Pressmeddelande -

Tappa inte investeringsskogen ur sikte bland alla träd!

Tappa inte investeringsskogen ur sikte bland alla träd!
2017-11-29 Av Fisher Investment Norden

Ger aktier högra avkastning än obligationer? Det allmänt vedertagna svaret på den frågan är ja – och dessutom med en rejäl marginal om man ser det på längre sikt. Men en artikel som cirkulerar i USA utmanade nyligen denna föreställning och argumenterade för att aktier inte är så goda investeringar, eftersom en liten bråkdel av alla amerikanska aktier – mindre än fyra procent – står för all långsiktig avkastning på de amerikanska aktiemarknaderna. Detta föranledde reaktioner från diverse ekonomiska experter. Några frågade sig om investeringar i aktier är en meningslös verksamhet, att jämföra med att leta efter en nål i en höstack. Enligt vår mening saknar denna slutsats en del viktig kontext och fokuserar helt felaktigt på vikten av individuella aktier – och inte på den mest kritiska ingrediensen för framgångsrika långsiktiga investeringar.

Även om artikeln ifråga fokuserar på USA och baseras på historisk information om avkastningen på amerikanska aktier och obligationer, anser vi att både den felaktigt genomförda analysen och slutsatserna från den är relevanta för investerare överallt. Så här står det i artikeln: ”Den övergripande marknadens positiva resultat beror på den stora avkastning som skapas av relativt få aktier.” Författaren har undersökt 25 782 amerikanska aktiers utveckling sedan 1926 och fann att de 1 000 bäst presterande aktierna – mindre än 4 procent av alla aktier – stod för hela den amerikanska marknadens värdeskapande.Än mer förvånande var att 86 bolag skapade över hälften av detta resultat. Att resultaten snedvrids av en handfull framgångsrika aktier, menar författaren, gör att de flesta aktier – cirka 4 av 7 – aldrig presterar bättre än amerikanska obligationer under sin livstid, och att mindre än hälften av dem (49,2 procent) har en positiv livstidsavkastning under en ägandeperiod på cirka tio år. Det skulle därför vara lönlöst att aktivt plocka ut bra aktier, eftersom man har oddsen helt och hållet emot sig.

Men medan det är roligt att leka med historisk information saknar artikeln en del kontext som är viktig för den långsiktige, tillväxtorienterade investeraren. Även om avkastningen på 26 000 aktier under 90 år låter som en robust uppsättning data får den marknadshistoriken att framstå som statisk – trots att den är mycket dynamisk. Som det står i artikeln säger: ”Bara 36 aktier fanns med i databasen under hela 90-årsperioden”. Av de 26 000 aktierna var medellivslängden endast något över sju år.Och även om detta låter illa vid en första titt är det också logiskt: bolag går i konkurs och fallerar hela tiden, och nya bolag uppstår och tar deras plats. Det är så affärscykler fungerar, och bara för att ett bolag var framgångsrikt 1925 innebär det inte att dess affärsmodell kommer att hålla sig till 1965, 1995 eller 2015. Oundvikligen kommer antalet ”förlorare” i denna uppsättning data att öka med tiden. Däremot kommer inte varje bolag i ”vinnarkolumnen” att uppvisa samma ensidiga rörelse. Ett bolag som är framgångsrikt idag kan vända inom överskådlig framtid, när konjunkturen ändras.

Följande lustiga, men triviala, anekdot illustrerar hur drastiskt konjunkturen kan – och har – förändrats: I slutet av 1925 kom Remington Typewriter med i Dow Jones Industrial Average (DJIA) – världens äldsta aktieindex– med en aktiekurs på 113,50 dollar.[i] Bolaget slogs sedan samman med Rand Kardex Bureau och Dalton Adding Machine Company litet över ett år senare, och på sin sista dag i DJIA, den 15 mars 1927, handlades Remington till kursen 168 dollar.[ii] Nästan 90 år senare kom Apple– för närvarande världens största bolag sett till börsvärdet – med i indexet, med en kurs på 127,50 dollar den 19 mars 2015.[iii] Till skillnad från Remingtons korta gästspel ingår Apple fortfarande i DJIA med en kurs på 153,99 dollar den 22 maj 2017.[iv] Den enorma skillnaden mellan de två bolagens produkter – och deras användningsområde i det dagliga livet – visar hur mycket ekonomin och marknaden har förändrats under det sista århundradet. Investerare måste räkna med denna dynamik i sina investeringsplaner. Det är alltid ett misstag att basera prognoser enbart på tidigare resultat.

