Pressmeddelande -

Anledningen till att rädslan för handelskrig är positiv för aktiemarknaden

Anledningen till att rädslan för handelskrig är positiv för aktiemarknaden

2017-11-29 Av Fisher Investments Norden

Den amerikanske presidenten Donald Trump orerar mot det han anser vara ”orättvisa” valutamanipulationer och ”katastrofala” handelsavtal. De brittiska väljarna bedömde att medlemskapet på den inre marknaden inte var värt sitt pris om det innebar att man skulle underställas Bryssels tillsyn. Politikerna i Nederländerna utbreder sig om vikten av att skydda nationens ekonomiska ”kronjuveler”. Frankrikes presidentval blev till ett val mellan en globaliseringsanhängare och en globaliseringsmotståndare. Multinationella organisationer varnar nästan dagligen för att den nuvarande globala ekonomiska expansionen kan äventyras om all retorik prat skulle omvandlas till protektionistisk politik.

Mot denna bakgrund är det inte så förvånande att ett handelskrig sannolikt är den mest utbredda rädslan ur ett globalt perspektiv. Tidningarna skriver om det nästan varje dag. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det rätt av dem att undra. Om protektionisternas prat skulle orsaka ett plötsligt införande av handelshinder och tullar skulle det vara ganska negativt. Det skulle kunna störa den globala leverantörskedjan och öka kostnaderna enormt för såväl företag som konsumenter. Men ur ett finansmarknadsperspektiv innebär allt detta prat sannolikt att den här rädslan redan pressar ned aktiekurserna. Om det visar sig vara överdrivet – vilket vi hoppas – kommer aktiemarknaderna att stiga ännu mer.

Marknaderna rör sig som mest när det finns ett gap mellan sentimentet och verkligheten. I mars 2009 var i princip alla ekonomiska data dåliga. Investerare överallt var eniga om att världen var på väg in i en ny depression. Kanske ännu värre. Ekonomiska experter var säkra på att en tjurmarknad inte kunde ta sin början under en global nedgång. I USA oroade sig många investerare över att den nya Obama-regeringen skulle förespråka en nationalisering av bankerna. Även det faktiskt förelåg en recession, befarade sentimentet att saker och ting skulle bli ännu värre. När ekonomiska data visade att situationen inte var så illa som man befarat steg aktiekurserna med raketfart. Politisk rädsla som inte besannades gav marknaderna en rejäl skjuts uppåt. Detta förhållande är anledningen till att de flesta tjurmarknader börjar med pessimism, och detta gäller så gott som alla aspekter av att investera. Att känna till hur det verkligen förhåller sig är endast en del av pusslet när det gäller att gissa åt vilket håll marknaden rör sig.

Just nu pressar rädslan över ett handelskrig ned sentimentet. Man kan se detta på de mexikanska marknadernas reaktion på Trumps seger i november förra året. Under sin kampanj utmålade Trump ofta Mexiko som ett land som ”stjäl amerikanska arbeten”, och han hävdade att han skulle revidera eller riva upp det nordamerikanska frihandelsavtalet NAFTA. Cirka 81 procent av Mexikos export (baserat på värdet) gick till USA förra året, så protektionism som påverkar detta förhållande skulle ha mycket svåra följdverkningar för Mexikos ekonomi.[i] Peson och MSCI Mexico föll brant efter valsegern den 8 november och förblev svaga till mitten av januari. Marknaderna tog höjd i sin prissättning för en extremt negativ variant av Trumps handelskrig.

Men sedan installationen den 20 januari har Trumps handelsprat inte blivit någon konkret protektionistisk politik. Trots att han ”dag ett” lovade att ge Kina etiketten valutamanipulatör, som en inledning till införandet av tullar, så har han tillbringat de flesta av sina första 100 dagar med att backa från detta, innan han i april meddelade att han inte alls hade för avsikt att göra slag i saken. Trump fällde liknande kommentarer om Japan innan han tillträdde, men han tog tillbaka sina uttalanden vid en middag med premiärminister Shinzo Abe när de två diskuterade ett handelsavtal.Vad gäller NAFTA så har Trumpadministrationen främst meddelat att de vill uppnå mindre justeringar – inte en hävning av avtalet. Inte helt förvånande har både peson och de mexikanska aktiekurserna återhämtat sig ordentligt. I skrivande stund är peson starkare än den var före valet. Trumps enda åtgärder som rör handeln är några presidentordrar där han kräver att myndigheterna ska granska befintliga avtal, att en pytteliten tull ska införas på kanadensiskt timmer, vilket diskuterats under årtionden, och att USA ska lämna frihandelsavtalet Trans-Pacific Partnership – ett icke ratificerat avtal som sannolikt inte kommer att börja gälla. Det dåliga sentimentet misstog sig på verkligheten.

