Skip to main content

Mäklarpanelen: Högtryck i januari - säljarnas marknad i hela landet

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2020 08:00 CET

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att det just nu är högtryck på bostadsmarknaden och att säljarna stärker sitt övertag. Efterfrågan ökar jämfört med december i samtliga segment och det är nu säljarnas marknad i hela landet. Siffrorna visar samma trend när det gäller nyproduktion även om köparna fortfarande har ett övertag när det gäller nybyggda bostäder.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 445 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 5,59 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 5,08 när samma fråga ställdes i december och 4,19 i januari 2019. Fördelen för säljarna på bostadsmarknaden ökar alltså relativt påtagligt. Den långsiktiga trenden håller i sig och siffran har inte varit så hög sedan augusti 2018.

  • Det är ett tydligt högtryck på bostadsmarknaden med en stark efterfrågan just nu. Tempot har ökat i början av året och vi förmedlar drygt tio procent fler bostäder jämfört med januari förra året. Konsumenterna verkar ha en positiv syn på marknaden med den låga räntan som främsta påverkansfaktor, säger Johan Engström.

Störst fördel för säljarna ser man fortfarande i Malmö (7) och de andra storstäderna Stockholm (5.6) och Göteborg (5.94). Dock ökar efterfrågan i alla segment jämfört med december och det är en fördel för säljarna i hela landet.

  • Vi ser samma trend i hela Sverige och förmodligen kommer det även att avspeglas i prisstatistiken om ett par månader, säger Johan Engström.

Ökad efterfrågan på nyproduktion
Även när det gäller nyproduktion fortsätter trenden med ökad efterfrågan. På frågan ”För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 4,35 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna) vilket kan jämföras med 4,05 i december och 3,15 i april 2019 (då frågan ställdes första gången). Köparna har alltså fortfarande en fördel men säljarna förstärker sin ställning successivt.

  • Efterfrågan på nyproduktion ökar, försäljningarna går snabbare och vi kan se flera faktorer som påverkar. Bland annat har utbudet har sjunkit och priserna har marknadsanpassats. Många nya projekt fokuserar på bostäder i lägre prisklasser där det finns en större efterfrågan än i det högre segmentet där det byggt väldigt mycket de senaste åren, säger Henrik Lenander, affärsområdesansvarig nyproduktion på Fastighetsbyrån.


Resultat från Mäklarpanelen januari 2019:

För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna)?

Totalmarknad Jan Dec Okt Aug Jun Apr Jan Dec Okt Aug Juni Apr Jan
Riks 5,59 5,08 5,17 5,05 4,72 4,52 4,19 4,03 4,32 4,57 4,4 4,74 4,71
Stor-Stockholm 5,6 5,06 4,59 4,33 4,13 3,8 3,12 3,32 3,66 3,36 3,08 3,19 3,2
Stor-Göteborg 5,94 4,86 5,42 4,92 4,64 3,92 3,71 3,38 3,91 4,29 3,84 4,3 3,8
Stor-Malmö 7 6,19 6 5,61 5,59 5,26 4,38 4,22 4,69 4,78 4,82 4,62 4,62
Större ort 5 4,55 4,91 4,97 4,45 4,15 4 4,21 4,51 4,87 4,55 4,59 4,6
Mellanstor ort 5,56 5,16 5,09 5,34 4,94 4,89 4,86 4,35 4,7 4,91 5,02 5,28 5,3
Mindre ort 5,44 5,18 5,55 5,42 5,02 5,19 4,75 4,45 4,61 5,27 5,07 5,67 5,7


För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna)?

Nyproduktion Jan Dec Okt Aug Juni April
Riks 4,35 4,05 3,71 3,45 3,28 3,15
Stor-Stockholm 4,23 3,52 2,96 2,15 2,65 2,17
Stor-Göteborg 4,68 4,5 3,73 3,4 2,87 2,75
Stor-Malmö 4,91 4 5,12 5,18 4,4 4,38
Större ort 4,28 3,5 3,13 3,46 3,29 2,75
Mellanstor ort 4,06 5,08 4,48 3,82 3,77 4,06
Mindre ort 4,48 3,93 4,03 4,66 3,55 4,09


Om Mäklarpanelen

Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 28 januari till 3 februari 2020 och totalt svarade 445 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.

För mer information kontakta gärna:
Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-558 05 30
E-post: johan.engstrom@fastighetsbyran.se

Henrik Lenander, affärsområdesansvarig nyproduktion på Fastighetsbyrån
Tel: 0703-71 99 84
E-post: henrik.lenander@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, Presschef, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 700 medarbetare på 255 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2019 förmedlade företaget cirka 45 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 100 miljarder kronor och är därmed marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.