​​Unga hjälper Eslövs kommun att skapa hållbar skolväg

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 09:01 CET

​Inför bygget av en ny skola i Eslöv har barn varit med i utveckling och test av en ny metod för samskapande – School Mobility Labs. Tillsammans med forskare, föräldrar, kommun och skolpersonal hittar barnen lösningar som skapar förutsättningar för fler att gå och cykla till skolan.

Enklare och snabbare med e-tjänster

Nyheter   •   Dec 07, 2018 16:18 CET

Under året har Eslövs kommun publicerat ett flertal nya e-tjänster framför allt gällande serveringstillstånd och försäljning av folköl och tobak. E-tjänster som nås via kommunens webbplats under rubriken ”E-tjänster och blanketter”.

Sveriges första rättighetsbaserade förskola finns i Eslöv

Nyheter   •   Dec 03, 2018 16:14 CET

Kunskapshusets förskola, som ligger mitt i centrala Eslöv, är sedan fem år en så kallad rättighetsbaserad förskola och därmed först i landet att få kallas för just detta. Det betyder att barnkonventionen ska synas i allt, i såväl aktiviteter som bemötande.

Brukare läser för varandra – unik utveckling av läsarombud i Eslöv

Nyheter   •   Nov 23, 2018 16:06 CET

I Eslöv har arbetet med läsombud inom daglig verksamhet utvecklats och konceptet som är Myndigheten för tillgängliga mediers, MTM, har tagits till en ny nivå där man initierat brukarläsombud.

Ja till nytt LSS-boende

Nyheter   •   Nov 16, 2018 10:50 CET

Vård- och omsorgsnämnden i Eslövs kommun föreslår inför nästa kommunstyrelsemöte ett undertecknande av hyreskontrakt för ett nytt LSS-boende för vuxna med särskilt stöd och service enligt LSS, med inflyttning hösten 2019.

Positiv prisutveckling på bostäder i Eslöv

Nyheter   •   Nov 14, 2018 17:04 CET

Priserna på villor och bostadsrätter har de senaste tolv månaderna sjunkit i Sverige. I Eslöv fortsätter priserna att stiga, medan priserna i Skåne generellt är oförändrade. Eslövs kommun förbereder genom detaljplaneändringar och markanvisningar för en ökad befolkning. De närmaste fyra åren planeras det att byggas närmare 1 000 nya bostäder i Eslöv.

Eslöv klättrar i Lärarförbundets ranking

Nyheter   •   Nov 08, 2018 18:30 CET

I årets mätning av Lärarförbundets ranking klättrar Eslöv från plats 109 till 99. Kriterierna friska lärare och hög andel godkända elever tillhör Eslövs kommuns styrkor.

Om oro i Eslöv

Nyheter   •   Okt 31, 2018 17:22 CET

Den senaste tiden har det förekommit såväl spridning av sanna händelser som rykten vilka rör ungas och unga vuxnas agerande i Eslövs tätort på kvällar och helger. Eslövs kommun vill härmed berätta om hur vi arbetar förebyggande inom de områden där vi som kommun kan agera. När det handlar om brottslig verksamhet är det Polisens ansvar.

Höstlovet vecka 44 är fullspäckat av roliga aktiviteter för barn och unga!

Nyheter   •   Okt 30, 2018 08:19 CET

Hur många aktiviteter hinns med på en vecka? Under höstlovet anordnas inte mindre än 35 aktiviteter på olika platser i Eslövs kommun! Det är verksamheter som biblioteken, ungdomsverksamheten och kulturskolan, föreningar och andra aktörer som tillsammans skapar ett roligt och händelserikt lov för barn och unga.

Syns du inte finns du inte!

Nyheter   •   Okt 29, 2018 15:26 CET

Under höstlovet och två veckor efter det pågår Synbarhetskampanjen i Skåne. Det är Skånetrafiken som i samarbete med Polisen, Räddningstjänsten Syd och några skånska kommuner, däribland Eslöv, pushar för att vi ska bära reflexer. Vi bjuder dig på en reflex!

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Maoirifae.jzCattrlwcberirgfb@errslddovsd.susevd
  • 0413-622 58
  • 076-607 27 57

Om Eslövs kommun

Eslöv är en populär bostadsort med drygt 33 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud.och många aktiva föreningar.

Adress

  • Eslövs kommun
  • Gröna torg 2, 241 31 Eslöv
  • 241 80 Eslöv
  • Vår hemsida