Nyhet -

DI Debatt idag! Dumpad fisk vansinne för ekonomi och miljö

DI Debatt idag! Följ di.se/debatt

Vi är många som upprörs över bilderna när miljontals fiskar slängs överbord till en säker död i havet. Utfiskningen orsakar förlorade intäkter på över 3 miljarder euro varje år för EU-länderna. För att stoppa detta vansinne behövs både förbud och krav på rätt fiskredskap, skriver Håkan Wirtén, Världsnaturfonden WWF, Yngve Björkman, Fiskbranschens Riksförbund, Solveig Buhl, Abba Seafood, Inger C Larsson, Findus och Per Baummann, Svensk Dagligvaruhandel.

I Nordsjön kastas cirka 50 procent av all fisk som fångas tillbaka i havet. För hårt fiske och dumpning, så kallat utkast, har lett till att 70 procent av EUs vilda fiskbestånd är hotat. Att behandla levande marina djur och resurser på det här slösaktiga sättet är oansvarigt och måste upphöra. Detta är ett hot både mot havens unika biologiska mångfald och fiskeindustrins framtid.

Orsakerna bakom dumpningen är att den gemensamma fiskepolitiken hittills inte ställt krav på redskap som fångar rätt fisk. Politiken bygger på att de fångstkvoter som yrkesfiskare fått för olika arter kontrolleras i hamn. Varje art måste även vara större än bestämt minimimått för att godkännas. Det här gör det lönsamt att slänga tillbaka bifångster och felfångad fisk för att öka värdet av fångsten.

Världsbanken har beräknat att överfisket kostar det globala fisket minst 50 miljarder dollar per år. (Världsbanken, 2009). Mycket grovt kan detta översättas till förlorade intäkter på 3 miljarder euro per år i EU.  När nu EUs fiskepolitik ska reformeras finns chansen till förändring.  EUs kommissionär för havsfrågor och fiske Maria Damanaki, som just nu är på Sverigebesök för att diskutera framtidens fiske med de nordiska fiskeministrarna föreslår förbud mot utkast i EU för vissa arter.

Den 23 november kommer EU -kommissionären för havsfrågor och fiske, Maria Damanaki, på Sverigebesök för att diskutera fisket med sina nordiska kollegor.

Vi välkomnar Damanakis vilja att införa en förvaltning som är anpassad till havets ekosystem och förbjuda dumpning. Vi stödjer förändringen att all fångst till havs ska tas till hamn. Men dumpning av fisk kan inte stoppas utan krav på selektiva redskap, vilket saknas i dag. Bäst resultat når vi genom att satsa på att fånga rätt fisk från början. Alla bifångster är ett misslyckande.   

Mer selektivt fiske skapar även fler jobb. Enligt den oberoende tankesmedjan “The New Economics Foundation” (NEF) har 7,5 miljarder torskfiskar till ett värde av 3.1  miljarder euro kastats överbord i Nordsjön, i östra Engelska kanalen och Skagerack mellan åren 1963 och 2008.  Om småfisken istället fått växa till sig hade det lett till starkare bestånd, större fångster och hundratals fler arbetstillfällen. (”Money Overboard” 2011).

Vårt förslag är att det inom varje fiske bör införas krav på redskap som hindrar fångst av fel fisk. Med den positiva återhämtningen av Östersjötorsken som förebild vill vi att långsiktiga förvaltningsplaner införs för alla fisken inom EU senast 2015. Genom att flytta ner besluten om fiskemetoder till regional nivå kan fiskepolitikens mål om bland annat utkastförbud bättre nås. Inom varje förvaltningsplan kan utkast och bifångster identifieras och sedan fasas ut genom anpassade redskap för det aktuella fisket.

Vi tar avstånd från Damanakis förslag att bifångster ska kunna användas till fiskmjölsproduktion. Det går stick i stäv med en ekosystembaserad förvaltning.  Att uppmuntra en marknad för bifångsterna motarbetar direkt omställningen till selektiva redskap.

Vi uppmanar fiskeminister Eskil Erlandsson, de nordiska fiskeministrarna och EU- parlamentarikerna att stödja vårt förslag för hur dumpningen konkret kan fasas ut när den nya politiken klubbas nästa år. Rösta nej till handel med bifångster - förslaget bör gå direkt i papperskorgen. Detta är avgörande för att värna livskraftiga fiskbestånd och en framtida fiskeindustri i Europa.

Håkan Wirtén - generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Yngve Björkman - ordförande Fiskbranschens Riksförbund

Solveig Buhl - responsible sourcing, Abba Seafood

Inger C Larsson - hållbarhetschef Findus

Per Baummann - miljöexpert Svensk Dagligvaruhandel

Relaterade länkar

Ämnen

  • Mat, dryck

Kategorier

  • csr;ansvarsfullt företagande;etiska frågor

Relaterat innehåll