En historisk approach på så extremt hög nivå är inte heller praktiskt möjlig för många investerare. Sett över 90 års tid ser det ut som om kapitalmarknaderna är fulla med misslyckade bolag och dåliga aktier. Men de flesta normala investerare har inte en investeringshorisont (den tidsperiod då deras investeringar måste arbeta för dem) på 90 år. Även under din egen investeringshorisont kommer du sannolikt att behöva någon form av kassaflöde från din portfölj, vilket kan kräva att du säljer aktier eller till och med byter tillgångsallokering (beroende på dina personliga förhållanden). Dessutom är investeringshorisonten inte nödvändigtvis samma sak som den lämpligaste perioden man bör äga en viss aktie. Om din investeringshorisont är 30 år kommer dina personliga behov att förändras när du närmar dig slutet på perioden, vilket kan kräva justeringar av portföljen. Du kommer troligtvis även att anpassa dig till marknadsförhållandena allteftersom dessa utvecklas. Chansen är därmed stor att du inte kommer att inneha samma enskilda aktier hela tiden.

Och även om de flesta aktier faller ur ett riktigt långt perspektiv hindrar det inte att investerarna åtnjuter långa perioder med vinster längs vägen. Även om de flesta idag bara minns att Bear Stearns-aktien rasade under den globala finanskrisen 2008 – och kanske också att banken förvärvades av JPMorganChase – så var banken ett av landets mest framgångsrika finansbolag under årtionden. Det var inte förrän det fjärde kvartalet 2007, nära firmans undergång, som Bear uppvisade sin första förlust under bankens 85-åriga historia. Som man ser från diagrammen över historiska aktiekurser gjorde Bear Stearns riktigt bra ifrån sig före kollapsen – med andra ord fanns det en lång period som investerarna kunde dra fördel av. Under de 20 år som föregick toppen den 18 januari 2007 rapporterade Bear en släpande avkastning på 2 120,4 procent, räknat i dollar.[v] Inte den största, men verkligen ingen katastrof, heller. Om du behöver tillväxt är det viktigt att ta del av denna typ av vinst.

Om en investerare dessutom innehar en globalt diversifierad portfölj är denna diskussion om en handfull aktier troligtvis inte värd särskilt mycket. Den explosiva avkastningen på vissa högtflygande aktier – som ettvisst framstående nätbaserat detaljhandelsbolag som börsnoterades för 20 år sedan– drar naturligtvis till sig blickarna. Men de långsiktiga investerarna behöver inte jaga runt efter nålen i höstacken – varje enskilt innehav måste inte vara en enorm framgång för att portföljen ska växa. Under S&P 500-tjurmarknaden från den 9 oktober 2002 till den 9 oktober 2007 var exempelvis de allra flesta aktier som täckte in hela spannet i S&P 500 – särskilt 410 – positiva; endast 22 var negativa.[vi] Även med reservation för att dessa data exkluderar 68 bolag som avnoterades under tjurmarknaden (på grund av fallissemang, företagssammanslagningar eller förvärv av riskkapitalbolag) så var över 80 procent av S&P 500-aktierna positiva.[vii] 228 av dessa bolag överträffade dessutom S&P 500:s totalavkastning på 120,7 procent (i USD) under tjurmarknaden ifråga.[vii] Och det är ju mer än en handfull. Vår poäng lyder i korthet: Investerarnas portföljer bör inte bara ha tillräckligt med kapital i aktier; de bör även ha tillräckligt med olika aktier för att få ett resultat som liknar marknadens. Genom ordentlig diversifiering – där man säkerställer att inget enskilt bolag står för mer än 5 procent av portföljen – minskar man risken och den potentiella skadan om ett eller fler innehav oväntat skulle rasa.

Investerarna utsätts för en massa mediebrus, särskilt med tanke på ekonomimediernas närsynta fokus på enskilda aktier. Det är frestande att justera sin portfölj baserat på vad som är hett (och vad som inte är det) för stunden. På samma sätt kan ”superaktiernas” sällsynthet få aktieinvesteringar att kännas lönlösa. Men en viktig aspekt av hur man lyckas med långsiktiga investeringar är att ignorera allt brus och säkerställa att ens plan har utformats för att uppnå ens egna individuella mål – det är det som räknas allra mest.

Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Internationella valutafluktuationer kan leda till högre eller lägre avkastning på investeringar. Investeringar på utländska marknader medför ytterligare risk, exempelvis förluster som beror på andra valutor eller värdepappersmarknader.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används av Fisher Investments Europe Limited i Sverige. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat av och står under tillsyn av Storbritanniens finansmyndighet Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609) och registrerat i England (org.nr 3850593). Fisher Investments Europe Limiteds huvudkontor: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien. Fisher Investments Europe Limiteds moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som driver verksamhet under namnet Fisher Investments, har sitt säte i USA och regleras av US Securities and Exchange Commission och fungerar som underleverantör i enlighet med ett outsourcingavtal.

Kommentarerna i denna sammanfattning utgörs av Fisher Investments Europes och Fisher Investments allmänna åsikter och bör inte betraktas som personliga investeringsråd. Det ges inga garantier för att vi kommer att fortsätta att ha dessa åsikter, och de kan komma att ändras när som helst baserat på ny information, nya analyser eller nya överväganden. Dessutom lämnas inga garantier rörande exaktheten för några av prognoserna i materialet.

[i] Källa: The New York Times, per 1925-12-31. Taget från slutnoteringarna i tabellen för New York Stock Exchange. OBS: Utdelning omfattas ej. Presenteras i dollar på grund av tillgången på data. Valutafluktuationer mellan dollarn och kronan kan leda till högre eller lägre avkastning på investeringar.
[ii] Source: Ibid, per 1927-03-16. OBS: Utdelning omfattas ej. Presenteras i dollar på grund av tillgången på data. Valutafluktuationer mellan dollarn och [gulden] kan leda till högre eller lägre avkastning på investeringarna.
[iii] Källa: FactSet per 2017-05-23. Presenterad i dollar för överensstämmelse med de siffror som framgår av kommentar 1 och 2. Valutafluktuationer mellan dollarn och euron kan leda till högre eller lägre avkastning på investeringarna.
[iv] Ibid. Presenterad i dollar för överensstämmelse med de siffror som framgår av kommentar 1 och 2. Valutafluktuationer mellan dollarn och euron kan leda till högre eller lägre avkastning på investeringarna.
[v] Källa: FactSet per 2017-05-23. Presenteras i dollar på grund av tillgången på data. Valutafluktuationer mellan dollarn och gulden/euron kan leda till högre eller lägre avkastning på investeringarna.
[vi] Källa: FactSet per 2017-05-18. Presenterad i dollar för överensstämmelse med den studie man hänvisar till. Valutafluktuationer mellan dollarn och euron kan leda till högre eller lägre avkastning på investeringarna.
[vii] Ibid. Presenterad i dollar för överensstämmelse med den studie man hänvisar till. Valutafluktuationer mellan dollarn och euron kan leda till högre eller lägre avkastning på investeringarna.
[vii] Ibid. Presenterad i dollar för överensstämmelse med den studie man hänvisar till. Valutafluktuationer mellan dollarn och euron kan leda till högre eller lägre avkastning på investeringarna.


Ämnen

 • Finans

Kategorier

 • tillväxtmarknader
 • emerging markets
 • pensionsplanering
 • globala marknader
 • globala aktiemarknader
 • fonder
 • eu ekonomi
 • etiskafonder
 • blandfonder
 • aktier
 • aktiemarknaden.
 • aktieanalyser

Fisher Investments Norden
Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används av Fisher Investments Europe i Sverige, ett bolag som fått utmärkelsen ”Wealth Manager of the Year” av ADVFN under tre år i rad. Moderbolaget, Fisher Investments, grundades 1979 av investeringsgurun Ken Fisher. Per den 30 september 2017 förvaltade Fisher Investments, Fisher Investments Europe, dess dotterbolag och dess koncernbolag tillgångar på över 727 miljarder kronor för över 35 000 privatkunder och över 170 institutionella kunder världen över. Fishers enkla investeringsfilosofi bygger på det faktum att tillgång och efterfrågan är de enda faktorer som påverkar priset på värdepapper. Kapitalmarknaderna är relativt effektiva när det gäller att väga in all känd information vid prissättningen. Det mervärde man får med aktiv förvaltning kräver därför antingen tillgång till information som inte är allmänt känd eller att känd information tolkas på ett annat och mer korrekt sätt än den tolkning som görs av andra marknadsdeltagare. Fisher Investments Norden erbjuder sina kunder personlig portföljförvaltning, en enkel och transparent avgiftsstruktur, service i världsklass och en lokal representant som möter kunderna där de befinner sig. Alla privatkunders tillgångar förvaras hos väletablerade svenska förvaringsinstitut.

Relaterat innehåll