Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Förändrat energilandskap kan försvaga rysk ekonomi

USA utvinner mer egen gas och olja än tidigare. Samtidigt är fossila bränslen på väg att ersättas av annat i våra bilar. På sikt kan förändringarna försvaga den energiexportberoende ryska ekonomin och i förlängningen den ryska försvarsmakten, enligt en rapport från FOI.

När USA för drygt tio år sedan började utvinna skiffergas och skifferolja fick det stora följder för energimarknaden. USA var inte längre lika beroende av att köpa naturgas och olja från andra länder.

– Priset på råolja sjönk och en viktig kund till de gas- och oljeproducerande länderna började importera allt mindre, säger Niklas H. Rossbach, som är säkerhetspolitisk analytiker på FOI.

Han har på uppdrag av Försvarsdepartementet gjort en översyn av hur energi och säkerhetspolitik hänger ihop. Fokus är på hur Ryssland agerar när det kommer till energiintressen i olika delar av världen och vilka åtgärder landet kan tänkas ta till för att skydda sina ekonomiska intressen.

Global gasmarknad

I rapporten ”The Geopolitics of Russian Energy” beskriver han vad förändringar på energimarknaden kan innebära över tid. På kort till mellanlång sikt, fram till 2025, finns risk för att det blir stora svängningar i priserna på olja och gas. Det kan bidra till att ekonomin i vissa länder beroende av att exportera energi, som Venezuela, kollapsar. När en producent så försvinner ökar priserna.

– Utvecklingen kan dock på mellanlång sikt stärka Ryssland eftersom landet producerar naturgas och olja billigare än många konkurrenter. Landet har en vana av att klara av stora prissvängningar på världsmarknaden, säger Niklas H. Rossbach.

Han tror att gasmarknaden på lång sikt kan bli global. Mer och mer gas transporteras i dag på tankfartyg. Då kan ett Ryssland som också skeppar gas bli en ledande aktör på en global gasmarknad.

Påtryckningsmedel och hot

På mycket lång sikt handlar det om att fossila bränslen i allt högre grad fasas ut. För Ryssland kommer det att innebära stora problem.

– De tjänar pengar på att exportera energi, gas och olja. Om det blir mindre lönsamt kommer Rysslands ekonomi att försvagas. Det kan leda till att försvarsmakten försvagas.

Risken är att energiexportörer som Ryssland tar till desperata åtgärder för att få kontroll över sina marknader, som exempelvis Europa. En stor amerikansk farhåga är att landet ska använda energi som utpressning för att nå säkerhetspolitiska målsättningar i Europa.

Ämnen

Presskontakt

Maria Hugosson Bygge

Maria Hugosson Bygge

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig 073 3713838
Albert Hager Bernats

Albert Hager Bernats

Presskontakt Kommunikatör 0708 586 657

FOI forskar för en säkrare värld

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad. Kärnverksamheten är forskning, teknikutveckling och studier.

FOI har ungefär 1 100 anställda. Cirka 850 av dessa är forskare på akademisk nivå. Majoriteten av FOI:s uppdrag är offentligt finansierade. Merparten av finansieringen kommer via uppdrag från Försvarsmakten, Försvarets Materielverk (FMV) samt departement och myndigheter.

FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut
Gullfossgatan 6
164 90 Kista
Sweden