Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

Fairtrade › Okategoriserade › Dags för landets kommuner att ställa sociala krav i offentlig upphandling! Dags för landets kommuner att ställa sociala krav i offentlig upphandling!

I dag fredag publiceras nya EU-regler som ger möjligheter att ta större hänsyn till både miljön och sociala aspekter i offentlig upphandling. Med det nya direktivet har vi slagit spiken i kistan för gårdagens diskussion om det går att ställa sociala krav i offentlig upphandling. Direktivet är ett tydligt klargörande för alla som varit tveksamma till vilka möjligheter som egentligen finns. Idag debatterar vi på Dagens samhälle och släpper en analys av vad det nya direktivet innebär.

Dagens Samhälle - Dags att skapa nya allianser för hållbara upphandlingar

I en debattartikel i Dagens samhälle går Fairtrade tillsammans med andra tredjepartscertifieringar ut med en uppmaning till politiker och tjänstemän om att det är dags att på allvar börja styra mot en hållbar utveckling, när det gäller såväl miljö, klimat som fattigdom. Den offentliga upphandlingen är ett viktigt verktyg i arbetet med de utmaningar med global fattigdom som vi står inför.

Ett av huvudsyftena med översynen av direktiven var att underlätta för upphandlande myndigheter att beakta samhälleliga mål. Med tredjepartcertifieringar får beställare en bredd av hållbarhetskrav, sakkunskap, spårbarhet och en oberoende uppföljning av kraven.

Direktivet har offentligt publicerats idag i Official Journal of the European Union, och nu har Sverige två år på sig att utreda hur direktivet skall tolkas och implementeras i svensk lagstiftning.

Rättvis handel i offentlig upphandling Det är ju redan idag fullt möjligt att ställa krav enligt rättvis handels-principer i upphandlingen, detta kan man läsa om i vår guide Rättvis handel i offentlig upphandling. Det nya direktivet gör det bara än tydligare och lättare att ställa kraven. Fairtrade har tagit fram en analys av hur det nya direktivet kan tolkas och vad det innebär för alla de aktörer som vill ställa krav enligt rättvis handel-kriterier.

Här kan du läsa Fairtrades analys av direktivet >>

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Agnes Hellström

Agnes Hellström

Presskontakt Pressansvarig 073 756 28 42

Relaterat innehåll

Fairtrade – för en mer hållbar världshandel

Fairtrade är en aktör för en mer hållbar världshandel och en internationell certifiering av råvaror odlade i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär bland annat en bättre betalning till odlaren och krav på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Läs mer på www.fairtrade.se

Fairtrade Sverige
Åsögatan 119
116 24 Stockholm