Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kvartalsanalys Q1 2013: Lågt utbud och stark efterfrågan på bostadsrätter

Sammanfattning

- Lågt utbud och ökad försäljning av bostadsrätter under kvartalet.

- Små förändringar på villasidan, både i utbud och antal försäljningar.

- Den ihållande vintern kan vara en orsak till den något dämpade aktiviteten på villamarknaden.

- Liten skillnad mellan utgångspris och slutpris och stabila priser.

- Fritidshusmarknaden kommer med vårsolen.

- Relativt stabil ekonomi i Sverige – men fortsatt osäkert i omvärlden.


Så här kommenterar Fastighetsbyråns VD, Lars-Erik Nykvist dagsläget:

- Det som varit påtagligt under kvartalet är lågt utbud och stark efterfrågan på bostadsrätter på många orter. I Stockholm och Göteborg har det varit högt tryck med mycket folk på visningarna vilket också lett till något ökande priser. På grund av förändringar i våra egna system kan vi inte rapportera försäljningstid den här gången men känslan är att försäljningarna går något snabbare, framförallt för bostadsrätter i just Stockholm och Göteborg.

- Bostadrättspriserna ligger nu på all-time-high i både riket, Stockholm och Göteborg. Man kan också se att snittpriserna i storstäderna har ett intressant förhållande. I centrala Stockholm ligger snittet per kvadratmeter på ca 60 000 kr, i centrala Göteborg på ca 40 000 kr och i Malmö på ca 20 000 kr.

- Lite mer dämpat har det varit på villasidan. En möjlig förklaring till det är den ihållande vintern. Många villaägare vill hellre visa upp sitt hus när snön är borta och det börjar grönska i trädgården. Att det är snöfritt gör också att besiktningar kan genomföras på ett fullständigt sätt, när t ex besiktningsmannen kan ta sig upp på taket. När väl våren kommer på allvar brukar det innebära en rejäl ökning i utbud och försäljning.

- Nya siffror visar att bostadsbyggandet minskade kraftigt förra året. Att byggandet inte tar fart leder till ökad bostadsbrist på tillväxt orter vilket är oroande på flera sätt. Det innebär också att sannolikheten för fortsatt stigande priser ökar.

- Påsken brukar vara startskottet för fritidshusmarknaden – men kanske inte lika påtagligt i år. Tidig påsk och ihållande vinter kan påverka även här. Utbudet av fritidshus har varit stort under en relativt lång period och är det fortfarande. Det innebär naturligtvis en fördel för de som är i processen att köpa då det finns mycket att välja på. Dock kan man inte räkna med att göra klipp. Fritidshussäljare har ofta inte bråttom och kan väntat på att rätt köpare dyker upp.


Försäljningssiffror för bostäder Q1 2013 - se bifogad graf

Bostadsrätter:
Under kvartalet sålde Fastighetsbyrån 4 510 bostadsrätter. Det är en ökning med 4,6 % jämfört med samma period 2012 och en minskning med 0,2 % jämfört med föregående kvartal.

Villor:
Under kvartalet sålde Fastighetsbyrån 2890 villor. Det är en minskning med 1,2 % jämfört med samma period 2012 och en minskning med 13,8 % jämfört med föregående kvartal.


Skillnaden mellan utgångspris och slutpris Q1 2013 - se bifogad graf

Vi kan se att skillnaden mellan utgångspris och slutpris under kvartalet är väldigt liten.

Bostadsrätter:
För Fastighetsbyrån var skillnaden mellan utgångs- och slutpris, räknat i snitt på riket, + 2,2 % för bostadsrätter under första kvartalet 2013. Det kan jämföras med + 3,9 % för kvartalet innan och + 4,0 % för första kvartalet 2012.

Villor:
För villor var motsvarande skillnad mellan utgångspris och slutpris under första kvartalet 2013 + 1,3 %. Skillnaden var -0,3 kvartalet innan och + 0,5 % för första kvartalet 2012.


Försäljningstid Q1 2013


På grund av förändringar i Fastighetsbyråns försäljningsrapportering kan vi detta kvartal tyvärr inte redovisa försäljningstid för bostadsrätter och villor.


Prisutveckling t o m februari

Villapriserna i landet har stått still under december-februari jämfört med föregående tremånadersperiod, visar de senaste siffrorna från Mäklarstatistik. Bostadsrättspriserna i riket har gått upp 3 % jämfört med föregående tremånadersperiod.

I februari gick bostadsrättspriserna upp 1 % medan villapriserna stod still, enligt Mäklarstatistik.


Bostadsutbudet Q1 2013

Utbudet av bostäder har fortsatt att sjunka något och ligger inte längre på rekordhöga nivåer. Framförallt har utbudet av bostadsrätter sjunkit och ligger nu i nivå med samma period 2009 och 2010.

