Gå direkt till innehåll
Bilar står och laddas vid en rad av laddstolpar.
Bilar står och laddas vid en rad av laddstolpar.

Pressmeddelande -

Att installera laddstolpar – experten svarar på bostadsrättsföreningens dilemmor

När det kommer till installation av laddstolpar är flera faktorer som måste övervägas för att säkerställa en smidig och effektiv process. Fastighetsägarna Service energispecialist Daniel Bergström vet vilka utmaningar som väntar den bostadsrättsförening som bestämt sig för att implementera en laddinfrastruktur. Så vad ska man tänka på vid installation av laddstolpar?

– Först och främst ska man försäkra sig om att det finns tillräcklig elkapacitet för att stödja infrastrukturen. Därefter är en grundlig analys av behovet avgörande. Genom att utföra en intern enkätundersökning i bostadsrättsföreningen kan man få insikt om det initiala intresset och därigenom anpassa installations-antalet för att möta nuvarande och framtida krav, säger Daniel Bergström vid Fastighetsägarna Service.

Fyra faser vid installation av laddstolpar

Processen från planering till färdigställande av laddstolpar tar i genomsnitt 3-5 månader och kan delas upp i fyra faser.

– Det gäller inklusive upprättandet av förfrågningsunderlag, anbudsprocess, sammanställning och kontraktsignering, samt leverans och installation. Det är viktigt att förstå dessa faser för att effektivt kunna planera och genomföra projektet.

Så vad blir effekten av laddstolpar för en bostadsrättsförening?

– Förutom att potentiellt generera intäkter för föreningen genom prissättning av elen, kan laddinfrastrukturen också skapa en mervärdestillväxt för fastigheten. Dessutom bidrar den till att möta samhällets ökande behov av eldrift för fordon, vilket i sin tur bidrar till att framtidssäkra fastigheten, säger Daniel Bergström.

Finansiering av laddstolpar en viktig fråga

En annan avgörande punkt för bostadsrättsföreningar när det kommer till just den potentiella implementeringen av laddstolpar är frågan kring kostnader och finansieringen av projektet. Kostnaderna för laddstolpar varierar, beroende på tekniska förutsättningar, t.ex. om de installeras inomhus eller utomhus eller hur stort avståndet till elcentralen är. En uppskattning på kostnad är ca 20-30 000 kr per laddplats, exklusive moms och eventuella bidrag.

– Det är viktigt att tydligt fastställa kostnadsstrukturen och utvärdera eventuella bidrag för att underlätta den ekonomiska biten, avslutar Daniel Bergström.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Fastighetsägarna Service är ledande leverantör av fastighetsförvaltningstjänster såsom juridisk konsultation, ekonomisk förvaltning och teknisk förvaltning samt försäljning av fastighetsprodukter. Vi tillhandahåller några av landets skickligaste fastighetsjurister, hyresförhandlare, ekonomer, förvaltare, driftsingenjörer och fastighetsskötare till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Stockholmsregionen. Fastighetsägarna Service är ett helägt dotterbolag till branschorganisationen Fastighetsägarna Stockholm och har sedan 1920 underlättat vardagen för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar runt om i Stockholms län. Läs mer på www.fastighetsagarna.se/tjanser. Vill du veta hur vi hanterar dina personuppgifter, läs vår personuppgiftspolicy

Kontakter

Stefan Younes

Stefan Younes

Presskontakt Vd, Fastighetsägarna Service Stockholm AB 070-608 03 10
Josefine Larsson

Josefine Larsson

Presskontakt Marknadschef, Fastighetsägarna Service Stockholm AB 0761035709

Relaterat innehåll

Ledande leverantör av fastighetsförvaltningstjänster

Fastighetsägarna Service är ledande leverantör av fastighetsförvaltningstjänster såsom juridisk konsultation, ekonomisk förvaltning och teknisk förvaltning samt försäljning av fastighetsprodukter. Vi tillhandahåller några av landets skickligaste fastighetsjurister, hyresförhandlare, ekonomer, förvaltare, driftsingenjörer och fastighetsskötare till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Stockholmsregionen. Fastighetsägarna Service är ett helägt dotterbolag till branschorganisationen Fastighetsägarna Stockholm och har sedan 1920 underlättat vardagen för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar runt om i Stockholms län.

Fastighetsägarna Service
Alströmergatan 14
112 47 Stockholm
Sverige