Skip to main content

Sista avslutningen för diakonstudenterna på Ersta Sköndal högskola

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2015 12:35 CEST

Lördagen den 30 maj går den allra sista gruppen diakonstudenter ut på Ersta Sköndal högskola. En utbildning med rötter ända tillbaka till 1850-talet går därmed in i en ny era.

Ersta Sköndal högskola har uppstått ur 1800- och 1900-talens frivilliga diakonirörelser. Högskolans tre ägare – Bräcke diakoni, Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal – har alla startat som diakonianstalter och därför har diakonutbildningen haft en naturlig plats inom Ersta Sköndal högskola.

Ersta diakoni inledde sin verksamhet 1851, under namnet Svenska diakonissanstalten, med starten av ett sjukhus i Stockholm. Stora Sköndal är en diakoniinstitution i stadsdelen Sköndal i Stockholm, grundad 1898 i Gävle för utbildning av manliga diakoner. Sedan 1905 bedrivs verksamheten på Campus Sköndal. Bräcke Diakoni startade i Göteborg 1923, under namnet Göteborgs diakonissanstalt, med uppdrag att utbilda diakonissor.

Diakonerna var länge en del av diakonirörelsen men har på senare tid fått ställning av kyrkligt ämbete för både män och kvinnor. För att bli diakon har det krävts en högskoleutbildning inom socialt arbete eller omvårdnad, samt en ettårig diakonutbildning och praktik. Diakonutbildningen har sedan 1998 varit en akademisk utbildning vid Ersta Sköndal högskola, ett lärosäte där man även kan läsa behörighetsgivande utbildningar som de till socionom och sjuksköterska.

I och med starten av Svenska kyrkans utbildningsinstitut är dock inte längre diakonutbildningen en högskoleutbildning och därför upphör utbildningen på Ersta Sköndal högskola. Den 30 maj 2015 slutar högskolans allra sista diakonstudenter i Stockholm. Diakonutbildningen upphör alltså i sin nuvarande form, men diakonin finns trots allt fortfarande kvar på Ersta Sköndal högskola, i form av bl.a. forskning och uppdragsutbildning.

Om avslutningen 30 maj
Avslutningen består av en sändningsmässa för diakonerna i Stora Sköndals kyrka kl. 13.00. Kontakta prefekt Elisabeth Christiansson om du vill närvara eller om du vill ha mer information.

E-post: elisabeth.christiansson@esh.se
Telefon: 0766-365079

----------------------------------
Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Här bedrivs också forskning inom huvudområdena socialvetenskap och vårdvetenskap, det civila samhället, palliativ vård, vårdetik med livsåskådningsvetenskap och organisations- och arbetslivsetik.