Skip to main content

Året som gått: FOI utvalt av FN för syrienproverna

Nyhet   •   Dec 27, 2013 12:43 CET

Den 3 september 2013 landade det svenska regeringsplanet på Umeå flygplats, lastat med prover från en misstänkt kemvapenattack mot Ghouta i Syrien. Två dramatiska veckor senare lämnade FOI en rapport avsedd för FN:s generalsekreterare, som bekräftade att nervgasen sarin använts i det syriska inbördeskriget.

Attacken mot Ghouta
Onsdagen den 21 augusti 2013 kom rapporter om att upp till ett tusental människor hade dödats vid en attack med kemiska stridsmedel mot Ghouta, ett rebellkontrollerat område öster om Damaskus. I Syrien fanns då FN:s vapeninspektörer under ledning av svenske Åke Sellström, tidigare chef för FOI:s labb i Umeå. Samtidigt som inspektörerna tog sig in det drabbade området, startade OPCW jakten på laboratorier som skulle kunna utföra tester av det som inspektörerna skulle hitta i Ghouta. Det höjde beredskapen på FOI i Umeå. Allt sedan organisationen för förbud mot kemvapen OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) bildades 1997 har FOI:s kemiska laboratorium i Umeå varit ett av få certifierade labb som kan få ta sig an tester i en krissituation.

–   Vi förstod att vi var aktuella. Dels för att vi är en pålitlig partner till OPCW sedan 1997, dels för att Sverige inte hade några intressen i den syriska konflikten. Vi hade dessutom tackat nej till tidigare förfrågningar om analys av material från Syrien, där vi inte kunde vara säkra på att det fanns en säker och dokumenterad obruten kedja från källa till laboratorium, säger Mats Strömqvist, avdelningschef för CBRN skydd och säkerhet vid FOI.

Klockan 18.55 måndagen den 2 september kom det en officiell förfrågan till FOI från OPCW. Sent dagen därpå, tisdagen 3 september, plockades Yvonne Nygren, enhetschef vid FOI, upp i hemmet av en bil från SÄPO som körde henne till Umeå Flygplats. Där kunde hon se hur det regeringsplan som den svenska regeringen ställt till förfogande landade efter en direktflygning från Rotterdams flygplats, dit FN:s vapeninspektörer i en första transport flugit materialet från Syrien. Ut steg två kurirer från OPCW, som följt med transporten för att övervaka att ingen manipulation med proverna skedde. Med sig hade de två frigolitlådor som innehöll 37 blodprover och 16 urinprover, förvarade i provrör kylda med kolsyresnö.

–   Kurirerna följde sedan med till FOI:s labb, där en kollega väntade. Tillsammans med kurirerna gick vi igenom att alla papper stämde och att proverna var i sin ordning. Med proverna följde en lista på vad vi skulle söka och i vilken ordning. Först skulle vi leta efter spår av sarin. Hittade vi inte det skulle vi leta efter övriga nervgaser, därefter pesticider och slutligen andra substanser som påverkar överföring av nervimpulser, så kallade kolinerga substanser, berättar Yvonne Nygren.

Arbetade dygnet runt
Nu började ett tiotal personer arbeta i skift, dygnet runt. Rent tekniskt var det inte svårare än många andra tester som utförs vid laboratoriet. Inte heller så farligt som det förfalla. Men gruppen stod under stor press, inte minst från FN eftersom USA:s försvarsmakt stod beredd att attackera Syrien så fort de fått svaret. Att så mycket stod på spel innebar dessutom en väl tilltagen säkerhet runt laboratoriet, byggd på bedömningar internt inom FOI och i samråd med säkerhetspolisen.

Att leta spår efter nervgasen sarin i blod och urin är två delvis skilda arbetssätt. I blodet fastnar sarinet på proteiner. I urinen har kroppen redan hunnit omvandla sarinet. För att säkra att inga misstag skett, som att sarin av misstag skulle ha satts till proverna, gjordes också parallella blanktester, med plasma från andra provtagningar som ska visa ett negativt resultat om allt gått rätt till.

Det tog inte lång tid innan det stod det klart för analysgruppen i Umeå hur det låg till. Redan efter en vecka ansåg sig FOI:s forskare så säkra att de i ett rekommenderat brev kunde ge OPCW beskedet att de funnit säkra spår av sarin. Fyra dagar senare kunde de överlämna en rapport med ett slutgiltigt bekräftat resultat. Redan 15 september, bara 13 dagar efter att proverna anlänt till Umeå, kunde Åke Sellström överlämna en rapport till FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon i New York.

Ett stort erkännande
I Mellanöstern hade dock det dramatiska läget lugnat sig. Den syriska regeringen hade erkänt att landet hade kemiska vapen och hade nu gått med på att i samarbete med FN och OPCW destruera dem. Därmed hade USA dragit tillbaka det hot om en väpnad attack som svaret från Umeå annars skulle ha inneburit. I Umeå övergick arbetet till en aning gråare vardag, där de som arbetat med provtagningen av det syriska materialet nu började skriva på en fullständig rapport med tekniska detaljer och annat som hade relevans för arbetet.

Riktigt till det normala har nog livet ändå inte återgått. Den 11 oktober meddelades att OPCW tilldelats Nobels Fredspris. I samband med prisutdelningen i december fick Yvonne Nygren tillsammans med FOI-kollegorna Rikard Norlin och Anders Lindblad vid ta flyget till Stockholm för att delta i en paneldebatt tillsammans med Fredspristagarna och sedan gå med dem på lunch hos utrikesministern.

Samtidigt växer också insikten om att det vara en stor händelse, för FOI och för de inblandade personligen. Att FOI tillsammans med sin finska systerorganisation var de två laboratorier, med back up-laboratorier i Tyskland och Schweiz, som fick ta sig an detta för världen så viktiga uppdrag är ungefär så stort det kan bli.

–   För FOI var det fantastiskt att bli utvalt som ett av labben, mitt i en världspolitiskt stor händelse där USA stod beredda att attackera Syrien. För mig personligen var det också en stor grej. Det är antagligen något jag aldrig kommer att få uppleva igen, att jobba så nära en världspolitisk händelse, säger Yvonne Nygren.

Och skulle en ny fråga om nya prov under liknande omständigheter dyka upp igen är svaret enkelt, enligt Mats Strömqvist.

–   Svaret ”nej” finns inte. Vi gör en massa andra samhällsnyttiga saker, men uppdrag av den här karaktären både vill vi och måste vi ta, det är det vi har en unik kompetens för, säger Mats Strömqvist.