Pressmeddelande -

FAO:s matprisindex upp något för juni

Men utsikterna för spannmål förbättras

FAO:s matprisindex steg en procent till 234 punkter i juni 2011, 39 procent högre än samma månad 2010 men fyra procent lägre än dess högsta nivå på 238 punkter i februari 2011.

En stark ökning i det internationella sockerpriset låg bakom det mesta av uppgången.

FAO:s prisindex för spannmål låg på ett genomsnitt av 259 punkter i juni, vilket var en procent lägre än i maj men 71 procent högre än juni 2010. Bättre väderförhållanden i Europa och Rysslands aviserade hävning av exportrestriktionerna bidrog till prisnedgången.

Däremot var det stor efterfrågan på majsmarknaden på grund av låga lagernivåer 2010 och fortsatt våta odlingsförhållanden i USA. Priset på ris gick upp i juni som en avspegling av stark efterfrågan på import och osäkerheten kring exportpriserna i Thailand, vilket är världens största risexportör.

Sockerpriset upp på grund av utsikter i Brasilien

FAO:s prisindex för socker steg 14 procent från maj till juni och nådde 359 punkter, vilket var 15 procent lägre än rekordnivån i januari. Den brasilianska sockerproduktionen, som är den största i världen, beräknas hamna under förra årets nivå.

Prisindexet för mejeriprodukter hade ett genomsnitt på 232 punkter i juni, en liten skillnad från de 231 punkter som rådde i maj. Köttprisindexet snittade på 180 punkter, en marginell ökning från maj. Priset på kött från fjäderfä nådde en ny rekordnivå med en tre procentig ökning medan priset på fläskkött sjönk något.

Ny spannmålsprognos

Efter två efterföljande revideringar av 2011-års prognos för USA:s grödor och sådd, hamnar FAO:s senaste prognos för världens spannmålsproduktion för 2012 på nära 2 313 miljoner ton. Det är 3,3 procent högre än förra året och 11 miljoner ton mer än FAO:s senaste beräkningar den 22 juni.

Väldens spannmålsanvändning 2011/2012 väntas växa 1,4 procent från 2010/2011 och nå 2 307 miljoner ton, vilket är endast fem miljoner ton lägre än förväntat.

Världens spannmålslager för slutet av odlingssäsongen 2012 förväntas nu hamna sex miljoner ton över sin öppningsnivå. Medan vete- och rislagren förväntas vara tillräckliga kommer fodersädslagren, särskilt för majs, vara begränsade.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO:s matprisindex

Verktyg för analys av livsmedelspriser

FAO:s övervakning av livsmeddelspriserna

Prissvängningar

De senaste pressmeddelandena om livsmedelspriserna (engelska)

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • matkrisen
  • tryggad tillgång till mat
  • livsmedelspriser
  • fao

Kontakter

Jakob Lundberg

Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation 08-204842

Relaterat innehåll