Skip to main content

Taggar

Ta del av hela förteckningen över kommuner som deltog i World Fairtrade Challenge 2017.
Agenda 2030 – Fairtrade och de globala hållbarhetsmålen

I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals), med syfte att till 2030 utrota den extrema fattigdomen, minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt lösa klimatkrisen. Implementeringen av de globala hållbarhetsmålen går under namnet Agenda 2030 och är en uppföljning och breddning av Millenniemålen från 2000 – 2015.

Fairtrade-rapporten 2015: ”Det börjar med Fairtrade

Klimatförändringarna handlar inte bara om koldioxid och temperaturer eller kartor och diagram. Det är inte uppvärmningen med ett antal grader som är problemet. Det är följdverkningarna av en global uppvärmning som orsakar problem. Den antagligen viktigaste följden är hur den globala matförsörjningen påverkas, och den förändringen kommer att slå hårdast mot människor i fattiga delar av världen.

”Schyssta bananer Del 1: Utmaningar och möjligheter i framtidens bananindustri”

På trettio år har konsumtionen av bananer i Sverige fördubblats. Vi tillhör ett av de länder där det äts mest bananer i världen, om man bortser från de länder där bananerna odlas. Vilka bananer vi svenskar väljer att konsumera, har stor påverkan på odlare och anställda i producentländerna.

Fairtrade-rapporten 2013 - Hej då fattigdom!

Fairtrade-rapporten 2013 är indelad i fem delar. Del 1 handlar om den nya agendan som skall ersätta millenniemålen efter 2015. Två beskriver hur Fairtrade kan vara ett verktyg. Tre belyser hur offentliga aktörer genom sociala krav i upphandling kan bidra. Fyra visar hur arbetet med Fairtrade City kombinerar offentlig upphandling med ett lokalt engagemang för globala frågor. Del fem om statistik.

Inbjudan Fattigdomsbekämpning genom Empowerment - Lunchseminarium med Fairtrade i riksdageni Riksdagen

Fairtrade Sveriges generalsekreterare Helena Markstedt presenterar årsrapporten ”Fattigdomsbekämpning genom Empowerment”. Presentationen följs av panelsamtal om fattigdomsbekämpning och empowerment tillsammans med Monica Lorensson UNDP, Anna Sandgren, Ben & Jerry’s i Norden och Madeleine Fogde, SIANI – Swedish International Agricultural Network Intiative.

Fairtrade-rapporten 2012: Fattigdomsbekämpning genom empowerment

Empowerment som verktyg för effektiv fattigdomsbekämpning Det är vedertaget att det inte går att motarbeta fattigdom enbart genom ökad ekonomisk tillväxt. Ekonomisk tillväxt är en viktig komponent för utveckling men inte den enda. En nyckelfaktor är att de som lever i fattigdom själva aktivt ska kunna ta sig ur fattigdomen och bidra till den utveckling de vill se i sina liv och samhällen.

Fairtrade-rapporten 2011: Gemensamma krafter mot barnarbete

Så som utvecklingen ser ut just nu kommer mål som satts upp av världssamfundet för att helt avskaffa de värsta formerna av barnarbete inte att uppnås. Mycket mer måste göras. Fairtrade arbetar för att minska förekomsten av barnarbete och stärka barns rätt till skolgång och utbildning genom att angripa barnarbetet som en del av ett bredare arbete för utveckling.

Fairtrade-rapporten 2010

Fairtrade-rapporten 2010

Dokument   •   2010-10-18 14:46 CEST

Sverige är ett världsledande land när det gäller välstånd och rättvisa. Rapporter bekräftar detta och visar bland annat att Sverige är ett av världens mest jämställda länder,1 ledande på miljöarbete och bäst i världen på bistånd. Det framgår därmed tydligt att Sverige är ett land med stort engagemang för rättvisefrågor och till följd därav rimligen borde vara världsledande även gällande Fairtrade.