Pressmeddelande -

Mikael Hedström, biträdande verksamhetschef för Familjeterapeuterna Syd:s nya Stockholmsmottagning: ”Som psykoterapeut vill jag bygga de resurser och starka sidor som individen, familjen eller paret har i ett gemensamt förändringsarbete

Familjeterapeuterna Syd:s nytillskott bland mottagningar är den i Stockholm som just nu är i uppstartsfasen. Mottagningen ligger på Engelbrektsgatan 9-11 och biträdande verksamhetschef är Mikael Hedström, socionom och legitimerad familjeterapeut. Som behandlare vill han bygga på de resurser och starka sidor som individen, familjen eller paret har i ett gemensamt förändringsarbete.

Familjeterapeuterna Syd:s mottagning vid Humlegården är förvisso redan igång med Frida Axelson, examinerad psykolog/psykologassistent som tar emot för behandling under handledning. Kollegan och biträdande verksamhetschef Mikael Hedström kommer att finnas i tjänst på heltid från och med den 18 november.

-  Det är oerhört kul och spännande att få bygga vidare på Familjeterapeuterna Syd här uppe. Jag har stor tillförsikt och nyfikenhet över utmaningen i Stockholm. Det är skönt att ha Johan Hagström (grundare och verksamhetschef reds.anm) och hela syds organisation i ryggen. Det känns tryggt att ha deras kunskap och erfarenhet, vilket vi kommer att ha stor nytta av, säger Mikael Hedström.

Mikael Hedström som är socionom och legitimerad familjeterapeut har drygt 20 års erfarenhet av behandling med familj, barn och ungdomar. Han har även jobbat som chef inom föreningen Framtidståget i Stockholm. Mikael kommer närmast från Barn- och ungdomspsykiatrin där han just nu jobbar som psykoterapeut.

- Ett av skälen till att jag valde att växla om till Familjeterapeuterna Syd är att få ha familjerådgivningen som bas. Ett annat är att jag som biträdande chef och medarbetare har möjlighet att vara med och utveckla företaget.

Familjeterapeuterna Syd:s mottagning i Stockholm har, som nämnts ovan, familjerådgivning som bastjänst, med bland annat Stockholm stad och andra kommuner som uppdragsgivare. Mottagningen kommer att ha en liknade struktur som Familjeterapeuterna Syd:s andra mottagningar, med möjlighet att ta emot privata klienter med olika slags problem. Då Stockholm är en stor studentstad kommer mottagningen särskilt försöka att nå denna målgrupp med studenter.

Familjen, nätverk och relationer överlag har en central roll i Mikaels behandlingsarbete. Samt att fokusera på det salutogena.

-Som psykoterapeut vill jag bygga de resurser och starka sidor individen, familjen eller paret har i ett gemensamt förändringsarbete.

I din presentation på Familjterapeuterna Syd:s hemsida står det att du gärna arbetar med ett affektfokuserat perspektiv, men även med tillämpningar från den så kallade tredje vågens KBT, såsom ACT och FAP?

- ACT tycker jag är intressant, då fokus ligger på det salutogena. Terapiformen användes först för patienter med kronisk smärta. Det handlar om att lära sig leva med det som smärtar och inte låta det hindra en i vardagen och i det liv man vill leva. FAP är en relationsinriktad terapiform, där man använder relationen i rummet som verktyg för konstruktiv förändring.

Hur skulle du säga att du och din kollega Frida kompletterar varandra?

-Att vi är man och kvinna. I avseende att en klient föredrar något av det eller vill byta behandlare. Frida kommer från en polsk psykologutbildning och har haft en global uppväxt i olika länder och jag har lång erfarenhet inom behandling. Men vi har också ett grundläggande perspektiv att vi båda är nyfikna på metod och teoriutveckling.

Kontakta Mikael Hedström: mikael@familjeterapeuterna.com

Ämnen

  • Kriser, tillbud

Kategorier

  • parterapi
  • psykoterapi
  • familjeterapi och familjerådgivning

Regioner

  • Skåne

Respekt, transparens och glädje är Familjeterapeuterna Syd AB:s ledord. Vårt mott är "Familjens Hälsa är Vårt Uppdrag". Funktionella relationer till närstående, familj, släkt, vänner och arbetskamrater är grunden för psykisk och fysisk hälsa. Målet med vårt arbete är att skapa förutsättningar till öppenhet och funktionell kommunikation i mellanmänskliga relationer för att på så sätt främja psykisk hälsa.

Kontakter

Johan Hagström

Presskontakt Verksamhetschef Handledning & Utbildning +46768465278

Joanna Knuhtsen

Presskontakt Beteendevetare Råd & stöd samtal, Marknadsansvarig & Personal +46(0)4078211

Vera Holmlund

Presskontakt Marknadsansvarig och administratör

Relaterat innehåll