Gå direkt till innehåll
Närodlade rosor sämre för klimatet, visar ny studie

Pressmeddelande -

Närodlade rosor sämre för klimatet, visar ny studie

En ny studie visar att Fairtrade-certifierade rosor från Kenya har lägre klimatavtryck än växthusodlade rosor från Nederländerna – även med hänsyn till flygtransport.
– För medvetna konsumenter som vill köpa rosor till alla hjärtans dag är det bra att veta att närodlat inte alltid är mer klimatsmart, säger Ulrika Urey, generalsekreterare på Fairtrade Sverige

Kenya är Afrikas största exportör av rosor. De rosor vi köper i Sverige kommer till stor del därifrån, men även från Nederländerna. Den nyligen publicerade rapporten Life Cycle Assessment Cut Roses, visar att Fairtrade-märkta snittrosor från Kenya har en lägre påverkan inom alla analyserade miljöområden. Det gäller oavsett om de transporteras till Europa med flyg eller båt. De faktorer som studerats är bland annat utsläpp av växthusgaser, kumulativt energibehov och övergödning av sötvatten.

Klimatavtrycket från nederländska rosor är särskilt stort när det gäller utsläpp av växthusgaser och energianvändning*. Nederländska rosor genererar 2,9 gånger mer utsläpp av växthusgaser än kenyanska Fairtrade-rosor, även om de flygs till Europa. Jämfört med kenyanska rosor som fraktas med båt är utsläppen från de holländska rosorna 21 gånger högre.

Dessutom kräver de nederländska rosorna 6,4 gånger mer energi än Fairtrade-märkta rosor som flygs till Europa, och 22 gånger mer energi än kenyanska rosor som fraktats med båt.

Studien visar också att Fairtrade-certifierade rosor bidrar till mindre vattenanvändning, markförsurning och övergödning än holländska rosor. De har också lägre påverkan på den biologiska mångfalden. Användningen av bekämpningsmedel är den enda faktor som var högre för de kenyanska rosorna, även om studiens datauppsättning gällande detta var begränsad.

Blomsterbranschen är viktig för den kenyanska ekonomin och sysselsätter 150 000 människor direkt – och uppskattningsvis två miljoner indirekt. Arbetsvillkoren på plantagerna är ofta svåra och lönerna låga. Majoriteten av de anställda är kvinnor och sexuella trakasserier är ett utbrett problem.

– Eftersom villkoren är svåra är det också viktigt att välja certifierade blommor, för att vara säker på att de producerats under schysta förhållanden, säger Ulrika Urey.

Fairtrade arbetar för att förbättra villkoren och de ekonomiska förutsättningarna för de anställda. I dag arbetar fler än 38 000 människor på en av de Fairtrade-certifierad blomsterplantagen i Kenya. Sju av tio rosor som säljs i Sverige är Fairtrade-märkta.

*kumulativ energianvändning, förbränning av el och naturgas.

Om undersökningen:

På uppdrag av Fairtrade Max Havelaar Schweiz och dagligvaruföretaget Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) har konsult- och forskningsföretaget Intep undersökt produktionens tre stadier, förpackning samt transport av rosor till Schweiz. Nyckeltalen för jordbruksproduktionen av nederländska rosor sammanställdes utifrån befintlig litteratur. Produktionsdatan för Fairtrade-rosor samlades in direkt från fem Fairtrade-producentorganisationer i Kenya. Rapporten är en uppföljning av en liknande studie från 2018.

Här hittar du Fairtrade-märkta rosor: Alla dagligvarukedjor i Sverige säljer Fairtrade-märkta rosor. Hos Lidl och Axfood (Hemköp, Tempo och Willys) är alla rosor Fairtrade-märkta.

Ämnen

Kategorier


Fairtrade en aktör för en mer hållbar världshandel och en internationell certifiering av råvaror odlade i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär bland annat en bättre betalning till odlaren och krav på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Kontakter

Ingrid Arinell

Presskontakt Pressansvarig 070 8957078

Fairtrade – för en mer hållbar världshandel

Fairtrade är en aktör för en mer hållbar världshandel och en internationell certifiering av råvaror odlade i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär bland annat en bättre betalning till odlaren och krav på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Läs mer på www.fairtrade.se

Fairtrade Sverige
Åsögatan 119
116 24 Stockholm