Pressmeddelande -

Europa ger stöd till kampen mot den växande hungern

Samarbete med FAO för att öka jordbruksproduktionen

Rom/Bryssel 22 juni 2009, - FAO välkomnar 75 miljoner euro (omkring 850 miljoner svenska kronor) från EU, Europeiska Unionen. Pengar ska gå till de lantbrukare som drabbats hårdast av den ekonomiska nedgången och de höga matpriserna. Biståndet kommer i en tid när en miljard människor världen över lider av hunger och kronisk undernäring och ska hjälpa fattiga länder att öka sin jordbruksproduktion.

Det EU-finansierade biståndspaketet går till 13 länder i Afrika, Asien, Karibien och Centralamerika. De har drabbats hårt av höga matpriser och biståndspaketet innebär en viktig förstärkning av FN:s insatser för att vända trenden med ökande hunger och kronisk undernäring i världen. Biståndspaketet följer efter EU:s stora donation för en månad sedan på 125 miljoner euro (omkring 1130 miljoner svenska kronor).

"Europas stöd kommer vid en kritisk tidpunkt" framhåller José Maria Sumpsi, biträdande undergeneraldirektör för FAO:s avdelning för tekniskt samarbete och bistånd. "En av sex personer på den här planeten lider av hunger och kronisk undernäring vilket är fler än någonsin tidigare. Fattiga länder behöver all hjälp de kan få och vi är tacksamma för Europas starka stöd", understryker han. Utvecklingsländer plågas fortfarande av höga och instabila matpriser och på grund av den globala ekonomiska krisen ökar nu hunger och kronisk undernäring ännu mer. Det beror på att krisen leder till lägre inkomster och ökad arbetslöshet i utvecklingsländer, tillägger han.

Snabba och hållbara effekter av biståndsprojektet

Europaparlamentet och ministerrådet har avsatt en miljard euro för att snabbt kunna svara på de höga matpriserna i utvecklingsländer och trygga matförsörjningen. The Food Facility (EU:s biståndsavtal på en miljard euro) manar efter årtionden av låg prioritering till ökat fokus på jordbrukssektorn vilket går i linje med FAO:s tidigare uppmaning till ökade investeringar i jordbruket.

"För alla utvecklingsländer är en hållbar jordbrukssektor avgörande för att bekämpa fattigdom och hunger i utvecklingsländer", säger Roberto Ridolfi, ansvarig för EU:s matinstitution. Samtidigt lovordade han den roll FN:s generalsekreterares arbetsgrupp för den globala matkrisen (UN Secretary-General's High-Level Task Force on the Global Food Security Crisis) och FAO har för att gemensamt identifiera och utveckla program som medför snabba men hållbara åtgärder för tryggad matförsörjning.

Han tillägger att "the Food Facility" "belyser vårt framgångsrika samarbete med FAO. Resultatet visar att vi har ett gemensamt ansvar för de som dagligen måste kämpa för att få fram ett mål mat till sina familjer."

Fakta om projekten i biståndsländerna

 • Burundi: distribution av utsäde, återuppbyggande av infrastuktur för jordbruken, kapacitetsbyggande;
 • Kambodja: vattenförsörjning, jordbruks- och vattenbrukssatsningar, tillhandahållande av utrustning och lagring av resurser;
 • Guatemala: förbättring av majsproduktion, ökade investeringar i teknologi för småbrukare;
 • Jamaica: stärka nationella program för en tryggad matförsörjning;
 • Kenya: öka tillgången på boskap och boskapsprodukter;
 • Lesotho: marknadsplatser för insatsvaror till jordbruket, uthålligt lantbruk med integrerad produktion;
 • Nepal: distribution av insatsvaror till jordbruk, utbildning för lantbrukare;
 • Nicaragua: stödja jordbruksorganisationer på lokal nivå;
 • Niger: mikrolån, tillhandahålla insatsvaror till jordbruk, återupprätta infrastruktur i jordbruket;
 • Somalia: distribution av insatsvaror till jordbruk, reparation av bevattningskanaler, förbättrad tillgång till handel;
 • Sri Lanka: öka risproduktionen och utveckla hönsproduktion, trädgårdsodling och utbildning;
 • Togo: produktion och distribution av kvalitetsutsäde, utbilda utsädesproducenter;
 • Zambia: uthålligt lantbruk med integrerad produktion, distribution av insatsvaror i jordbruk.

Läs mer:

Pressmeddelandet på FAO.org (engelska)

EuropAid

EU Food Facility

Tidigare pressmeddelanden från FAO Norden:

2009-05-15 Massivt EU-stöd till insatser för att trygga tillgången till mat

2008-11-20 FAO:s generaldirektör manar till ny världsordning för jordbruket för att utplåna hungern

2008-07-08 Rom-baserade FN-organ manar till kraftfulla åtgärder mot hunger från G8-länderna

 

 

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • bistånd
 • eu
 • tryggad tillgång till mat
 • jordbruk
 • hållbar utveckling

Relaterat innehåll