Gå direkt till innehåll
Internkontroller kan rädda mäklare från juridiska fallgropar

Pressmeddelande -

Internkontroller kan rädda mäklare från juridiska fallgropar

Som ett steg i att utbilda fastighetsmäklare satsar Fastighetsmäklarförbundet (FMF) på att erbjuda sina medlemmar juridisk rådgivning. Tjänsten Internkontrollen hjälper mäklare att prestera bättre och minimerar riskerna för snedsteg, och Yttrande till FMI hjälper mäklare att formulera sig rätt i yttranden till myndigheten.

– För oss var det självklart att ta emot en kostnadsfri, juridisk granskning. Vårt goda resultat blir en kvalitetsstämpel, säger Adam Ulfung, fastighetsmäklare och kontorschef, MOHV Solna.

Mäklaryrket innefattar komplexa regelverk och lagar att hålla ordning på. Stora summor pengar ska hanteras samtidigt som det finns många olika viljor att ta hänsyn till. En av de svårigheter som finns med yrket är att du bland annat kan riskera att bli anmäld till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) – av köpare, säljare eller någon helt utan affärsförbindelse. En anmälan kan till exempel bero på mäklarens agerande, priset i marknadsföringen (lockpriser), förtroendet för mäklaren eller budgivningen. Som medlem i FMF erbjuds du därför ett brett utbud av juridisk rådgivning, utbildningar och stöttning, som du kan nyttja utan tidsbegränsning eller extra kostnad – för att förenkla vardagen och utvecklas till att bli en bättre mäklare. För att stötta och upplysa mäklare om de olika fallgroparna och krokben som finns inom yrket erbjuder FMF, utan extra kostnad, de praktiska tjänsterna Internkontrollen och Yttrande till FMI.

– Våra medlemmar kan be om att få en internkontroll – då går vi helt enkelt igenom mäklarens avidentifierade akt och kontrollerar att allt ser ut som det ska. Till exempel går vi igenom hur återgångsklausulerna formulerats och om mäklaren har vidtagit rätt åtgärder för kundkännedom. Om vi upptäcker något som sticker ut ger vi konstruktiv kritik, tips och råd. På så sätt slipper mäklaren förhoppningsvis hamna i fällor i framtiden och kan med tillförsikt se fram emot en eventuell granskning av FMI, säger Lotta Westerberg, förbundsjurist på FMF.

Leder till förbättring

Adam Ulfung har arbetat som fastighetsmäklare sedan 2012, och är kontorschef på MOHV i Solna sedan tre år tillbaka. Han menar att det mest utmanande med yrket är att hantera komplex administration under stressiga förhållanden – med snabba besked från köpare, säljare och spekulanter, där hela affären helst ska stängas redan 3-4 dagar efter visning. När saker och ting går fort ökar risken för snedsteg. Adam och hans team har tillsammans använt tjänsten Internkontrollen och är mycket nöjda med resultatet. Erfarenheterna de tagit med sig är att de finns områden som de kan förbättra, men att de i det stora hela gör ett bra jobb. Om FMI skulle knacka på dörren känner de sig förberedda.

– Juristerna från förbundet fick helt enkelt tillgång till ett antal affärer med tillhörande dokument, som de granskade utifrån ett FMI-perspektiv och gick sedan igenom resultatet med oss. Det var superbra, vi blev upplysta om sådant som vi kanske har missat och även beröm för sådant som vi gör rätt. Det finns alltid saker man kan justera och utveckla, där allt ofta handlar om att sätta bra rutiner. Det goda resultatet vi fick gör att en granskning från FMF blir en kvalitetsstämpel, säger Adam Ulfung.

Ämnen

Taggar


Fastighetsmäklarförbundet FMF är en politiskt obunden branschorganisation med drygt 1 000 medlemmar. Våra kärnområden är Service, Ekonomi, Kvalitet och Opinion.

Fastighetsmäklarförbundet bildades för 60 år sedan som ett förbund som samlade ihop mindre mäklarföretagen runt om i landet. De senaste åren har förbundet genomgått stora förändringar. FMF påbörjade sin förändringsresa år 2012 och då lade vi grunden för det nya och moderna förbundet.

Vi arbetar ständigt för att anpassa oss efter samhällets olika krav. Vi har en entreprenörsanda och jobbar efter korta beslutsvägar

Presskontakt

Jenny Stenberg

Jenny Stenberg

Presskontakt VD +46 70 452 86 17

Relaterade nyheter

Välkommen till fastighetsmäklarnas branschorganisation!

Fastighetsmäklarförbundet FMF är en bransch- och medlemsorganisation som bildades 1957 och fick sitt nuvarande namn 1993. De ca 1000 medlemmarna finns över hela landet mellan Ystad och Haparanda. Grundtanken med förbundet är att ge medlemmarna allt det stöd som krävs för att dessa ska få en stor kompetens och yrkesskicklighet, att bevaka mäklarkårens intressen samt ge både medlemmarna och deras kunder en trygghet och seriositet i de förmedlingar som genomförs.

Fastighetsmäklarförbundet FMF AB
Vasagatan 28
111 20 Stockholm
SVERIGE