Markanvisning för byggrätter på Föreningstorget

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2019 14:32 CET

Eslövs kommun förbereder genom detaljplaneändringar och markanvisningar för en ökad befolkning. De närmaste fyra åren planeras det att byggas närmare 1 000 nya bostäder i Eslöv.

Elever från Källebergsskolan till riksfinal i Kockduellen

Nyheter   •   Jan 21, 2019 13:39 CET

Tre elever från Källebergsskolan vann stadsfinalen i Kockduellen i Malmö i torsdags, den 17 januari. Den 7 februari tävlar de i riksfinalen i Stockholm mot nio andra lag från hela Sverige.

Kulturmiljöafton samlade Stockamöllan

Nyheter   •   Jan 16, 2019 16:46 CET

Eslövs kommun är rik på varierande och upplevelsemässigt tillgängliga kulturmiljöer. Några av dessa miljöer är dessutom av nationellt riksintresse, bland annat Stockamöllan. Hur orten och bebyggelsen vuxit fram längs Rönne å har Eslövs kommun tillsammans med konsulter från Kulturen i Lund studerat under hösten/vintern.

Korta handläggningstider ger nöjda kunder

Nyheter   •   Jan 10, 2019 17:08 CET

Handläggningstiden för bygglov är numera rekordlåg, något som såväl medborgare som näringsidkare i kommunen är mycket nöjda med.Bygglov blir lätt en segdragen process som bidrar till irritationsmoment, något som bygglovsavdelningen i Eslövs kommun de senaste åren arbetat aktivt med i sitt kvalitetsarbete.

Nöjda brukare hos hemvården

Nyheter   •   Dec 27, 2018 11:36 CET

Hemvårdens resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen” visar genomgående ett bättre resultat för 2018 än föregående år.

​​Unga hjälper Eslövs kommun att skapa hållbar skolväg

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 09:01 CET

​Inför bygget av en ny skola i Eslöv har barn varit med i utveckling och test av en ny metod för samskapande – School Mobility Labs. Tillsammans med forskare, föräldrar, kommun och skolpersonal hittar barnen lösningar som skapar förutsättningar för fler att gå och cykla till skolan.

Enklare och snabbare med e-tjänster

Nyheter   •   Dec 07, 2018 16:18 CET

Under året har Eslövs kommun publicerat ett flertal nya e-tjänster framför allt gällande serveringstillstånd och försäljning av folköl och tobak. E-tjänster som nås via kommunens webbplats under rubriken ”E-tjänster och blanketter”.

Sveriges första rättighetsbaserade förskola finns i Eslöv

Nyheter   •   Dec 03, 2018 16:14 CET

Kunskapshusets förskola, som ligger mitt i centrala Eslöv, är sedan fem år en så kallad rättighetsbaserad förskola och därmed först i landet att få kallas för just detta. Det betyder att barnkonventionen ska synas i allt, i såväl aktiviteter som bemötande.

Brukare läser för varandra – unik utveckling av läsarombud i Eslöv

Nyheter   •   Nov 23, 2018 16:06 CET

I Eslöv har arbetet med läsombud inom daglig verksamhet utvecklats och konceptet som är Myndigheten för tillgängliga mediers, MTM, har tagits till en ny nivå där man initierat brukarläsombud.

Ja till nytt LSS-boende

Nyheter   •   Nov 16, 2018 10:50 CET

Vård- och omsorgsnämnden i Eslövs kommun föreslår inför nästa kommunstyrelsemöte ett undertecknande av hyreskontrakt för ett nytt LSS-boende för vuxna med särskilt stöd och service enligt LSS, med inflyttning hösten 2019.

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Malyrizoe.yrCazxrlymbekdrgls@emislfxovqf.shlerz
  • 0413-622 58
  • 076-607 27 57

Om Eslövs kommun

Eslöv är en populär bostadsort med drygt 33 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud.och många aktiva föreningar.

Adress

  • Eslövs kommun
  • Gröna torg 2, 241 31 Eslöv
  • 241 80 Eslöv
  • Vår hemsida