Pressmeddelande -

Lantbrukare i Lesotho får omfattande stöd

Långsiktiga insatser ökar livsmedelsproduktionen i Lesotho

EU:s livsmedelsprogram bidrar till ökad livsmedelsproduktion

EU och FAO har i samarbete med Lesothos jordbruks- och livsmedelsdepartementet (MAFS) hjälpt 36 000 lantbrukare i Lesotho vilket är mer än hälften av de mest utsatta lantbrukarna.

Kraftigt stigande livsmedelspriser och den senaste tidens globala ekonomiska kris har slagit hårt mot Lesotho, särskilt mot de som är beroende av jordbruk vilka utgör majoriteten av landets 1,9 miljoner invånare. På bara ett år har kostnaderna för att odla grödor fyrdubblats. Över hälften av landets odlingsbara jordbruksmark är obrukad visar utvärderingar.

Enligt Farayi Zimudzi, från FAO:s avdelning för katastrofinsatser och återuppbyggnad, är riskerna för utbredd hunger oacceptabelt höga och de fattiga hushållen i Lesotho har redan påverkats av livsmedelsbrist.

Snabb men långsiktig insats

EU:s livsmedelsprogram (EUFF) som omfattar 1 miljard euro har avsatt 6 miljoner euro till jordbruket i Lesotho. EUFF är ett världsomfattande program för att säkra tillgången till livsmedel.

Fyra miljoner euro fördelas genom FAO för att snabbt kunna möta livsmedelskrisen och samtidigt skapa långsiktiga effekter för Lesothos livsmedelssituation. FAO har ett nära samarbete med MAFS och arbetar i linje med de pågående statliga programmen.

Över 36 000 lantbrukare i Lesotho får under en tvåårsperiod nödvändig hjälp med insatsvaror så som utsäde, näringsämnen och redskap. ”Det betyder att FAO hjälper över hälften av landets mest utsatta jordbrukshushåll på landsbygden”, tillägger Zimudzi.

Dessutom utbildas 500 lantbrukare i hållbara jordbruksmetoder och ytterligare 100 deltar i produktion av certifierat utsäde.

En rejäl ökning

Under de inledande insatserna mottog 22 000 lantbrukare 715 ton utsäde så som majs, bönor, vete, durra, potatis och grönsaker. Bönderna fick även 550 ton näringsämnen och 6 000 jordbruksredskap så som hackor, ok och oxdragna plogar.

FAO:s stöd beräknas bidra till att ytterligare 7 300 hektar mark kan tas i bruk för livsmedelsproduktion, vilket innebär en ökning med 10 000 - 18 000 ton grödor. Detta är en betydande ökning för Lesotho där den totala produktionen uppgick till 86 000 ton år 2009.

Enligt Andrew Headey, chef för EU:s arbete i Lesotho, har insatserna goda möjligheter att förbättra livsmedelssituationen både omedelbart och långsiktigt samtidigt som befintliga initiativ för hållbarhet förstärks.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

EU:s Livsmedelsprogram (EUFF)

FAO och EU i samarbete

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • tryggad tillgång till mat
  • jordbruk
  • hållbar utveckling
  • europeiska unionen
  • fao
  • lesotho
  • hunger
  • livsmedelskris

Kontakter

Jakob Lundberg

Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation 08-204842

Relaterat innehåll