Gå direkt till innehåll
För Beatrice Boakye, Fairtrade-certifierad kakaoodlare i Ghana, är klimatförändringarna en stor utmaning. Foto: Kate Fishpool
För Beatrice Boakye, Fairtrade-certifierad kakaoodlare i Ghana, är klimatförändringarna en stor utmaning. Foto: Kate Fishpool

Pressmeddelande -

Debatt: Rättvis handel en förutsättning för att motverka klimatförändringarna

Allt fler odlare tvingas ge upp sin mark och migrera i klimatförändringarnas spår. Rättvis handel är en förutsättning för att odlare i länder med utbredd fattigdom ska kunna anpassa sig till det förändrade klimatet. Det skriver Fairtrade Sveriges tf generalsekreterare Ola Höiden.

Alltmedan FN:s klimatkonferens i Madrid pågår fortsätter översvämningar, torka och plötsliga väderväxlingar att driva människor från sina hem. I en rapport från 2018 varnar Världsbanken att 143 miljoner människor kan vara på flykt undan klimatförändringarna om inte världens regeringar vidtar nödvändiga åtgärder. Bland de värst drabbade är odlare i länder med utbredd fattigdom som redan i dag tvingas möta effekterna av ett förändrat klimat.

För att odlarna ska ha en chans att anpassa sig till det förändrade klimatet behöver deras inkomster öka och deras möjligheter att investera i ett mer hållbart jordbruk förbättras. Dessutom måste företagen ta ansvar för att motverka kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter i alla produktionsled genom att genomföra en så kallad Human Rights Due Diligence.

Fairtrade verkar för rättvisare handelsvillkor. Fairtrade-certifierade kooperativ och plantager får ett garanterat minimipris när de säljer sina grödor. Därutöver får de en premie för att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt. Odlarna får stöd i att bedöma vilka klimatrisker de står inför och utbildning i hur de kan anpassa jordbruket, exempelvis genom att växla till mer klimatresistenta grödor, öka mångfalden i odlingen och använda vatten mer effektivt.

Men med tanke på omfattningen av den kris vi nu står inför går det inte längre att enbart förlita sig på konsumenternas omtanke om miljö och rättvisa. Inte heller kan det vara upp till odlare i länder med utbredd fattigdom att själva stå för de anpassningar som krävs för att skydda världens mattillgång. Alla måste agera för en mer hållbar världshandel – odlare och företag, kommuner och regeringar, civilsamhälle och konsumenter. Fairtrade och den globala rörelsen för rättvis handel uppmanar därför deltagarna på klimatkonferensen i Madrid att erkänna rättvis handel som en nyckelfaktor för att hantera klimatkrisen.

Klimatkrisen slår hårdast mot människor i länder med utbredd fattigdom, de människor som bär minst ansvar för krisen. De politiska ledare som nu samlas i Madrid behöver vidta brådskande och ambitiösa åtgärder för att aktivt motverka klimatkrisens negativa konsekvenser. I det arbetet spelar rättvis handel en helt avgörande roll. 

Ola Höiden, tf generalsekreterare Fairtrade Sverige

Ämnen

Taggar


Fakta om Fairtrade

Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom.

Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor

  • Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
  • Barnarbete och diskriminering motverkas
  • Demokratin och organisationsrätten främjas
  • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Idag finns det ett brett utbud av Fairtrade-märkta produkter att välja bland, t ex kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, bananer och annan färskt frukt, juice, ris, quinoa, glass, socker, müsli, snacks/godis och honung. Dessutom går det att köpa Fairtrade-märkt vin, rosor, sportbollar och produkter som innehåller Fairtrade-certifierad bomull.

Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade International. Läs mer på www.fairtrade.se

Presskontakt

Ingrid Arinell

Presskontakt Pressansvarig 08-122 089 18

Välj Fairtrade-märkta produkter - ett enkelt sätt att göra skillnad!

Många av världens råvaruproducenter har svårt att hävda sig på världsmarknaden. De arbetar ofta under dåliga förhållanden och måste sälja sina produkter till priser som inte ens täcker produktionskostnaden. Därför finns Fairtrade, en oberoende produktcertifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Fairtrade Sverige
Åsögatan 119
116 24 Stockholm