Gå direkt till innehåll
En AUV eller autonom undervattensfarkost från KTH. Bild: Ivan Stenius, KTH.
En AUV eller autonom undervattensfarkost från KTH. Bild: Ivan Stenius, KTH.

Nyhet -

FOI deltar i projekt för utveckling av framtidens undervattensrobotar

Kommunikation och sensorteknik är FOI:s bidrag till ett tvärvetenskapligt projekt på KTH för utveckling av autonom undervattensteknik.

Forskningscentret Swedish Maritime Robotics Center (SMaRC) på KTH fick nyligen ta emot ett anslag på 100 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning (SFF) för att utveckla en ny generation undervattensrobotar med bättre räckvidd och uthållighet än vad dagens teknik kan erbjuda. FOI står för en viktig del av projektet med sin kunskap kring undervattenskommunikation.

- Vi ser fram emot samarbetet med SMaRC, säger Peter Sigray, forskningschef på FOI. För vår del innebär projektet att vi får nya kunskaper och erfarenheter. Det är första gången vi arbetar med undervattensfarkoster och genom vårt deltagande får vi möjlighet att testa våra lösningar i en teknik som är ny för oss.


Den här typen av undervattensrobotar är små. Idag finns till exempel en variant som är mellan fyra och sex meter och en annan som är så liten att den går att hålla i handen. Storleken gör farkosterna lätta att hantera, men dagens teknik har begränsningar som medför att det krävs kontinuerlig assistans från dykare och fartyg.


- Målet är att robotarna ska kunna vara autonoma under vatten och fatta egna beslut baserat på information som de samlar in. De ska kunna navigera, samla information och återvända till utgångspunkten utan styrning. Tekniken har potential att bli till stor hjälp för forskningen med en förmåga att ta sig fram dit inga människor har varit förut.


Projektet startar nu och kommer att pågå fram till 2024.

Ämnen

Kontakter

Maria Hugosson Bygge

Maria Hugosson Bygge

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig 073 3713838
Albert Hager Bernats

Albert Hager Bernats

Presskontakt Kommunikatör 0708 586 657

FOI forskar för en säkrare värld

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad. Kärnverksamheten är forskning, teknikutveckling och studier.

FOI har ungefär 1 100 anställda. Cirka 850 av dessa är forskare på akademisk nivå. Majoriteten av FOI:s uppdrag är offentligt finansierade. Merparten av finansieringen kommer via uppdrag från Försvarsmakten, Försvarets Materielverk (FMV) samt departement och myndigheter.

FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut
Gullfossgatan 6
164 90 Kista
Sweden