelsen men har på senare tid fått ställning av kyrkligt ämbete för både män och kvinnor. För att bli diakon har det fram till idag krävts en högskoleutbildning inom socialt arbete eller omvårdnad, samt en ettårig diakonutbildning och praktik. Diakonutbildningen är sedan 1998 en akademisk utbildning vid Ersta Sköndal högskola, där man även kan läsa behörighetsgivande utbildningar som de till socionom och sjuksköterska.

- Diakonutbildningen är viktig och i dagens samhälle mer aktuell än någonsin, säger rektor Per Nilsson. Utbildningen betyder mycket för högskolan, inte bara för diakonstudenterna utan även för de andra utbildningsprogrammen.

I och med starten av Svenska kyrkans utbildningsinstitut är dock inte längre diakonutbildningen en högskoleutbildning och därför upphör utbildningen på Ersta Sköndal högskola. Under 2015 slutar högskolans allra sista diakonstudenter i Stockholm, en utbildning med 160-åriga rötter.

Diakonin finns kvar på Ersta Sköndal högskola
Diakonutbildningen upphör i sin nuvarande form, men diakonin finns fortfarande kvar på Ersta Sköndal högskola.

- Vi fortsätter att främja utbildning och forskning inom diakoni, säger prefekt Elisabeth Christiansson. Vi erbjuder fortbildning för verksamma diakoner genom vår uppdragsutbildningsenhet och vi har ett spännande samarbete om ett masterprogram i diakoni tillsammans med Diakonhjemmets högskola i Oslo. Dessutom står vi som arrangörer för en internationell konferens om diakoniforskning i höst.

Fakta om avslutningen 28 maj
Dagen inleds med en mässa i Bräcke kyrka kl. 10.00 där biskop Per Eckerdal deltar. Sedan fortsätter programmet på Diakonigården med avtackning av diakonstudenterna, sång och musik. Under dagen medverkar bl.a. Per Nilsson, rektor på Ersta Sköndal högskola, Elisabeth Christiansson, prefekt på Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi samt Martin Ärnlöv, direktor på Bräcke Diakoni.

Kontakta gärna Eva Kjellman om du vill vara med under dagen och skildra det som händer eller om du vill intervjua någon av de medverkande.

E-post: eva.kjellman@esh.se
Tel: 0766-365 064

----------------------------------
Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Här bedrivs också forskning inom huvudområdena socialvetenskap och vårdvetenskap, det civila samhället, palliativ vård, vårdetik med livsåskådningsvetenskap och organisations- och arbetslivsetik.