Skip to main content

Fredspriset till OPCW sätter fokus på nedrustning av kemiska vapen

Nyhet   •   Okt 11, 2013 16:26 CEST

Fredspriset till OPCW sätter fokus på nedrustning av kemiska vapen

Vid FOI i Umeå finns det enda svenska laboratorium som har beredskap att
analysera prover för fredspristagaren OPCWs räkning.

- Vi gratulerar OPCW till priset och välkomnar att deras viktiga arbete nu
får välförtjänt uppmärksamhet, kommenterar FOI:s GD Jan-Olof Lind.

- Våra medarbetare på CBRN-avdelningen i Umeå har under hösten hanterat det
komplicerade uppdraget från OPCW att analysera proverna från sarinattacken i
Syrien. Deras kunnande och de nätverk de har etablerat med andra skickliga
kolleger runt världen är ett verksamt bidrag för att OPCW på sikt kommer lyckas
med sitt uppdrag.

FOI har ända sedan OPCW startade bidragit med såväl expertis som deltagit i
inspektioner, genomfört kemiska analyser och flera medarbetare har även periodvis
tjänstgjort i olika roller på OPCW.

Martin Nygren är forskningsledare vid FOI och av de forskare som var
delaktig i det förberedande arbetet till OPCW när organisationen bildades för
16 år sedan.

– Jag är oerhört glad idag över att OPCWs långsiktiga arbete med att
förbjuda och förstöra världens arsenal av kemiska vapen uppmärksammas med
Nobels fredspris. Det är ett erkännande av det nedrustningsarbetet som vi på
FOI är en del av. Jag hoppas också att detta sätter än starkare press på de sex
länder på jorden som ännu inte skrivit under Kemvapenkonventionen, säger han.

FOI:s Rikard Norlin, som bland annat är expert på destruktion av kemiska
vapen, befann sig på möte på OPCW på fredagen när Nobelkommittén i Oslo
offentliggjorde priset.

– Stämningen var mycket hög, och spontana applåder
utbröt, berättar Rikard. När man i sitt arbete hanterar ämnen som ingår i några
av världens farligaste vapen känns det extra bra att arbetet med att få bort
dem nu får välförtjänt uppmärksamhet. Ungefär 80 procent av världens kemiska
vapen är idag förstörda så nu fokuserar vi på att få bort de sista 20 procenten.

* CBRN är en förkortning för Kemiska, Biologiska, Radioaktiva och
Nukleära ämnen.

*OPCW eller Organisationen för förbud mot kemiska
vapen, är en internationell organisation som ser till att Konventionen om kemiska vapen efterlevs.

Läs mer, länkar och intervju, i länken till höger.