Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

FOI anmäler misstanke om sekretessbrott

FOI förbereder en anmälan till Justitiekanslern (JK) efter misstanke om att det kan ha begåtts ett brott mot offentlighets- och sekretesslagen med anledning av de handlingar som publicerats bland annat på Sveriges Radios hemsida sedan den 6 mars. När anmälan har gjorts hanteras ärendet av JK, som beslutar om förundersökning ska inledas.

FOI kommenterar inget ytterligare rörande den kommande anmälan.

Ämnen


FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. Vi är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet men merparten av projekten är uppdragsfinansierade. Våra största kunder är Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Vi har även många uppdrag inom den civila sektorn för statliga myndigheter, kommuner och företag. Vi gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom undervattensforskning och forskning kring explosivämnen. Vi forskar även kring flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser och andra sensorsystem, samt skydd mot farliga ämnen. FOI:s kunskap är efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt.


Presskontakt

Maria Hugosson Bygge

Maria Hugosson Bygge

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig 073 3713838
Albert Hager Bernats

Albert Hager Bernats

Presskontakt Kommunikatör 0708 586 657