Gå direkt till innehåll

Nyhet -

FOI:s experter bedömer misstänkta kemiska terrorvapen

Vid misstänkta CBRN*-incidenter rycker bland annat brandmän i en buss för avancerad indikering ut. De brandmännen har FOI utbildat i provtagning. När larmet går gör sig även kemister på FOI redo att analysera proverna.

Två brandmän i skyddsdräkt går in i ett hus där en grupp misstänkta terrorister bott. I huset, redan genomsökt av polisens bombgrupp, hittar brandmännen ett antal ämnen som de misstänker har använts vid tillverkning av kemiska terrorvapen. Förpackningar fotograferas och ämnena tas ut för en analys i en Hapsite, en portabel gaskromatograf, som ritar en graf som beskriver ämnenas kemiska sammansättning.
Graf och bilder mejlas till det brandmännen kallar sitt ”back office”, vilket är FOI:s analytiker som står standby för Räddningstjänsten när misstänkt farliga ämnen ska analyseras. De kan snabbt konstatera att det troligen tillverkats både sarin och senapsgas i huset.

Denna gång är det en övning för Räddningstjänsten i Göteborg som ansvarar för en av landets tre bussar för Avancerad indikering – bussar fyllda av test- och skyddsutrustning för att rycka ut vid larm om CBRN-incident. Bussarna är finansierade av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

– Vi är glada över den hjälp vi får från FOI, där finns kemister som kan dra säkrare slutsatser av proverna än vi. Därmed kan vi koncentrera oss på provtagningar och annat som vi är bra på, säger Jonas Elgh, styrkeledare vid Räddningstjänsten i Göteborg.

För när bilder och grafer mejlats till FOI tar den kemiska expertisen över. För att varna, eller blåsa faran över.

– När räddningstjänstens portabla utrustning har ett bibliotek på 700 ämnen att jämföra med, har vårt bibliotek 130 000 ämnen. Vi sitter också i en trygg miljö där en grupp kemister kan lägga pussel för att räkna ut den stora avsikten, säger Anders Östin, docent vid FOI.

FOI har utbildat brandmännen i provtagning. Nu ska ett nytt utbildningssteg tas, där FOI i en MSB-finansierad insats ska harmoniera civil- och militärprovtagningen.

– För i grunden gör de båda grupperna samma sak. Det handlar om att gå in i en het zon, kunna se vad som finns, få ut ämnen, dokumentera och göra en första indikering med bärbara instrument. Och det måste göras på ett rättssäkert sätt, för att hålla i en rättegång, säger Anders Östin.

De tre bussarna, de andra är stationerade i Stockholm och Malmö, får allt fler uppdrag i takt med att deras verksamhet blir känd. FOI ser fram emot att utveckla arbetet.

– I första hand med mer träning. För nu har vi rätt folk som kan gå in i het zon och vi har rätt folk som stödjer dem med utbildning och avancerad provtagning. Men vi kan alltid bli bättre på det vi gör, säger Anders Östin.

*CBRN=kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot

Ämnen

Kontakter

Maria Hugosson Bygge

Maria Hugosson Bygge

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig 073 3713838
Albert Hager Bernats

Albert Hager Bernats

Presskontakt Kommunikatör 0708 586 657

FOI forskar för en säkrare värld

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad. Kärnverksamheten är forskning, teknikutveckling och studier.

FOI har ungefär 1 200 anställda. Cirka 850 av dessa är forskare på akademisk nivå. Majoriteten av FOI:s uppdrag är offentligt finansierade. Merparten av finansieringen kommer via uppdrag från Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) samt departement och myndigheter.

FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut
Gullfossgatan 6
164 90 Kista
Sweden