Gå direkt till innehåll
Fortin Bley välkomnar Fairtrades nya minimipris för kakao. Foto: Éric St-pierre.
Fortin Bley välkomnar Fairtrades nya minimipris för kakao. Foto: Éric St-pierre.

Nyhet -

Höjda inkomster för kakaoodlare med Fairtrades nya minimipris

Under 2017 sjönk världsmarknadspriset på kakao med mer en än en tredjedel, vilket slog hårt mot världens kakaoodlare. Nu höjer Fairtrade minimipriset på kakao med 20 procent som ett led i strategin för att uppnå levnadsinkomster.

Fairtrade höjer minimipriset på kakao med 20 procent under nästa år – från 2 000 till 2 400 dollar per ton. För ekologisk kakao sätts priset som en extra betalning på 300 dollar utöver Fairtrades minimipris alternativt världsmarknadspriset (beroende på vilket som är högre när kakaon ska säljas). Tidigare fanns det ett specifikt minimipris på ekologisk kakao på 2 300 dollar. Skillnaden från i dag blir att odlarna alltid kommer få tillgång till den ekologiska prisdifferentialen, oavsett om världsmarknadspriset är högre eller lägre än Fairtrade minimipris.

Dalande världsmarknadspriser på kakao

Under 2017 sjönk världsmarknadspriset på kakao med mer än en tredjedel, vilket slog hårt mot världens kakaoodlare. Utmaningarna för kakao-odlarna har länge varit kända för omvärlden. Cirka 70 procent av världens kakao produceras i Västafrika i länder så som Ghana och Elfenbenskusten där fattigdomen är utbredd. Över två miljoner barn sägs i dag arbeta inom kakao-industrin som en följd av fattigdomen. Kakao är en ömtålig gröda som är hårt drabbad av klimatförändringar där det finns ett stort behov av investeringar i jordbruket.

Skyddsnät när marknadspriserna faller

Fairtrade är den enda certifieringen som erbjuder odlare ett minimipris för råvaran, utformat för att agera som ett skyddsnät när marknadspriserna faller. För att förstå betydelsen av höjningen av minimipriset kan vi se till det land i världen som har störst export av kakao, nämligen Elfenbenskusten. Det kakaopris som regeringen i Elfenbenskusten sätter för sina kakaoodlare ligger i dag på 2 124 dollar. I de fall som Fairtrades minimipris överstiger detta pris – vilket nu kommer att vara fallet – betalar de som köper Fairtrade-kakaon ut mellanskillnaden direkt till odlarna.

Att kunna leva på sitt arbete som kakao-odlare är ingen självklarhet. Foto: Fairtrade.

Höjd Fairtrade-premie till odlarna

Förutom minimipriset tillkommer också en höjning av Fairtrade-premien för kakao från 200 till 240 dollar per ton. Det är högre än för någon annan certifiering. Premien går direkt till kooperativet, vars medlemmar väljer hur de vill investera pengarna. Det är ett system som stärker kooperativen så att de bättre kan möta sina medlemmars behov och säkra sin position på världsmarknaden. Under 2017 genererade försäljningen av Fairtrade-certifierad kakao nästan 43 miljoner dollar i Fairtrade-premie till odlarna.

– Det här är goda nyheter för Västafrikas kakaoodlare, säger Fortin Bley, ivoriansk kakaoodlare och ledamot i Fairtrade Africas västafrikanska nätverk.

Den nya prisstrukturen för kakao antogs av Fairtrades kriteriekommitté, bestående av representanter från såväl producentnätverk som företag. Priset är resultatet av en omfattande konsultationsprocess med aktörer från hela handelskedjan – inklusive odlare, tillverkare och ett flertal chokladföretag.

Svåra utmaningar för kakaoodlare i Västafrika

Utmaningarna i Västafrikas kakaosektor är enorma. I en studie från april framgår att 58 procent av Fairtrade-certifierade kakaoodlare i Elfenbenskusten har inkomster under den internationella fattigdomsgränsen.

– Odlarna har drabbats hårt av de låga världsmarknadspriserna. Att Fairtrade höjer minimipriset och premien är ett steg mot att utjämna spelplanen för dessa odlare. På det sättet kan vi möjliggöra en mer hållbar framtid, säger Fortin Bley.

Nytt referenspris för levnadsinkomst

Höjningen av Fairtrades minimipris och premie för kakao är en del av en bredare strategi för att uppnå levnadsinkomster för kakaoodlare. Av samma skäl fastställer Fairtrade nu också ett referenspris för vad kakaon skulle behöva kosta för att uppnå levnadsinkomster i Elfenbenskusten och Ghana.

Fairtrades referenspris är baserat på ISEAL:s fastställda nivåer för levnadsinkomst: det vill säga hur mycket en kakaoodlare i respektive land skulle behöva tjäna för att klara av att betala genomsnittliga hushållskostnader. Det handlar till exempel om att ha råd med mat, boende, kläder, sjukvård och utbildning – samt en buffert för oförutsedda utgifter. Utöver detta har faktorer för produktivitet och kostnader för en hållbar produktion inkluderats i prisuträkningen. Även denna prismodell har utvärderats i konsultation med producenter, civilsamhället och kakaobranschen.

Viktigt steg mot gemensamt mål

Höjningen av Fairtrades minimipris innebär en minskning på ungefär en fjärdedel av gapet mellan en levnadsinkomst och den genomsnittliga inkomsten för en ivoriansk kakaoodlare. Detta är ett första steg för att gradvis och gemensamt med andra aktörer närma sig målet – att alla odlare ska ha en levnadsinkomst.

– Det är en sorglig sanning att de flesta kakaoodlare i Västafrika i dag lever i fattigdom. Betalningen behöver öka så att fler kakaoodlare får råd med en anständig levnadsstandard för sig och sina familjer. Vi kommer att fortsätta arbeta med frågan och välkomnar samtidigt andra modiga försök att förverkliga levnadsinkomster i hela sektorn, säger Darío Soto Abril, Fairtrades internationella vd.

Mer detaljer om implementeringen av det nya minimipriset och premien kommer i februari 2019. Fairtrade förväntas se över kakaopriset igen om cirka tre år.

Se pressmeddelande från Fairtrade International här.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Agnes Hellström

Presskontakt Pressansvarig 073 756 28 42

Relaterat innehåll

Fairtrade – för en mer hållbar världshandel

Fairtrade är en aktör för en mer hållbar världshandel och en internationell certifiering av råvaror odlade i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär bland annat en bättre betalning till odlaren och krav på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Läs mer på www.fairtrade.se

Fairtrade Sverige
Åsögatan 119
116 24 Stockholm