Gå direkt till innehåll
​Kommentar till Ekonomiekots inslag om Fastighetsmäklarförbundet den 7 november

Pressmeddelande -

​Kommentar till Ekonomiekots inslag om Fastighetsmäklarförbundet den 7 november


En utesluten medlem i FMF uttalar sig i ett inslag i morgonens Ekonomiekot kritiskt till hanteringen av medlemmar i samband med att köpeskillingen från Hemnetaffären fördelats. Det förtjänar återigen att poängteras att i den granskning som gjorts av en oberoende granskningsman, riktas ingen som helst kritik mot styrelsens hantering av stadgeändringen som föregick fördelningen. Granskningsmannen har också konstaterat att ingen vilseledande information har givits, och att samtliga medlemmar haft sitt fria val att bli fullvärdiga medlemmar eller undermedlemmar. Köpeskillingen har fördelats efter medlemmarnas andelar och på ett transparent sätt. Enligt granskningen har styrelsen inte brutit mot några lagar och regler, tvärt emot vad som påstås av den före detta medlemmen. Denne medlem har nu anmält styrelsen till Ekobrottsmyndigheten som redan har konstaterat och beslutat att detta inte var ett ärende de kommer att behandla.

Värt att notera att det är föreningens medlemmar som med majoritet röstat i de olika delfrågorna och även vid stadgeändringen.


Styrelsen anser att det är mycket beklagligt att några få personer som vid extrastämman misslyckades med att få till stånd en ny granskning, nu tar till allt grövre medel. Detta kommer inte att leda någonvart, men tyvärr tar förbundets och därmed medlemmarnas resurser återigen i anspråk.

Styrelsen

Ämnen

Taggar


Fastighetsmäklarförbundet FMF är en politiskt obunden branschorganisation med drygt 1 000 medlemmar. Våra kärnområden är Service, Ekonomi, Kvalitet och Opinion.

Fastighetsmäklarförbundet bildades för 60 år sedan som ett förbund som samlade ihop mindre mäklarföretagen runt om i landet. De senaste åren har förbundet genomgått stora förändringar. FMF påbörjade sin förändringsresa år 2012 och då lade vi grunden för det nya och moderna förbundet.

Vi arbetar ständigt för att anpassa oss efter samhällets olika krav. Vi har en entreprenörsanda och jobbar efter korta beslutsvägar

Presskontakt

Jenny Stenberg

Jenny Stenberg

Presskontakt VD +46 70 452 86 17