Skip to main content

Kommentar till Mäklarstatistik: Dämpad prisökning i slutat av året

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2020 08:00 CET

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik sammanfattar bostadsåret 2019 med prisökningar i riket på 5 procent på både bostadsrätter och villor. I slutet av året dämpas prisökningen och i december är priserna stillastående eller svagt sjunkande. Stabila priser och ökad omsättning har präglat 2019, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån. Se även kommentarer kring utvecklingen i Stockholm, Göteborg och Malmö nedan.


Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar på relativt små prisförändringar på riksnivå i slutet av 2019. På ett års sikt så har bostadspriserna i riket stigit med fem procent och i storstadsområdena ligger prisökningarna mellan tre och sju procent.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

  • Bostadsmarknaden 2019 har präglats av ökat tempo och svagt stigande priser. I slutet av året har det dock lugnat ner sig lite igen vi har landat på en stabil prisplatå, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.
  • Under året har bostadsmarknaden stabiliserats och osäkerheten hos konsumenterna har dämpats. Amorteringskraven är etablerade, räntan är fortsatt låg och oro kring ekonomi och politiska beslut har minskat. Fler konsumenter tar steget att flytta och relativt stabila prisnivåer göra att säljare och köpare möts i större utsträckning. Men även om det görs fler affärer så håller ändå inlåsningseffekter marknaden tillbaka. Vi behöver politiska åtgärder för ökad rörlighet, fortsätter Johan Engström.


Stockholm – Stillastående i december
Den senaste månaden har priserna varit stillastående Stockholmsområdet. På ett års sikt så har bostadsrättspriserna ökat 4-5 % och villapriserna har ökat 4 %.

  • Senaste månaden har varit lugn på villamarknaden vilket är naturligt för årstiden, kanske speciellt i åt när kalendereffekten har inneburit att många varit bortresta. Om vi tittar tillbaka på 2019 så har det varit ett bra villaår i Stockholm. En stor del av den turbulens vi såg 2018 är borta och marknaden har återfått sin stabilitet. Folk litar på att det går att köpa och sälja och transaktionerna har återgått till normaltakt. Priserna har varit svagt uppåt - framför allt en återhämtning under första halvåret från tidigare nedgångar, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.
  • Den prisökningen som vi såg under sommaren och början på hösten planade ut i slutet av året på en ny ”platå”. Den nya nivån innebär att vi har hämtat igen ungefär hälften av den prisnedgången som skedde hösten 2017. Utbudet har under det sista kvartalet varit mycket lägre än normalt vilket har inneburit en ökad efterfrågan på lägenheter som är ”På gång”. Detta har resulterat i att cirka 20 procent av våra försäljningar har skett direkt från vår hemsida utan annons på Hemnet, säger Pia-Lotta Svensson, mäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.


Göteborg – inbromsning i slutet av året
Priserna på bostadsrätter Göteborg har varit stillastående under december medan villapriserna gick upp 1 %. På ett års sikt har bostadsrätter ökat med 3-4 % i pris medan villapriserna stigit 5 % i Stor-Göteborg.

  • I Göteborg har vi under 2019 haft en stabil marknad och sett en återhämtning av prisnivåerna där vi i stort sett är tillbaka på rekordnivåerna från 2017. Senare delen på året innebar en svag inbromsning av en uppåtgående trend. Om detta var en tillfällig inbromsning återstår att se. Framåt ser vi positivt på 2020 och januari har startat bra med budgivning på de flesta bostäderna på marknaden. Vår uppfattning är att Göteborg har en stabil marknad framför sig under året, säger Alexandra Jönsson, mäklare på Fastighetsbyrån i Göteborg innerstad och Örgryte.

Malmö – All time high under 2019
På tolv månaders sikt har Malmö-regionen fortsatt större prisökningar än övriga regioner, 6-7 %. På en och tre månaders sikt så har dock prisökningen dämpats och bostadsrättspriserna viker något nedåt.

  • I Malmö har 2019 varit ett år med en stabil prisuppgång på både villor och bostadsrätter där prisnivåerna nått en ”all time high”. Mot slutet av året har vi dock känt av att marknaden upplevts något mättad och det visar sig också i statistiken med en avstannad prisuppgång sista kvartalet. Året har framför allt präglats av ett mycket lågt villautbud. En baksida av det har varit en viss låsningseffekt som bidragit till att vi har många bostadsförsäljningar på lager där säljarna vill flytta vidare till villa men de hittar inga hus att köpa. Starten på 2020 har varit positiv och vi ser med spänning fram emot hur bostadsmarknaden utvecklar sig under det stundande året, säger Jesper Björnsson, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.

För mer information kontakta gärna:
Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-558 05 30
E-post: johan.engstrom@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, PR & kommunikationschef, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Pär Gunnarsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Bromma
Tel: 070-509 25 45
E-post: par.gunnarsson@fastighetsbyran.se

Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm
Tel: 0766-345014
E-post: pialotta.svensson@fastighetsbyran.se

Alexandra Jönsson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån innerstad & Örgryte
Tel: 076-050 04 71
E-post: alexandra.jonsson@fastighetsbyran.se

Jesper Björnsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Malmö
Tel: 076-317 59 69
E-post: jesper.bjornsson@fastighetsbyran.se

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 700 medarbetare på 255 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2019 förmedlade företaget cirka 44 700 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 100 miljarder kronor och är därmed marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.