Skip to main content

Josef Johansson

Förvaltningschef Vård och Omsorg

Kontaktperson

  • jowxsewdf.mkjokwhafwnstlsoqfn@ioesjflowxv.osseoe
  • 0413-627 48

Förvaltningen Vård och Omsorg bedriver en bred verksamhet och är uppdelad i olika verksamhetsområden. De olika områdena innefattar LSS-verksamhet, socialpsykiatri, missbruksvård, familjerådgivning, äldreboenden, rehabilitering/korttidsvård, hemsjukvård och hemvård.