Bostadsrätter:
Sista veckan i mars fanns enligt Hemnet 9176 bostäder till salu i riket. Det är ungefär 1000 färre än ifjol vid samma tidpunkt.

Villor:
Antal villor till salu sista veckan i mars var 14 168 st. Det är ca 1 000 färre än i fjol vid samma tidpunkt.


Boräntan

Tillväxten i svensk ekonomi är svag och inflationstrycket är lågt. För att stötta upp ekonomin och få igång konsumtionen så att inflationen stiger mot Riksbankens mål på 2 procent lämnades reporäntan oförändrad på 1,0 procent. Reporäntan väntas ligga kvar på samma nivå under det närmaste året. Nästa beslut om reporäntan och prognos publiceras den 17 april av Riksbanken.


Konjunktur

Inflation:
Reporäntan väntas ligga kvar på en procent i ungefär ett år vilket kommer att leda till att KPIF-inflationen i sin tur kommer att hamna nära två procentmålet någon gång i mitten av år 2014. Inflationen mätt som KPI kommer däremot att bli negativ de närmaste månaderna. Det hänger samman med att Riksbanken sänkt räntan de senaste åren och att boräntorna fallit.

BNP:
Svensk export har varit svag under en tid. Förtroendet bland hushåll och företag föll under hösten. Det är två orsaker som bidrar till att den svenska BNP-tillväxten blir svag under det första halvåret i år. Men det finns ljusglimtar. Oron på finansmarknaderna har minskat. Hushåll och företag, i Sverige och i omvärlden, har blivit mer optimistiska om framtiden.

Den svenska BNP-tillväxten väntas öka under året, även om det fortfarande finns risk för bakslag. BNP bedöms växa med 1,2 procent i år och än mer under de kommande åren.

Sysselsättningen:
Förändringarna på arbetsmarknaden har varit små i början på året. Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var i februari 4 597 000. Antalet arbetslösa uppgick då till 427 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,5 procent. Säsongrensade data visade i februari på en svag ökning av antalet sysselsatta och att ökningen av antalet arbetslösa stannat av.

MFI:
Hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) hade i februari en årlig tillväxttakt på 4,6 procent. Det var en ökning jämfört med januari. MFI är exempelvis banker och bostadsinstitut.

Hushållens lån hos MFI uppgick i februari till 2 780 miljarder kronor. Det är en ökning med 119 miljarder jämfört med motsvarande månad år 2012. Ökningen kan främst förklaras av bostadslånen. De stod för 100 miljarder av ökningen.


Privatekonomi

I plånboken: 
Efter några svaga år har hushållen nu fått mer kvar i plånboken. Det visar beräkningar Institutet för Privatekonomi på Swedbank gjort. En bidragande faktor är att både de rörliga och bundna räntesatserna ligger på en lägre nivå nu jämfört med för ett år sedan.

För barnfamiljen i nybyggd villa handlar det om närmare 1 400 kronor i lägre räntekostnad varje månad jämfört med vad en likadan familj hade i fjol. Hushållskostnader som däremot har ökat under senaste året är hyra, mat, lokala resor, fack- och a-kasseavgifter, försäkringar och dagstidningar.


Övrigt i omvärlden

Bostadsbyggande:
Under 2012 påbörjades byggande av cirka 20 00 lägenheter. Det betyder att byggandet av nya bostäder har minskat med 23 procent jämfört med 2011 då 26 062 lägenheter började byggas.

Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus minskade ifjol med 16 procent till 15 300 lägenheter. Och antal påbörjande småhusbyggen minskade med 39 procent till 4 750. Av antalet lägenheter i flerbostadshus var 45 procent hyresrätter. Ett minskat bostadsbyggande gör det svårare för unga att komma ut och etablera sig på bostadsmarknaden.

Ekonomi och bostadsmarknaden i världen:
Världsekonomins fokus har just nu varit riktat på Cypern. EU-pengar och tuffa bankskatter på medborgarnas sparade pengar skall förhoppningsvis rädda öbornas ekonomi.

Eurozonens krishärdar har kraftiga prisfall på bostäder framför sig. Det skriver ratinginstitutet Fitch i en rapport. Enligt Fitch kommer bostadspriserna i Italien och Portugal att falla med cirka 13 procent och i Grekland och Spanien tror Fitch att priserna kommer att falla med ytterligare 15 procent. Bostadspriserna i Irland beräknas fortsätta att falla med ytterligare 20 procent.  Det som driver på prisfallen är den dåliga tillgången på nya bolån för hushållen i dessa krisdrabbade länder.

Prisnedgången för bostäder väntas också fortsätta i Storbritannien, Nederländerna, Frankrike och Belgien fast där blir det inte lika stora.  I Tyskland tror dock Fitch att det finns förutsättningar för fortsatta prislyft på bostäder.

