Positiv prisutveckling på bostäder i Eslöv

Nyheter   •   Nov 14, 2018 17:04 CET

Priserna på villor och bostadsrätter har de senaste tolv månaderna sjunkit i Sverige. I Eslöv fortsätter priserna att stiga, medan priserna i Skåne generellt är oförändrade. Eslövs kommun förbereder genom detaljplaneändringar och markanvisningar för en ökad befolkning. De närmaste fyra åren planeras det att byggas närmare 1 000 nya bostäder i Eslöv.

Eslöv klättrar i Lärarförbundets ranking

Nyheter   •   Nov 08, 2018 18:30 CET

I årets mätning av Lärarförbundets ranking klättrar Eslöv från plats 109 till 99. Kriterierna friska lärare och hög andel godkända elever tillhör Eslövs kommuns styrkor.

Om oro i Eslöv

Nyheter   •   Okt 31, 2018 17:22 CET

Den senaste tiden har det förekommit såväl spridning av sanna händelser som rykten vilka rör ungas och unga vuxnas agerande i Eslövs tätort på kvällar och helger. Eslövs kommun vill härmed berätta om hur vi arbetar förebyggande inom de områden där vi som kommun kan agera. När det handlar om brottslig verksamhet är det Polisens ansvar.

Höstlovet vecka 44 är fullspäckat av roliga aktiviteter för barn och unga!

Nyheter   •   Okt 30, 2018 08:19 CET

Hur många aktiviteter hinns med på en vecka? Under höstlovet anordnas inte mindre än 35 aktiviteter på olika platser i Eslövs kommun! Det är verksamheter som biblioteken, ungdomsverksamheten och kulturskolan, föreningar och andra aktörer som tillsammans skapar ett roligt och händelserikt lov för barn och unga.

Syns du inte finns du inte!

Nyheter   •   Okt 29, 2018 15:26 CET

Under höstlovet och två veckor efter det pågår Synbarhetskampanjen i Skåne. Det är Skånetrafiken som i samarbete med Polisen, Räddningstjänsten Syd och några skånska kommuner, däribland Eslöv, pushar för att vi ska bära reflexer. Vi bjuder dig på en reflex!

Flera nya lekplatser i kommunen

Nyheter   •   Okt 25, 2018 08:22 CEST

Grattis, alla barn! Nu blir det snart ännu roligare för er – Eslövs kommun rustar upp flera lekplatser.

Nämnden för arbete och försörjning upphör

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 15:24 CEST

Den styrande majoriteten i Eslövs kommun föreslår inför nästa kommunstyrelsemöte att nämnden för arbete och försörjning upphör från och med 1 januari 2019. Nämndens uppgifter lämnas över till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Förvaltningsorganisationen ska anpassas till den politiska organisationen.

De valdes till ordförandeposter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Nyheter   •   Okt 23, 2018 09:54 CEST

Under måndagskvällens fullmäktigemöte valdes ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande. Till kommunfullmäktigeordförande för tiden fram till och med den 14 oktober 2022 valdes Lena Emilsson (S). Till första vice ordförande valdes Mikael Wehtje (M) och andre vice ordförande Bo Broman (SD).

Bygglov beviljat för kvarteret Slaktaren

Nyheter   •   Okt 19, 2018 15:43 CEST

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade under sitt möte i onsdags att ge bygglov till Eslövs Bostads AB för uppförande av flerfamiljshus i kvarteret Slaktaren.

Kulturmiljöarbete längs Rönne å vid Stockamöllan

Nyheter   •   Okt 16, 2018 11:51 CEST

Eslövs kommun har med start i september månad 2018, tillsammans med konsulter från Kulturen i Lund, påbörjat arbetet med ett kulturmiljöprogram. Programmet syftar bland annat till att synliggöra och lyfta Eslövs kulturhistoria och de fantastiska miljöer och byggnader som finns i kommunen.

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Kommunledningskontoret
  • Majnrijoe.adCatbrlwkbezergtp@ejtslicovex.sioena
  • 0413-622 58
  • 076-607 27 57

Om Eslövs kommun

Eslöv är en populär bostadsort med drygt 33 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud.och många aktiva föreningar.

Adress

  • Eslövs kommun
  • Gröna torg 2, 241 31 Eslöv
  • 241 80 Eslöv
  • Vår hemsida