Gå direkt till innehåll

Nyhet -

GD Jan-Olof Lind utsedd till statssekreterare på Försvarsdepartementet

FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind har utsetts till ny statssekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist. Jan-Olof Lind är GD till och med 23 januari.

Regeringen har utsett överdirektör Anna-Lena Österborg till vikarierande generaldirektör från och med den 24 januari tills vidare, dock längst till dess en ny generaldirektör tillträtt. Som tjänsteförättande generaldirektör (tjf GD) vid vikarierande GD:s frånvaro förordnas avdelningschef Susanne Moberg.

Läs pressmeddelandet från Försvarsdepartementet

Ämnen

Presskontakt

Maria Hugosson Bygge

Maria Hugosson Bygge

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig 073 3713838
Albert Hager Bernats

Albert Hager Bernats

Presskontakt Kommunikatör 0708 586 657

FOI forskar för en säkrare värld

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad. Kärnverksamheten är forskning, teknikutveckling och studier.

FOI har ungefär 1 100 anställda. Cirka 850 av dessa är forskare på akademisk nivå. Majoriteten av FOI:s uppdrag är offentligt finansierade. Merparten av finansieringen kommer via uppdrag från Försvarsmakten, Försvarets Materielverk (FMV) samt departement och myndigheter.

FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut
Gullfossgatan 6
164 90 Kista
Sweden