Nyhet -

Eugin Sweden satsar på ledarskap inom IVF-branschen

Vi är inne i en spännande resa efter sammanslagningen av våra kliniker inom Eugin-koncernen. Inte minst händer det mycket inom HR där vi fokuserar på ledarskap och arbetsmiljö – något som även är kärnfrågor för vår VD, Jörgen Malmenskog.
Koncernen har sedan lång tid tillbaka knutit medarbetare till sig som har hög kompetens och lång erfarenhet inom branschen i Sverige, därför har vi också en viktig roll i att fortsatt främja och bibehålla en stark arbetsplats för att värna om våra medarbetare.

I likhet med övriga branscher inom vården, har vi chefsbefattningar med varierande bakgrund som t ex specialistläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor och embryologer. Att rekryteras till chefsposter och samtidigt arbeta kliniskt kan vara utmanande för många i denna bransch, vilket gör att vi behöver vara lyhörda, kunna stötta och tillsammans med cheferna hitta former för ledarskap som passar verksamheterna bäst – utan att störa kärnverksamheten.

Vi har, sedan vår första Nordic IVF-klinik startades upp år 2007, värnat om den familjära känslan som många av våra medarbetare känner att vi har på klinikerna, mycket tack vare en god sammanhållning och gott ledarskap.
Med satsningen vi nu gör på utbildning och kunskap inom ledarskap och arbetsmiljö, kommer våra chefer att få goda förutsätt­ningar till att fortsatt utvecklas som ledare och därmed kunna stärka sammanhållningen och det goda klimatet på klinikerna ytterligare.


Allt fler väljer inte ett företag att jobba på, utan en ledare att jobba för

- Med erfarenhet av HR inom både offentlig, statlig- och privat sektor har jag hunnit lyssna på många medarbetare som berättar att de idag inte aktivt väljer vilket företag de vill jobba för, utan hellre vilken ledare de vill jobba med. Det är inte ovanligt att kandidater till och med tar referenser på dig som chef, för att se om de är villiga att börja jobba för dig.

Det finns även forskning som tydligt visar sambandet mellan en bra chef, medarbetarnas välmående och verksamhetens resultat, vilket gör det viktigt för oss att ständigt kompetensutveckla våra chefer. Under hösten har vi påbörjat vår resa i att fortsatt stärka våra chefer inom ledarskap kopplat till arbetsmiljö, där vi bygger en plattform för ledarskapsutveckling och kompetensutbyte, säger Sara Emady, HR Manager inom Eugin Sweden.

"I en bransch som vår är det extra viktigt att lyfta betydelsen av hållbara arbetsplatser. Ett gott ledarskap med fokus på arbetsmiljö minskar risken för ohälsa och bidrar till välfungerande och lönsamma organisationer. Vi ser fram emot att se våra chefer växa ännu mer i rollen som ledare", avslutar Jörgen Malmenskog med, VD för Eugin Sweden AB.

  Relaterade länkar

  Ämnen

  • Utbildning

  Kategorier

  • hr
  • ledarskap

  Regioner

  • Skåne

  Kontakter

  Sara Emady

  Presskontakt HR Manager 0708320559

  Relaterat innehåll