Pressmeddelande -

TRAVEAS AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

TRAVEAS AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

”Bolaget ser inga tecken på att trenden med en fördubblad omsättning år efter år inte skulle hålla i sig även under 2012”

Sammanfattning helår januari - december 2011

 • Nettoomsättning, 3 085 tkr (1 396 tkr) Tillväxt 120 %
 • Rörelseresultat efter avskrivningar, -1 380 tkr (- 2 853 tkr)
 • Resultat per aktie efter utspädning, -0,06 kr (-0,14 kr)
 • Likvida medel, 2 604 tkr (379 tkr)

Sammanfattning delårsrapport oktober - december 2011

 • Nettoomsättning, 1 087 tkr (406 tkr) Tillväxt 167 %
 • Rörelseresultat efter avskrivningar, - 195, tkr (-648 tkr)
 • Resultat per aktie efter utspädning, -0,01 kr (-0,04 kr)
 • Likvida medel, 2 604 tkr (379 tkr)

 Jämförande tal från 2010 inom parantes.

 Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet och efter periodens utgång 

 • Traveas tar över försäljningsansvaret för alla Svenska Golfförbundets medieprodukter, en portfölj som har ett medievärde om 30-35 mkr/år. 

För bolaget innebär affären:

 • Ansvar för SGFs totala medieförsäljning, med en omsättning på 60-70 MSEK till och med 2013.
 • Intäkter för bolaget på mellan 3-5 MSEK redan under 2012. Bolaget kommer att ha en kombination av fast och rörliga intäkter under 2012, och därefter rörliga intäkter under 2013.
 • Bolaget knyter till sig och anställer samtliga funktioner som arbetat med försäljning, traffic och annonsproduktion för Svenska Golfförbundets mediaprodukter, den så kallade ”Golfgruppen”.
 • Bolaget växer från sex till elva medarbetare.
 • Nya funktioner inom försäljning och traffic skapar synergier mellan de olika vertikalerna i Traveas annonsnätverk: Travel och Sports
 • Framgång för den fortsatta satsningen på att vidareutveckla bolagets teknologiplattform mot ytterligare digitala publikationskanaler (tidigare primärt via mobil och email).
 • Avtalet är exklusivt och löper under 2012 samt 2013, med möjlighet till förlängning. 
 • Storbank förlänger sponsorskap för Traveas SGF bekräftelsemail till ett värde av cirka 1 mkr. 
 • Traveas växer med eTraveli genom att TravelPartner lanserar TravelPlanner Mobil. 
 • Ticket Affärsresor lanserar TravelPlanner Mobil under namnet Travel Update. 
 • Linkon väljer Traveas för nästa generation av bokningsbekräftelser. 
 • Traveas har anställt två resurser inom försäljning och teknik. 
 • Traveas genomför en riktad emission om 2 mkr. 

Läs mer om senaste nytt på http://www.traveas.com eller på http://blog.traveas.com. Du kan också lära dig mer om vår verksamhet genom”Traveas the movie” på http://www.youtube.com/watch?v=zyZGjbLbPaQ

 VD-ord: 

Att vi skapat en helt ny och mycket kraftfull mediekanal har vi fått bekräftat via intäkterna

 Bästa aktieägare! 

Det är med glädje och stolthet som vi ser att bolaget mer än fördubblar omsättningen under 2011 jämfört med tidigare verksamhetsår. Detta har vi gjort ända sedan vårt första verksamhetsår 2008. Bolaget ser inga tecken på att denna trend inte skulle hålla i sig även under 2012. 

När vi kombinerar den ökade omsättningen med att även rörelseresultatet nu också börjar närma sig positivt rörelseresultat på löpande kvartalsbasis (Q3 2011 var den milstolpen) så ser bolaget ljust på framtiden. 

Finansiellt står bolaget stabilt, och då alla nyanställningar är finansierade direkt eller indirekt av affärer som redan är gjorda har förutsättningarna för att ta oss till ett positivt kassaflöde på helårsbasis aldrig varit bättre. 

Den strategiska inriktningen bolaget satte inför 2011, med att bredda affären och stärka erbjudandet mot marknaden, börjar nu verkligen bära frukt. Vi ser att vi driver primärt två typer av affärer, båda sprungna ur samma teknologi. Den ena typen är annonsinriktad och den andra är transaktionsinriktad. Båda områdena har vuxit sig starka under året som gått, inte minst tack vare samarbetet med Svenska Golfförbundet (och de framgångsrika bekräftelsemailen) samt via partnerskapet med Linkon. Lägg därtill vår totala dominans på den nordiska resebyråmarknaden när det kommer till mobila och e-postbaserade tjänster (Ancillary services och 3rd party Ancillary Services), så blir bilden av oss som bolag mycket intressant. 

