Pressmeddelande -

Exportchefsindex för fjärde kvartalet 2008 – pressmöte 27 november kl 10.00

Exportrådet lanserade i maj i år en helt ny temperaturmätare Exportchefsindex, EMI. En kvartalsvis indikation och mätning av temperaturen i exportindustrin. Rapporten och resultaten för fjärde kvartalet presenteras på ett pressmöte torsdag den 27 november kl 10.00

Det är exporten som är motorn i den svenska ekonomin och som kan befaras ha kommit under press i och med den globala finanskrisen. På torsdag får vi veta hur exportföretagen upplever situationen just nu.

- Förra mätningen i augusti visade på att en majoritet av exportföretagen för första gången upplevde att exportefterfrågan var på väg ned i Västeuropa. Däremot hade man fortfarande en stark efterfrågan från de flesta tillväxtregioner säger Mauro Gozzo, Exportrådets chefsekonom.

Frågorna i Exportchefsindex avser exportförsäljningen och marginaler senaste kvartalet, exportorderstocken och leveranstiderna samt bedömning av marknadstillväxt och exportförsäljning per region kommande kvartal. Totalindex har samtliga fyra mätningar hamnat över det magiska 50-strecket som är skillnaden mellan uppgång och nedgång. Däremot har trenden varit negativ över de fyra tillfällena.

- Respondenter är exportansvariga i 225 företag. Alla stora företag finns med i undersökningen men hälften av respondenterna har en exportförsäljning under 250 miljoner SEK. Därmed kan vi också presentera en indikator för hur det går för små- och medelstora företag. EMI baserar sig på informationen från momsregistret och omfattar därmed såväl varuexport som tjänsteinkomster

Intervjuerna för den mätning som publiceras på torsdag genomförs av SCB den 10 - 24 november. Genom att det är den femte mätningen som görs kommer vi att ha en tidsserie över 5 kvartal.

Resultatet kommer att presenteras av Exportrådets chefekonom Mauro Gozzo.

Tid: Torsdagen den 27 november 10.00

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Anmälan: press@swedishtrade.se


Välkommen!

För ytterligare information kontakta:

Mauro Gozzo, chefekonom Exportrådet tel 08-588 660 35, 070-883 85 28

Katinka Palmgren, presskontakt Exportrådet tel 08-588 661 64, 076-11 211 23


Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i närmare 60 länder med 530 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 550 miljoner kronor.


Detta pressmeddelande finns även på www.swedishtrade.se/press

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Relaterade event