Gå direkt till innehåll
Med gemensamma krafter kan vi förbättra arbetsvillkoren för anställda på vinplantage

Blogginlägg -

Med gemensamma krafter kan vi förbättra arbetsvillkoren för anställda på vinplantage

Just nu uppmärksammas arbetsförhållanden för anställda på vinplantage i Sydafrika. Att lantarbetare är bland de mest utsatta människorna i den globala handeln är ingen nyhet. Många arbetar långa timmar för en låg lön, rädda för att hävda sina rättigheter med risk för att förlora sina jobb. Ofta saknas formella anställningsavtal, föreningsfrihet, grundläggande hälso- och sjukvård, försäkringar och rättvisa löner. När det gäller de anställda på vingårdarna i Sydafrika så har bara en femtedel fast anställning, resten är säsongsanställda.

Prispressen på marknaden innebär låga löner

Vinproducenterna är verksamma på en mycket konkurrensutsatt marknad som domineras av låga priser. Konkurrensen leder till en prispress som förs vidare genom handelskedjan, vilket i slutändan leder till väldigt låga löner för anställda på plantager i ursprungsländerna som befinner sig längst bak i kedjan. För att påverka situationen för dessa lantarbetare, började Fairtrade att certifiera vinproducenter 2003.

Fairtrade strävar efter att de mest utsatta ska få förbättrade arbets- och levnadsvillkor. Genom en garanterad minimilön (som successivt ska höjas mot en levnadslön), en Fairtrade-premie som oftast används för att utveckla lokalsamhället (såsom bygga skolor, utbilda vårdpersonal eller ha en gratis sjukförsäkring) samt att ILO:s kärnkonventioner efterlevs på arbetsplatsen. Fairtrade-certifierade producenter kontrolleras av kontrollorganet Flocert så att strikta kriterier kring föreningsfrihet, löner, hälsa och säkerhet, icke-diskriminering, och att andra rättigheter efterlevs.

Kriterier för levnadslön ett steg i rätt riktning

En central fråga som förs fram i debatten är de anställdas lönenivåer. Detta är en fråga som också är viktig för Fairtrade och arbetet med levnadslön har under många år varit en del av Fairtrades kriterier. Men frågan är inte är helt okomplicerad. Kriterierna för anställd arbetskraft ställer krav på att plantagen inledningsvis måste betala den legalt fastställda minimilönen och sedan gå mot en levnadslön.

En utmaning i detta är att det ofta inte finns en fastställd nivå för levnadslön. Därför har Fairtrade tillsammans med ett antal andra certifieringar påbörjat det stora arbetet med att ta fram riktmärken för levnadslön i de länder och regioner där vi är verksamma. Genom att fastställa dessa riktmärken vet vi vad som är målet och sedan kan vi planera för hur vi kan komma dit. Den stegvisa löneökningen och vilken tidslinje som ska gälla för detta förhandlas fram av representanter för de anställda. Fackförbunden har en viktig roll att spela här. Men en enskild plantage kan inte ensam höja lönerna och samtidigt vara konkurrenskraftig. Då riskerar de anställda att förlora sina jobb och hamna i en än värre situation.

För att ytterligare adressera frågan om låga löner, införde Fairtrade också 2014 en förändring i kriterierna för Fairtrade-premien som innebär att premie-kommittén kan besluta att upp till 20 procent av den årliga Fairtrade-premien fördelas rättvist mellan alla anställda, säsongsarbetare som tillsvidareanställda, i kontanter. Sammanlagt hoppas vi att de verktyg som vi tillämpar ska kunna uppnå en långsiktigt hållbar förändring i levnads- och arbetsvillkoren för de anställda på exempelvis vinplantage.

Gemensamma krafttag för förändring

Men det finns inga enkla och snabba lösningar på de problem som anställda möter i länder såsom Sydafrika. Och Fairtrade är inte den enda lösningen på de utmaningar som finns. För att kunna skapa långsiktiga förbättringar behövs gemensamma krafttag som genomsyrar hela kedjan.

Producenter behöver ta ansvar så att de anställda har rimliga arbetsförhållanden. Importörer behöver säkerställa att de producenter som de köper från erbjuder rimliga arbetsförhållanden. Systembolaget behöver hjälpa konsumenter att välja etiskt märkta viner mer aktivt i butik och våga bredda sortimentet än mer av etiskt märkta viner så att konsumenter lättare kan göra medvetna val som skapar utveckling bort från fattigdom.

Och slutligen behöver konsumenter i ännu större utsträckning välja produkter som tagit hänsyn till människan bakom. Tillsammans kan vi på så vis bidra till att förbättra livet för odlare och anställda i dessa länder.

/Morgan Zerne, VD Fairtrade Sverige

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Agnes Hellström

Presskontakt Pressansvarig 073 756 28 42

Relaterat innehåll

Fairtrade – för en mer hållbar världshandel

Fairtrade är en aktör för en mer hållbar världshandel och en internationell certifiering av råvaror odlade i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär bland annat en bättre betalning till odlaren och krav på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Läs mer på www.fairtrade.se

Fairtrade Sverige
Åsögatan 119
116 24 Stockholm