Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Förbättrad hamnsäkerhet – se ny, innovativ teknik demontreras vid Masthuggskajen i Göteborg

 

Forskningsprojektet SUPPORT kommer att demonstrera ny teknik för förbättrad hamnsäkerhet under två dagar i Göteborg. Media inbjuds närvara tisdag 6 maj.

Terrorism, smuggling och andra typer av organiserad brottslighet i hamnar är ett hot mot
både europeiska länders varuförsörjning och konkurrenskraft. Projektet SUPPORT syftar
till att höja hamnsäkerheten genom innovativ användning av modern teknik.

– Vi kommer att demonstrera och visa upp utrustning för förbättrad hamnsäkerhet i
tre olika stationer, säger Sören Jägerhök, projektledare för SUPPORT-arbetet
vid FOI.

Under tisdagen den 6 maj sker en repetition av hela demonstrationen och media har då
goda möjligheter att såväl fotografera eller filma som intervjua medverkande
forskare och partners.

Föranmälan:   krävs för tillträde till hamnen, och sker till Helene Hultgren, FOI, på nedanstående nummer eller mail.

Tid:  6 maj, samling sker kl. 09.50 vid Tysklandsterminalen för genomgång, därefter sker förflyttning fram till kaj där stationerna finns. Ankomst vid andra tider kan fungera men kräver anmälan per telefon.

Kontakt: 
Helene Hultgren, FOI, Projekt SUPPORT, helene.hultgren@foi.se, 070 927 7489
Maria H Bygge, FOI, pressansvarig, maria.hugosson@foi.se ,073 444 7755

Läs mer om det EU-finansierade internationella forskningsprojektet SUPPORT på FOI:s
webbplats SUPPORT demonstrerar ny teknik

Läs mer om SUPPORT och dess 20 partners på projektets webbplats (engelska) www.supportproject.info

Bakgrund

Vid demonstrationen kommer SUPPORT visa tre delar av projektet:
1. Sea Side Intrusion Detection (SSID) - för att upptäcka och larma för inträngningsförsök från vattensidan.
2. Port Security Management System (PSMS) – för att
värdera hamnanläggningens befintliga säkerhetssystem och ge stöd vid
förbättring av säkerheten.
3. Port Security Operator Support – för att stödja
operatören på plats i säkerhetscentralen dels genom att automatiskt detektera
och ge larm då systemet filtrerar fram indikationer på att någonting är i
görningen, dels genom att tillhandahålla handlingsalternativ vid larm, med
mera.

 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. Vi är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet men merparten av projekten är uppdragsfinansierade. Våra största kunder är Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Vi har även många uppdrag inom den civila sektorn för statliga myndigheter, kommuner och företag. Vi gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom undervattensforskning och forskning kring explosivämnen. Vi forskar även kring flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser och andra sensorsystem, samt skydd mot farliga ämnen. FOI:s kunskap är efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt.


Kontakter

Maria Hugosson Bygge

Maria Hugosson Bygge

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig 073 3713838

FOI forskar för en säkrare värld

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad. Kärnverksamheten är forskning, teknikutveckling och studier.

FOI har ungefär 1 200 anställda. Cirka 850 av dessa är forskare på akademisk nivå. Majoriteten av FOI:s uppdrag är offentligt finansierade. Merparten av finansieringen kommer via uppdrag från Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) samt departement och myndigheter.

FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut
Gullfossgatan 6
164 90 Kista
Sweden