Gå direkt till innehåll
Det är dags att branschen tar ett revolutionerande ansvar, anser Fairtrade och flera företag verksamma i textilbranschen. Foto: Frédéric Raevens
Det är dags att branschen tar ett revolutionerande ansvar, anser Fairtrade och flera företag verksamma i textilbranschen. Foto: Frédéric Raevens

Blogginlägg -

Dags för ett revolutionerande ansvar

Den här veckan går Stockholm Fashion Week av stapeln och det frossas åter igen i kommande säsongers kollektioner. Men hur tillverkas kläderna? Det är dags att branschen tar ett revolutionerande ansvar, anser Fairtrade och flera företag verksamma i textilbranschen.

Handelskedjan för kläder är lång och komplex och inkluderar såväl anställda i storstädernas textilfabriker som bomullsodlarfamiljer ute på landsbygden. Utmaningarna är många och innebär ofta utsatta levnads- och arbetsvillkor. Larmrapporter vittnar om utbredd kemikalieanvändning, barnarbete och priser som understiger kostnaden för produktionen. Något som ytterligare försvårar situationen är att klädföretagen ofta inte vet varifrån deras bomull kommer vilket innebär ytterligare en svårighet att ens göra något åt problemen.

Flera initiativ inom bomullsindustrin syftar till att förbättra miljön och villkoren för bomullsodlarna och stora företag har satt upp mål för att köpa in hållbar bomull.Det är bra. Att ta ansvar för schyssta arbets- och levnadsvillkor är något som alla involverade i textilindustrins handelskedja måste göra. Det ansvaret inkluderar såväl ett ansvarstagande för miljön som för människan.

Fairtrade ställer unika krav för att säkerställa att bomullsodlaren ska ges verktyg att ta sig ur fattigdomen. Ett krav är att odlaren som lägst ska få betalt ett minimipris för bomullen. Minimipriset ska täcka kostnaderna för hållbar produktion. Ett annat krav är att för varje kilo bomull som säljs som Fairtrade utgår en Fairtrade-premie som används till att utveckla lokalsamhället; t.ex. att bygga en skola eller en vattenbrunn. Hur premien ska användas beslutas gemensamt av odlarna. När det gäller miljön finns hårda regler kring bekämpningsmedel, det finns utvecklingskriterier som följs upp av kontroller. Inte minst finns utbildning att tillgå genom Fairtrade.

Vidare innebär Fairtrade-certifieringen att bomullen går att spåra från bomullsfältet till färdig produkt och att det genomförs kontroller genom hela den textila handelskedjan. Dessa är viktiga möjliggörare för att företag ska kunna ta ansvar för bomullen de köper in.

Fairtrade är av övertygelsen att fattigdomsbekämpning är ett avgörande steg i att komma till rätta med de utmaningar som textilbranschen står inför. Fattigdom, menar vi, är grundorsaken till att exempelvis barnarbete förekommer. Om odlaren kan sätta mat på bordet till sin familj och barnen kan gå i skolan, är det i nästa steg möjligt att visa omsorg om närmiljön och investera i bättre odlingsmetoder som exempelvis innebär minskad användning av vatten och kemikalier. Många gånger börjar odlarna med att vara Fairtrade-certifierade till att också bli ekologiskt certifierade.

Det finns idag flera företag som använder ekologisk och Fairtrade-certifierad bomull i en del av sina produkter. Det innebär att de tar ansvar både för människa och miljö och att de genom detta ansvarstagande bekämpar fattigdomen för dessa odlare eftersom de betalar ett högre pris för råvaran.

För att bomullsodlingen ska vara hållbar på riktigt är det avgörande att den ekonomiska aspekten inkluderas. Det pris som odlaren får för bomullen måste gå att leva på. Därför vill vi idag, i samband med starten av Stockholm Fashion Week, uppmana fler företag att liksom vi ta ett större ansvar. Att bekämpa fattigdom är ett arbete som behöver göras på flera plan och av flera aktörer i så många led som möjligt av handelskedjan. För dagens bomullsodlare, deras familjer och för morgondagens jordklot. Det är dags för ett revolutionerande ansvar.

/Maria Granefelt, tf generalsekreterare Fairtrade

Johan Graffner, VD Dedicated

Eliina Brinkberg, CSR Manager Nudie Jeans

Simon Olsson, VD Ogland Sweden

Stina Wickenberg, VD Sture & Lisa

Christina Holmqvist, VD Swegmarks

Rebecka Zetterström, CSR Manager New Wave Group

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnes Hellström

Agnes Hellström

Presskontakt Pressansvarig 073 756 28 42

Fairtrade – för en mer hållbar världshandel

Fairtrade är en aktör för en mer hållbar världshandel och en internationell certifiering av råvaror odlade i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär bland annat en bättre betalning till odlaren och krav på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Läs mer på www.fairtrade.se

Fairtrade Sverige
Åsögatan 119
116 24 Stockholm