Gå direkt till innehåll
Ny plattform visar effekten av hållbar handel

Pressmeddelande -

Ny plattform visar effekten av hållbar handel

Vilken effekt har konsumenters val av Fairtrade-märkta varor? Det synliggörs nu via en ny digital plattform där vem som helst kan ta del av Fairtrades olika program för att exempelvis motverka barnarbete, möjliggöra klimatanpassning eller utveckla en hållbar modeproduktion.
Vi vill att konsumenter, företag och andra intressenter på ett enkelt sätt ska få ta del av vad vi gör för att motverka risker för människorättskränkningar och miljöförstöring, säger Ulrika Urey, generalsekreterare på Fairtrade Sverige.

Fairtrade certifierar i dag en lång rad råvaror där risken är stor för att mänskliga rättigheter och miljö ska påverkas negativt i produktionen. Det handlar exempelvis om barnarbete på kakaoodlingar i Västafrika, användningen av bekämpningsmedel på bomullsfält i Indien och växande klimatutmaningar för Latinamerikas kaffeodlare.

– Transparens och öppenhet är två nyckelord för oss. Därför är det viktigt att också själva öppet redovisa hur vi arbetar i producentländerna och vi strävar efter att ständigt förbättra detta arbete, säger Ulrika Urey.

Utöver en bättre betalning, via Fairtrades minimipris och premie, och krav på respekt för mänskliga rättigheter och miljö i produktionen arbetar Fairtrade med program och forskningsprojekt för att adressera några av de allvarligaste riskerna i producentländerna.

Via en digital karta kan den som besöker den nya plattformen ta del av program och studier i länder där Fairtrade verkar. Där står bland annat om ett program för levnadsinkomster i kakaosektorn tillsammans med chokladtillverkaren Tony’s Chocolonley och ett program för att öka bananodlares försörjningsmöjligheter tillsammans med franska dagligvarukedjan Carrefour.

– Samarbeten med aktörer från näringslivet är oerhört viktigt för att främja hållbara leverantörskedjor. För att stärka arbetet med mänskliga rättigheter och miljö i produktionsländerna behöver vi jobba tillsammans, säger Ulrika Urey.

Ämnen


Fairtrade en aktör för en mer hållbar världshandel och en internationell certifiering av råvaror odlade i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär bland annat en bättre betalning till odlaren och krav på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Kontakter

Ingrid Arinell

Presskontakt Pressansvarig 070 8957078

Fairtrade – för en mer hållbar världshandel

Fairtrade är en aktör för en mer hållbar världshandel och en internationell certifiering av råvaror odlade i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär bland annat en bättre betalning till odlaren och krav på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Läs mer på www.fairtrade.se

Fairtrade Sverige
Åsögatan 119
116 24 Stockholm