Fiske, klimatförändringar och stigande bränslepris - Inbjudan till seminarium 4-5 december

Tid 4 December 2008 00:00 – 5 December 2008 00:00

Plats Kungliga Lant- och Jordbruksakademien på Drottninggatan 95B i Stockholm

Med Östersjön som exempel arrangerar Fiskeriverket i samarbete med Jordbruksdepartementet och Nordiska Ministerrådet ett seminarium på temat "Klimatförändringar och stigande bränslepriser - hot och möjligheter för småskaligt fiske". Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till sig till politiker, förvaltare och andra med intresse av fiskesektorn i Norden. Global uppvärmningoch stigande bränslepriserkommer att påverkayrkesfisket radikalt, bådepå lång och kort sikt. Redan märks det varmare klimatet genom att sydliga arter som sardin och multe ökar i fångsterna. Kommer klimatändringarna i Norden att innebära regimskiften i fiskbestånden och kan vi förutsäga dem? Hur kommer åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser att påverka yrkesfisket? Har oljeutvinningen kulminerat och vi kan se fram mot fortsatt ökade priser?Hur kan fiskeriförvaltningen förbereda sig inför dessa förändringar och vilka blir konsekvenserna för fiskesektorn? Dessa frågor kommer att diskuteras på seminariet. Östersjön är speciellt utsatt för påverkan genom att fiskbestånden inte, som i öppna havsområden, kan flytta med klimatzonerna. Fisket i Östersjöndomineras dessutom av ett småskaligt kustfiske med begränsade möjligheter att byta fångstområde. Utvecklingen kan bli både positiv och negativ. En utsötning av Östersjön kan betyda att torsken försvinner, men samtidigt gynnas sötvattensarter som gös och fiskets lönsamhet kanske blir bättre. Höga oljepriser ger uppenbarligen konkurrensfördelar för småskaligt fiske med passiva redskap i jämförelse med trålfisket. Östersjöfisket har en lång tradition av fiske med fällor och nät. Här kan finnas kunskaper att lära av och utnyttja i det Nordiska fiskerisamarbetet. Seminariet är en del av arrangemangen under det svenska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet 2008, i samarbete mellan Fiskeriverket och Jordbruksdepaqrtementet. Välkommen! Tid: torsdag 4 december 12.00-16.15 samt fredag 5 december 09.00-12.30 Plats: Kungliga Lant- och Jordbruksakademien på Drottninggatan 95B i Stockholm, cirka 20 minuters promenad från Centralstation och nära till flera tunnelbanestationer. Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt Anmälan: Förhandsanmälan skall ske senast torsdag 27 november till Fiskeriverket: Jessica Elfström, tfn 031-743 04 12 eller e-post: jessica.elfstrom@fiskeriverket.se Tänk på att hotellsituationen i Stockholm kan vara besvärlig. Det är tillrådigt att bokaså tidigt som möjligt. Program: Torsdag 4 december 12.00-13.00 Registrering och lunchbuffé Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B i Stockholm 13.00-13.15 Välkomnande och inledning Robert Andrén, enhetschef, Jordbruksdepartementet 13.15-13.45 Östersjön och Västerhavets klimat och klimatförändring Anders Omstedt, professor, Earth Sciences Centre Göteborgs Universitet 13.45-14.15 Klimat och fiske i Norden Professor Svein Sundby, Havforskningsinstituttet, Bergen 14.15-14.45 Regimeskiften - tröskeleffekter i ekosystement Stefan Neuenfeldt, forskare, Danmarks Tekniska Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer 14.45-15.15 Kaffe 15.15-15.45 Det globala oljepriset - "peak oil" Mikael Höök, sekreterare, Association for the Study Peak Oil, ASPO, Uppsala Universitet 15.45-16.15 Fiskeriförvaltning i en föränderlig värld Axel Wenblad, generaldirektör Fiskeriverket 17.00 - Ordförandeskapet bjuder på ett klassiskt svenskt julbord Fredag 5 december 09.00-09.20 Oljeberoendet i fisket Tore Gustavsson, enhetschef Fiskeriverket 09.20-09.50 Tjäle och snö - konsekvenser för fisken i Bottniska viken Rickard Hudd, forskare Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Kvarkens forskningsstation 09.50-10.10 Indirekta effekter Håkan Westerberg, forskare Fiskeriverket 10.10-10.30 Kaffe 10.30-11.00 Hur kan turism skapa alternativ för kustnära fiskare i varmare klimat Dan Jonasson, generalsekreterare Svenska Ekoturismföreningen 11.00-11.30 Utvecklingsmöjligheter för passiva redskap Vesa Tschernij, redskapsforskare och fiskeribiolog,ICONEX Ltd/AB, Pargas 11.30-12.30 Summering/paneldiskussion moderator Ingemar Berglund, avdelningschef Fiskeriverket

Relaterat innehåll