Även om brexitförhandlingarna just har inletts är det värt att komma ihåg att Storbritanniens premiärminister Theresa May har sagt att hon siktar på ett mycket omfattande avtal med EU. Och även om många oroar sig för att EU ska protestera mot detta, noterade många ministrar i slutet av april att de inte skulle vägra att diskutera ett handelsavtal vid sidan av ett brett utträdesavtal. Det är mycket prat, men det är inte överdrivet protektionistiskt. I nuläget verkar det som om rädslan för ett handelskrig inte är mer än just rädsla. Marknaden hamnar därmed i ett bra läge för positiva överraskningar.

Det är så kapitalmarknadernas prismekanism fungerar. Om det finns en utbredd oro har denna troligtvis redan påverkat investerarnas vilja att pressa upp aktiekurserna. Rädsla bakas in i kurserna. Om verkligheten inte blir som man trott – på gott eller ont – så kommer aktiemarknaderna snabbt anpassa sig till den nya informationen. När det gäller en allvarlig rädsla, exempelvis rädslan för ett handelskrig, får vi sannolikt se en lång process med stigande aktiekurser allteftersom rädslan visar sig vara ogrundad. Vänta inte på att Donald Trump ska förvandlas till Adam Smith – den bästa tiden att äga aktier är när det finns en rädsla som är redo att lugnas.

[i] Källa: FactSet per 2017-04-28.

Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Internationella valutafluktuationer kan leda till högre eller lägre avkastning på investeringar. Investeringar på utländska marknader medför ytterligare risk, exempelvis förluster som beror på andra valutor eller värdepappersmarknader.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används av Fisher Investments Europe Limited i Sverige. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat av och står under tillsyn av Storbritanniens finansmyndighet Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609) och registrerat i England (org.nr 3850593). Fisher Investments Europe Limiteds huvudkontor: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien. Fisher Investments Europe Limiteds moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som driver verksamhet under namnet Fisher Investments, har sitt säte i USA och regleras av US Securities and Exchange Commission och fungerar som underleverantör i enlighet med ett outsourcingavtal.

Kommentarerna i denna sammanfattning utgörs av Fisher Investments Europes och Fisher Investments allmänna åsikter och bör inte betraktas som personliga investeringsråd. Det ges inga garantier för att vi kommer att fortsätta att ha dessa åsikter, och de kan komma att ändras när som helst baserat på ny information, nya analyser eller nya överväganden. Dessutom lämnas inga garantier rörande exaktheten för några av prognoserna i materialet.


Ämnen

 • Finans

Kategorier

 • emerging markets
 • tillväxtmarknader
 • pensionsplanering
 • globala marknader
 • fonder
 • eu ekonomi
 • etiskafonder
 • blandfonder
 • aktier
 • aktiemarknaden.
 • aktieanalyser

Fisher Investments Norden
Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används av Fisher Investments Europe i Sverige, ett bolag som fått utmärkelsen ”Wealth Manager of the Year” av ADVFN under tre år i rad. Moderbolaget, Fisher Investments, grundades 1979 av investeringsgurun Ken Fisher. Per den 30 september 2017 förvaltade Fisher Investments, Fisher Investments Europe, dess dotterbolag och dess koncernbolag tillgångar på över 727 miljarder kronor för över 35 000 privatkunder och över 170 institutionella kunder världen över. Fishers enkla investeringsfilosofi bygger på det faktum att tillgång och efterfrågan är de enda faktorer som påverkar priset på värdepapper. Kapitalmarknaderna är relativt effektiva när det gäller att väga in all känd information vid prissättningen.Det mervärde man får med aktiv förvaltning kräver därför antingen tillgång till information som inte är allmänt känd eller att känd information tolkas på ett annat och mer korrekt sätt än den tolkning som görs av andra marknadsdeltagare. Fisher Investments Norden erbjuder sina kunder personlig portföljförvaltning, en enkel och transparent avgiftsstruktur, service i världsklass och en lokal representant som möter kunderna där de befinner sig. Alla privatkunders tillgångar förvaras hos väletablerade svenska förvaringsinstitut.

Relaterat innehåll