Pressmeddelande -

Seminarium om psykisk hälsa hos flyktingbarn och deras familjer med journalist Amal Aziz och verksamhetssamordnare Kornelia Tofani, IM.

Välkomna till frukostseminarium den 23 januari kl 07.30-09.00 med journalist Amal Aziz och verksamhetsutvecklare Kornelia Tofani, IM. Temat för seminariet är "Psykisk hälsa hos flyktingbarn och deras familjer."

Amal Aziz är utbildad journalist och beteendevetare (behavior analyst) vid California State University. Hon är idag verksam som producent på UR där hon arbetar med att skapa innehåll till målgruppen nyanlända föräldrar.

På seminariet kommer Amal prata om människor med erfarenhet av flykt, som krigsflyktingar och politiska flyktingar, och hur barnen i sin tur kan ärva sina föräldrars trauman och psykiska ohälsa.

Amal har länge varit aktiv i frågor som bl.a. rör mångfald och mellanförskap. Hon sitter i styrelsen, Rosengård Folkets Hus. Amal’s hjärtefrågor rör främst MENA-regionen och hon är insatt i konflikten i Jemen, som idag kallas för den största humanitära krisen i världen. Amal Aziz besökte i somras Sanaa i Jemen och dokumenterade inbördeskriget, samt sin flykt ut ur landet.

Korneila Tofani är verksamhetsutvecklare för BIV/BIS, Barn i väntan och Barn i start på IM, Individuell Människohjälp. Barn i Start (BIS) är en verksamhet för nyanlända familjer och ensamkommande barn med uppehållstillstånd medan BIV arbetar med familjer/ensamkommande i asylprocessen. Med kreativa metoder som målning, skulpterande och rollspel bearbetas teman som gäller tiden före flykten, flykten, tiden efter flykten och framtiden i Sverige.

IMs volontärer hjälper till i syskongrupperna där verksamheten bland annat består av läxläsning, lek och pyssel. Volontärernas insats möjliggör att hela familjen samtidigt kan ta del av kursen, samtidigt som det för volontären är givande och lärorikt att höra barnens berättelser och se deras utveckling.

BIV/BIS är ett samarbetsprojekt mellan IM och Svenska Kyrkan. Verksamheten har utvecklats och genomförts framgångsrikt under flera år i Malmö.

Anmälan senast 20190115 till bokningen@familjeterapeuterna.com

Pris: frukost 75 kronor per person, seminarium gratis. Frukost betalas via swish på plats. Faktura går att ordna.

Plats: Sankt Gertrud, Östergatan 7B 211 25 Malmö

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Västra Götaland

"Kärlek & Hälsa" är Familjeterapeuterna Syd AB:s ledord. Familjens Hälsa är Vårt Uppdrag är vårt motto. Funktionella relationer till närstående, familj, släkt, vänner och arbetskamrater är grogrund för psykisk och fysisk Hälsa. Vårt arbete är att skapa förutsättningar till öppenhet och funktionell kommunikation i mellanmänskliga relationer.

Presskontakt

Johan Hagström

Presskontakt Verksamhetschef Handledning & Utbildning +46768465278

Joanna Knuhtsen

Presskontakt Beteendevetare Råd & stöd samtal, Marknadsansvarig & Personal +46(0)4078211

Vera Holmlund

Presskontakt Marknadsansvarig och administratör

Relaterat innehåll

Relaterade event