Skip to main content

Taggar

kommun & politik

näringsliv & arbete

vatten & avlopp

utbildning & barnomsorg

kultur & fritid

idrott & föreningsliv

bygga bo & miljö

Eslöv

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • ansnn-muchtnarbkloykttdk.bzhilldlradedlo-eqbngdcstlhhkmme
 • 0413-621 38

 • Ekonomichef
 • tojamaifs.ufnidglsslsouon@ygescwloajv.zfsesw
 • 0413-620 12
 • 070-591 77 65

 • Chef juridik
 • andyetbhteet.piieremssmoonqz.kpxlkki@eamsltpovmd.shbeth
 • 0413-621 31

 • HR-chef
 • anfknasw.ngcorgddehxn@kyesqvlonjv.ymseqf
 • 0413-629 31

 • Chef tillväxtavdelningen
 • assua.egsibhmohqnsvisoxrn2bt@etbslrzovmf.ssjekk
 • 0733-26 97 61

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Mafbriyie.adCassrlvcbexmrgkr@egoslqvovjk.srjebx
 • 0413-622 58
 • 076-607 27 57

 • Kommundirektör
 • evcoa.axhahallaobebyrgud@emzslopovar.sfceje
 • 0413-625 15

 • Näringslivschef
 • lamhrssm.psierppssegonrr2@dresxjlouqv.iosepg
 • 0413-622 50
 • 072-188 54 94

 • Förvaltningschef Barn och Utbilding
 • kevmrststisqn.onmetaleetn-ehgyojlllnenxastjlenij@efhslplovch.sgzera
 • 0413-623 91
Förvaltningen Barn och Utbildning ansvarar för verksamheterna; förskola, grundskola, socialtjänst (fritidsverksamhet, individ- och... Visa mer

 • Förvaltningschef Kultur och Fritid
 • sthtefspandx.poperptssseonvs2@yfeszllowzv.xbsehh
 • 0413-620 82
Förvaltningen Kultur och Fritid ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet, föreningsverksamhet och lokaler.

 • Förvaltningschef Miljö och Samhällsbyggnad
 • daqjveei.bsxorpdg@unesmvlopev.fqsedk
 • 070-391 24 15
Förvaltningen Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken, gatu- park- och trafikfrågor samt bygglov och tillsyn enligt plan- och bygglagen.

 • Tf förvaltningschef Serviceförvaltningen
 • kevzrskctijrn.gfwusslfvaf@eheszrlopzv.hbseau
 • 0413-629 21
Serviceförvaltningens uppdrag är att sälja sina tjänster till övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. Förvaltningen ska vara självfinansierad.

 • Förvaltningschef Vård och Omsorg
 • joelsehef.avjolrhakwnsausozbn@yxeshcloyvv.epsexl
 • 0413-627 48
Förvaltningen Vård och Omsorg bedriver en bred verksamhet och är uppdelad i olika verksamhetsområden. De olika områdena innefattar... Visa mer