Tar vi en extra titt på det gångna årets samarbete med Svenska Golfförbundet, kan vi inte summera det på något annat sätt än som en succé. Totalt skickade bolaget ca 8 miljoner intäktsdrivande email till aktiva golfare under året. Att vi skapat en helt ny och mycket kraftfull mediekanal här har vi fått bekräftat via intäkterna, och bekräftat igen när de enskilt största annonsörerna från 2011 har valt att, inte bara fortsätta sin närvaro under 2012, utan att öka sin närvaro (och därmed sina investeringar). 

Apropå golf ja, det är med stor glädje som vi tackat ja till förtroendet vi fått av Svenska Golfförbundet, att ta över all deras medieförsäljning, för samtliga medieprodukter, med start den 1 mars 2012 och fram till och med hela 2013. Det totala försäljningsvärdet av denna medieportfölj är mellan 60-70 miljoner kronor för perioden. 

För oss som bolag, och i den fortsatta utvecklingen av vårt kraftfulla annonsnätverk, växer vi därmed med ytterligare en stor och etablerad ”publisher”, samtidigt som vi ökar antalet rullande annonsörer i plattformen från ett knappt 50-tal till långt över 600 stycken. 

Med Traveas teknologiplattform i botten stärker därmed Svenska Golfförbundet sin digitala satsning, samtidigt som det efter konsolideringen av annonsförsäljningen skapas en enhetlig annonsavdelning för hela medieportföljen, i Traveas regi. Det samlade erbjudandet mot annonsmarknaden innefattar därmed, utöver det via Traveas redan befintliga konceptet ”SGF Bekräftelsemail”, även tidningarna Svensk Golf, Golf & Affärer, Golfguiden samt givetvis Sveriges största golftidning på internet; Golf.se. 

I samband med denna affär knyter Traveas till sig och anställer samtliga funktioner som tidigare arbetat med försäljning, traffic och annonsproduktion för Svenska Golfförbundets mediaprodukter, den så kallade ”Golfgruppen”. Redan tidigare under vintern har Traveas anställt ytterligare resurser både inom sälj och teknik, vilket gör att bolaget nu växer så det knakar. På kort tid har vi därmed gått från att vara 4 till 6 personer, och med Golf-affären tas alltså ett ganska stort kliv upp till att bli totalt 11 personer. Utmanande: Ja! Skrämmande: Nej! En potentiell hävstång i vår affär: Definitivt! 

Så med dessa ord vill vi hälsa er välkomna till vad bolagets ledning och styrelse kallar ett mycket spännande 2012. 

Gustaf Karling

Verkställande Direktör

Traveas AB (publ)

 

TRAVEAS OMSÄTTNING, RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING UNDER JANUARI TILL DECEMBER 2011 

Nettoomsättning

Nettoomsättningen under perioden januari till december växte med 120%, till 3 085 186 kr

(1 396 512 kr) varav under det fjärde kvartalet till 1 087 313 kr (406 800 kr).

 

Rörelseresultat

Rörelseresultatet förbättrades under 2011 till -1 380 275 kr (-2 852 330 kr) varav under det fjärde kvartalet till – 194 968 kr (- 648 356 kr).

 

Kassaflöde

Kassaflödet uppgick under perioden till 2 223 110 kr (-711 856 kr) varav under det fjärde kvartalet till 2 416 148 kr (-697 623 kr).

 

Eget kapital och soliditet

Vid utgången av perioden har Traveas ett eget kapital om 2 385 708 kr och en soliditet om 62 %.  

 

Finansiell ställning

Under perioden har bolaget genomfört en riktad emission till familjen Brandberg om 2 000 000 aktier till kursen 1 kr/aktie. Bolaget har tillförts en likvid om 2 000 000 kr under perioden.

  

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gustaf Karling

VD Traveas

E-post: gustaf@traveas.com

Mobil: 0707-662680

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • traveas
 • kvartalsrapport
 • bokslutskommuniké

Traveas – Bookings Enriched!

Traveas is a company specialized in letting Ticket sellers/re-sellers of any kind use the opportunities to make more business with their clients, after they have booked a ticket. In a nutshell: Traveas maximize sales and drive new revenue for companies in the travel- and event business. Traveas was founded in 2007, with headquarters in Stockholm and is listed at Aktietorget since 2009. Traveas services are TravelPlanner Mobile, Email Composer and Block Composer. Traveas services is represented by travel agencies in Sweden, Norway, Denmark, Finland, UK, Germany, France and the Netherlands, and is used by travellers all over the world.

Kontakter

Hannes Andersson

Presskontakt VD / CEO +46 707 36 56 25

Relaterat innehåll