Pressmeddelande -

Norrbotten och Västerbotten – marknadsplats för gröna produkter

Nya kvalificerade produkter av rester från gummi, plast och träfiber till krävande kunder som t ex bilindustrin. Det kan ge ny tillverkning för näringslivet i regionen på sikt, som ger länen nya jobb. Det är exempel på vad projekt "regional framsyn" arbetar med just nu.

Regional framsyn är enkelt uttryckt ett projekt som ska försöka hitta positiva lösningar till det som idag ser ut att vara negativa framtidsscenarier. Det är ett av sex delprojekt inom DARE, som är ett samarbete mellan universiteten i Luleå och Umeå.

Samtidigt som man inom projektet arbetar långsiktigt, så har man fokus på aktiviteter i närtid. En av arbetsgrupperna inom projektet (för ett grönare näringsliv) arbetar just nu med ett konkret förslag som kan sjösättas på kort sikt. Det är ett förslag som är inriktat mot bilindustrin där det finns en stor och outnyttjad marknadspotential för produkter av återvunnet material.

Norrbotten och Västerbotten är enligt gruppen särskilt lämplig som marknadsplats för detta. Det finns en entreprenörsanda och unikt kunnande samtidigt som regionen har världsledande kompetens när det gäller kompositmaterial. En idéskiss har redan skickats till verket för näringslivsutveckling, NUTEK.

Om detta och andra förslag handlar regional framsyns visionsverkstad 11 och 12 november i Skellefteå. Media bjuds in till en pressträff där ni får veta mer om den spännande utvecklingen och vad det kan innebära för regionens befolkning.

Plats;      Stiftsgården, Skellefteå

Dag;        Onsdagen den 12 november

Tid;         Klockan 12.00

I pressträffen deltar;

Åke Paulsson, ReRub AB, Tomas Fägerman, Ragn-Sells, Annika Eriksson, miljöpartiet, Peter Heydebreck, Inno group och expert på framsynsprocessen och Anders Lagerkvist, professor vid Luleå tekniska universitet och projektledare för "regional framsyn".

För mer information kontakta;

Leif Nyberg

faceout@telia.com

070-395 7703

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • framsyn
  • luleå tekniska universitet
  • face out mediabyrå

Regioner

  • Skåne

Face Out skapar nyhetsflöde till din webb. Ett kontinueligt flöde behövs. En "död" webb får färre besökare. Jag hjälper dig arrangera pressträffar och att skriva pressmeddelanden samt leverera texter med foto, m. m. Face Out har mångårig erfarenhet av arbete inom media och information från public service och universitet.

Relaterat innehåll

Relaterade event