Gå direkt till innehåll
Nu är vi Marie Cederschiöld högskola

Pressmeddelande -

Nu är vi Marie Cederschiöld högskola

Ersta Sköndal Bräcke högskola är numera Marie Cederschiöld högskola. Från och med dagens terminsstart går vi över till vårt nya namn. 

I höstas fattade högskolans ägare beslut om att ändra högskolans namn. Nu genomförs det. Utgångspunkten har varit att ta högskolans unika arv och identitet in i framtiden. Valet av namn har varit en process som involverat både högskolan och dess fyra ägare. Högskolan ägs av Ersta diakoni samt stiftelserna Stora Sköndal, Bräcke diakoni och Stockholms Sjukhem.

– Det känns bra att vi äntligen kan börja använda vårt nya namn. Det är ett namn som länkar samman historia med nutid och rymmer en berättelse om vilka vi är och varför, säger Roger Klinth, rektor vid högskolan.

Inför högskolans namnbyte har en ny logotyp tagits fram. Det är en siluett av Marie Cederschiöld som har tecknats för att efterlikna de fotografier och porträtt som finns av henne. I samband med dagens officiella namnbyte lanserar vi även en ny webbplats. Det nya namnet kommer gradvis att fasas in i verksamheten under 2022.

Men vem var Marie Cederschiöld som högskolan tar sitt namn efter?
Marie Cederschiöld var en av 1800-talets främsta pionjärer inom utbildning, sjukvård och socialt arbete och hon blev 1851 föreståndarinna för Sveriges första diakonissanstalt. Under Maries ledarskap startades bland annat utbildningar inom sjukvård och socialpedagogik. Den sjukvårdsutbildning hon tog initiativ till utvecklades så småningom till det sjuksköterskeprogram högskolan i dag driver.

Marie arbetade redan från början i linje med det som nu är högskolans devis, Kunskap i människans tjänst. Högskolans inriktning mot vård, omsorg, välfärd och socialt arbete, liksom för existentiella frågor och konstnärliga perspektiv, speglar därmed högskolans historia.

Läs mer om vem Marie Cederschiöld var här.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vid Marie Cederschiöld högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi och kyrkomusik samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Marie Cederschiöld högskola finns i Stockholm och Göteborg. Vårt namn fram till januari 2022 var Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kontakter

Sara Rystedt

Sara Rystedt

Presskontakt Funktionschef HR och kommunikation 08-555 050 69
Kristin Kling

Kristin Kling

Presskontakt Kommunikatör 076-608 33 28

Relaterat innehåll

Marie Cederschiöld högskola

Vid Marie Cederschiöld högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi och kyrkomusik samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Marie Cederschiöld högskola finns i Stockholm och Göteborg. Vårt namn fram till januari 2022 var Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Marie Cederschiöld högskola
Stigbergsgatan 30
100 61 Stockholm
Sweden