Gå direkt till innehåll

Kontakt

Johan Andersson

Johan Andersson

Kommunstyrelsens ordförande 073-098 23 23
Catharina Malmborg

Catharina Malmborg

Kommunstyrelsens 1:a vice ordförande 0413-620 15
Eva Hallberg

Eva Hallberg

Kommundirektör 0413-625 15
Josef Johansson

Josef Johansson

Förvaltningschef Vård och Omsorg 0413-627 48
Kerstin Melén-Gyllensten

Kerstin Melén-Gyllensten

Förvaltningschef Barn och Utbilding 0413-623 91
Dave Borg

Dave Borg

Förvaltningschef Miljö och Samhällsbyggnad
Erika Fjelkner

Erika Fjelkner

Miljöchef 072–734 53 69
Åsa Ratcovich

Åsa Ratcovich

Förvaltningschef Serviceförvaltningen 0413-629 21
Anna Nordén

Anna Nordén

Biträdande förvaltningschef Kommunledningskontoret 0413-629 31
Tomas Nilsson

Tomas Nilsson

Ekonomichef 0413-620 12
Marie Carlberg

Marie Carlberg

Presskontakt Kommunikationschef 0413-622 58
Lars Persson

Lars Persson

Näringslivschef 0413-622 50
Karl Lundberg

Karl Lundberg

HR-chef 0413–625 41
Susanna Karlsson

Susanna Karlsson

Chef inköp/upphandling 0413-628 53

Patrik Linder

Chef juridiska avdelningen 0413–620 00
Ann-Charlott Engström

Ann-Charlott Engström

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0413-621 38

Katarina Borgstrand

Tillväxtchef 0413-623 85

Välkommen till Eslövs kommun!

Eslöv – i hjärtat av Skåne – har drygt 34 000 invånare fördelade på stad, elva tätorter, byar och landsbygd. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud och många aktiva föreningar.

Eslövs kommun
Gröna torg 2, 241 31 Eslöv
241 80 Eslöv