Gå direkt till innehåll

Kontakt

Johan Andersson

Johan Andersson

Kommunstyrelsens ordförande 073-098 23 23
Catharina Malmborg

Catharina Malmborg

Kommunstyrelsens vice ordförande 0413-620 15
Eva Hallberg

Eva Hallberg

Kommundirektör 0413-625 15
Josef Johansson

Josef Johansson

Förvaltningschef Vård och Omsorg 0413-627 48
Kerstin Melén-Gyllensten

Kerstin Melén-Gyllensten

Förvaltningschef Barn och Utbilding 0413-623 91
Dave Borg

Dave Borg

Förvaltningschef Miljö och Samhällsbyggnad
Stefan Persson

Stefan Persson

Förvaltningschef Kultur och Fritid 0413-620 82
Erika Fjelkner

Erika Fjelkner

tf chef Serviceförvaltningen i Eslövs kommun 072-734 53 69
Åsa Ratcovich

Åsa Ratcovich

Förvaltningschef Serviceförvaltningen 0413-629 21
Anna Nordén

Anna Nordén

Biträdande förvaltningschef kommunledningskontoret 0413-629 31
Tomas Nilsson

Tomas Nilsson

Ekonomichef 0413-620 12
Åsa Simonsson

Åsa Simonsson

Chef tillväxtavdelningen 0733-26 97 61
Marie Carlberg

Marie Carlberg

Presskontakt Kommunikationschef 0413-622 58
Lars Persson

Lars Persson

Näringslivschef 0413-622 50
Karl Lundberg

Karl Lundberg

tf HR-chef 0413–625 41
Susanna Karlsson

Susanna Karlsson

Chef inköp/upphandling 0413-628 53

Patrik Linder

Linder Chef juridiska avdelningen 0413–620 00
Ann-Charlott Engström

Ann-Charlott Engström

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0413-621 38