Och så hissas nu varningsflagg för att Norge är på väg mot samma typ av bostadskrasch som Spanien och Irland haft. Fler toppekonomer oroas för att skenande huspriser i Norge äventyrar stabiliteten i den norska ekonomin. Även den amerikanska centralbanken Fed har reagerat rapporterar ekonomisajten CNBC.

På bara ett par år har huspriserna på den norska marknaden gått upp med nästan 30 procent. Priserna i Norge är nu uppe och nosar på nivåer som vi sett innan andra bostadsbubblor i världen har spruckit som i USA, Japan, Spanien och Irland. Det visar en färsk rapport från investmentbanken Bank of New York Mellon rapporterar CNBC.

USA tycks just nu vara ljuspunkten i världsekonomin. Huspriserna, konsumtionen, lönerna, sysselsättningen, tillväxten, börsen - allt ökar. Men USA måste få balans i sin offentliga ekonomi. Och går man fram för snabbt knäcks den ekonomiska uppgången.

Fritidshus i Sverige lockar utlandska köpare:
Samtidigt som många länder har fallande bostadspriser så väljer många medborgare från andra länder att köpa fritidshus i Sverige. Den svenska naturen lockar alltid.

Statistik från SCB visar att i Sverige ägdes 36 041 fritidshus av utländska medborgare år 2012 vilket är en ökning hela 98,9 procent jämfört med 2000. Och av de svenskar som bor i utlandet äger 12 400 fritidshus i Sverige.

Av det totala antalet fritidshus i landet ägs i dag 6,3 procent av utländska ägare och 2,2 procent av svenskar som är bosatta utomlands. Drygt 90 procent ägs fortfarande av svenska bosatta i Sverige.

Några intressanta iakttagelser i SCB:s statistik är andelen utländskt ägande är störst i Kronoberg och Värmland med 40,5 respektive 22,9 procent och att antalet fritidshus med ägare från Danmark (11 696), Tyskland (10 029) och Norge (9 969) dominerar.

I 20 av Sveriges kommuner är minst en tredjedel av det totala fritidshusbeståndet utlandsägt. Störst andel utlandsägda hus finns i Markaryd (59,1 procent), Älmhult (49,0), Tingsryd (48,7) och Munkfors med 48,1 procent.

 

För mer information kontakta gärna:
Lars-Erik Nykvist, VD, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 02, 070-607 08 06
E-post: larserik.nykvist@fastighetsbyran.se


Johan Vesterberg, Pressansvarig, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se


 

  

Ämnen


Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 400 medarbetare fördelade på 250 kontor runt om i Sverige. Under 2012 förmedlade företaget cirka 35 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 50 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer.

Presskontakt

Johan Vesterberg

Johan Vesterberg

Presskontakt PR & Kommunikationschef Press, sociala medier, content & CSR 08-54 54 55 28
Johan Engström

Johan Engström

Presskontakt VD Fastighetsbyrån 0705-58 05 30
Martin Posch

Martin Posch

Presskontakt Affärsområdeschef Fastighetsbyrån utland Fastighetsbyrån Spanien & Portugal +34 699 944 229
Pia-Lotta Svensson

Pia-Lotta Svensson

Presskontakt Fastighetsmäklare, Fastighetsbyrån Södermalm Bostadsrätter 0766-34 50 14
Pär Gunnarsson

Pär Gunnarsson

Presskontakt Fastighetsmäklare, Fastighetsbyrån Bromma Villor 070-509 25 45
Alexandra Jönsson

Alexandra Jönsson

Presskontakt Fastighetsmäklare, Fastighetsbyrån Göteborg innerstad/Örgryte Bostadsrätter Göteborg. 076-050 04 71
Jimmy Lang

Jimmy Lang

Presskontakt Fastighetsmäklare, Fastighetsbyrån Lerum. Villor i Göteborg. 073 341 47 31
Jesper Björnsson

Jesper Björnsson

Presskontakt Fastighetsmäklare, Fastighetsbyrån Malmö. Bostadsrätter och villor. 076-317 59 69
Henrik Lenander

Henrik Lenander

Presskontakt Affärsområdesansvarig nyproduktion Nyproduktion.
Alexandra Ernberg

Alexandra Ernberg

Presskontakt Nyproduktionsansvarig Öresund Malmö, Lund, Trelleborg, Staffanstorp och Lomma +46766444810

Fastighetsbyrån – Sveriges ledande fastighetsmäklare

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 600 medarbetare på 260 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2021 gjorde företaget cirka 49 000 bostadsaffärer och är därmed marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 100 medarbetare i Spanien och Portugal.

Fastighetsbyrån
Västra Järnvägsgatan 7
10132 Stockholm